Psikolojik Savaş (29)
Psikolojik Savaş (29)

Psikolojik Savaş (29)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ
     2) Taktik Propaganda
     Stratejik propagandanın küçük çapta tekrarı, uygulaması ve tamamlayıcısıdır. Kısa vadeli sonuçlar için uygulanır.
     Düşmanın geçmiş yenilgileri, hataları, silah ve malzeme eksiklikleri propaganda için kullanılır. Cephedeki askerler hedef alınır ve cephe gerisinden gelen kötü haberler yaygın şekilde kullanılır.
     Muharebeye zorla sokulan ırk ve azınlıklar hedef seçilir. Mamafih Amerika İç Savaşı’nda İngilizlerin kendi askerini öldürmemek için tuttukları paralı askerlere daha rahat imkânlar vaat edilmiş ve savaşın sonucu bu şekilde değişmiştir.
     Tespit edilen bir zafiyet sürekli yapılan hücumlarla genişletilir. Tıpkı kaledeki gediğin sürekli dövülerek surun yıkılması gibi aynı zaafa hücum edilir.
     Hedefleri:
* Düşmanın moralini bozmak,
* Düşmanın liderlerine güvenini sarsmak,
* İçlerine korku salmak; Timur, ordusunun önünde dev filleri yürüterek güçlü ve yenilmez olduğu mesajını vermeye çalışıyordu.
* Gerektiğinde karşı tarafın kendilerine sığınabilecekleri duygusunu uyandırmak. Timur ve Cengiz, yanlarında Müslüman ulemadan önemli kişileri taşıyarak halkta”Timur’a/Cengiz’e itaat edersek merhametli davranır, yanında bizden biri var” inancını uyandırıyordu.
* Savaş bandosu ve mehter müziğinin, düşmanda korku duygusu, dostta ise heyecan uyandırıcı olması taktik bir propaganda vasıtasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir