Psikolojik Savaş (28)
Psikolojik Savaş (28)

Psikolojik Savaş (28)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ
     1) Stratejik Propaganda (Beyin Yıkama)
     Uzun vadeli, kıtalar arası bir propaganda türüdür. Propagandaya çok erken başlamalıdır ve hiç aralık vermeden devam etmelidir. Yarının savaşına hazırlık için yapılır.
     Zihin ve hafıza konularının inceliklerinden faydalanır; iyi bir konu seçip, onu çekici hale getirip, ısrarla tekrar etmek anlamına gelir. Bir tür beyin yıkama yöntemidir. Halk kitlelerinin daima, inanmak isteklerine ve ihtiyaçlarına hitap eder.
     Hedefleri;
* Dost güçlerin morallerini yüksek tutmak,
* Tarafsız milletlerin fikri ve manevi desteklerini temin etmek,
* Düşman milletlerin morallerini bozmak, onları manen yıkmak,
* Irk, din, sosyal ve politik geçimsizlikleri kullanmak,
* Önemli adamları kötüleyerek onları toplumun gözünde gülünç duruma düşürmek,
* Düşman bölgesinde bulunan dost elemanlara moral vermek,
* Amaç, hedef ve politikalarda kendi çıkarına değişiklik yaptırmak için öncelikle beyaz, gerekirse de diğer propaganda yöntemlerini uygulamak.
     Stratejik propaganda pamuk balyası gibidir. Yanan pamuk balyası yavaş işler fakat iyi organize edilmişse sürekli canlı kalır. Dolaylı hatırlatmalar yapılır. Öğrenme, zihin, hafıza kullanma teknikleri (beyin yıkama) farkında olmadan uygulanır, inanma ihtiyacı içinde olan kitlelere, istenen inançlar benimsetilir.
     Stratejik propaganda da kullanılacak araçlar iç ve dış basındır. Doğru konular seçilir, cazip hale getirilir, fakat abartılarak, sürekli tekrar edilerek, beyinler istenen bilgiye inandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir