Psikolojik Savaş (30)
Psikolojik Savaş (30)

Psikolojik Savaş (30)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ
     3) İşgal Propagandası
     İdari propaganda veya takviye edici propaganda da denilir. Yeniden teşkilatlanma ve işgal edilen yerlerde itaati sağlamak amaçlanır.
     İşgal güçlerine karşı gelişen kin ve nefreti dağıtmak için, araçlara yerleştirilen hoparlörlerle rahatlatıcı mesajlar verilir.
     Hedefleri:
* Her türlü ihtiyaç karşılanmaya çalışılır,
* Eğitim, eğlence yerleri, ibadethanelerle ilgilenilir. Güven duygusu ve sempati geliştirmeye çalışılır.
* İlk işgal olunan bölge halkına iyi davranılırsa diğer işgaller daha az dirençle karşılanır.
     Araçları; radyo, hoparlör, el ilanları, beyannameler, afişler, hediyeler, pankartlar, TV, gazete, tiyatro gibi iletişim araçlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir