Psikolojik Savaş (31)
Psikolojik Savaş (31)

Psikolojik Savaş (31)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ
     4) Karşı Propaganda
     Düşman tarafının propagandasının yalan olduğunu kanıtlamaya yönelik yapılan karşı propagandadır.
     * Erken Karşı Propaganda: Karşı tarafın kullanacağı sezilen konu ele alınarak istismara başlanır.
* Doğrudan Karşı Propaganda: Düşman propagandasına fazla önem verdiğinizi hissettirerek tamamen reddetmektir. Riski, çelişkiye düşmek ve tekrarla olayı yaşamaktır.
* Dolaylı Karşı Propaganda: Düşman propagandasına önem vermediğimizi hissettirerek ima yoluyla reddetmektir.
* Hedef Şaşırtan Karşı Propaganda: Dikkat başka yöne ve propagandist tarafından iyi bilinen konulara yöneltilir.
     Hedefleri:
* Askerler, siviller, düşman işgali altındaki dost gruplardır.
* Askerlere; savaşın anlamsızlığı, başkalarının menfaati uğruna ölümü göze almanın saçma olduğu telkin edilerek yönlendirilir. Birlik ruhunu, tek sesliliği, emir komuta zincirini kırmak amaçlanır.
* Fatih döneminde Osmanlı’ya sığınan Uzun Hasan’ın oğullarından biri Sivas valisi iken, babasının öldüğü ve tahtın onu beklediği propagandası ile Erzincan’a getirilerek orada öldürülmüştür.
* Teslim olmaya, firar etmeye yönelik askeri kışkırtma yöntemi sivil halk için dayanışmayı yıpratıcı taktikler şeklinde uygulanır.
* Düşmanın nelere inanacağı, ne tür engeller içerisinde olduğu önceden istihbar edilmelidir. Düşmanla alay etmemeli ama düşmanın zaafları anlatılmalıdır.
* Kullanılan kelimenin yumuşaklığı, ikna edici ses tonu sonuç almada çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir