Psikolojik Savaş (33)
Psikolojik Savaş (33)

Psikolojik Savaş (33)

     PROPAGANDANIN BAZI ÖZELLİKLERİ
     Beyin yıkama yöntemi olarak propagandanın teknik özellikleri şöyle sıralanabilir:
1) Dikkati çekmelidir: Planlaması yapılan propagandanın dikkat çekici olması için, sade ve kısa olması önemlidir. Öz ve kısa fikirler, dinleyiciler üzerinde, “Her şeyi anlayabiliyorum” duygusunu uyandırır. Hedef kitlenin sosyal düzeyine ve inançlarına uygun kelimeler seçilmelidir.
2) Beden dili kullanılmalıdır: Ağızdan yapılan propaganda daha etkilidir. Televizyonun büyüleyici etkisi ile beden dilinin kullanımı ve ses tonu karşı tarafta güven uyandırıcı veya kaybettirici etki oluşturur.
3) İlgi uyandırmalıdır: Fransız İhtilali ve İttihat Terakki Hareketi, “Hürriyet Müsavat, Uhuvvet” kelimeleri ile kitleleri harekete geçirdi. Gorbaçov, “Perestroiska ve Glasnost” ile açıklık ve şeffaflık vurgusu yaparak sistemi değiştirdi. Fransız devrimi liderlerinden Robespier, “Tanrı olmasa bile, onu icat etmeliyiz” diyerek dinî motifleri kullanmaktan kaçınmadı.
4) İstek uyandırmalıdır: Bir teneke, meyve ile dolu olsa, siz de o meyveleri almak istediğiniz halde buna gücünüz yetmese ne yaparsınız? Sinsi ve gizli bir şekilde tenekeye su dökersiniz. Bir süre sonra elmalar kokmaya başlar. Herkes tenekeyi boşaltmak gerektiğini kabul eder. Aynı şekilde bir toplumu bir arada tutan inanç, değer sistemi, kültler ve bağlantı yumağı bozulursa, o toplumda değişim arzusu uyanır. Bunun için ülkeye yönetenlerin, iktidarlarını muhafaza için toplumun saçma inançlar içinde olduğu kanıtlanmaya çalışılır. Hatalar abartılır. Değişime arzu yükselir. Çünkü güven zayıflamıştır.
5) Evrensel değerlerin kabul edildiğini vurgulamak: Konuşma, yazma, toplantı, gösteri, din ve vicdan özgürlüklerine vurgu yapmak; fakat bunu istediği şekilde yorumlamak! Sovyetler Birliği anayasasında bu vurgu, yazılı olarak vardı. Fakat aynı yasa, “Devlet ve toplum menfaatlerini ihlal etmemesi şarttır” diye sınırları belli olmayan tanımlar içeriyordu. Aynı şekilde demokrasi, laiklik, bölücülük, irtica gibi kavramların sınırlarının çizilmemesi yoluyla, harekât alanını geniş tutmak amacı ile tanımlama dışı tutulur.
6) “Başka çözüm yok” duygusu uyandırmak: Aynı dolmuşa binmek, elle gelen düğün bayram, zaman sana uymuyorsa sen zamana uy” gibi teslimiyetçi duygular uyandırmak.
7) Ucu açık sorular sormak: Arzu edilen cevabı, hedef kitlenin bulması için sorular sormak.
8) Esprilerle belirli fikirler telkin edilir: Karikatürize edilen fikirler, sayfalarca mesaj taşıyabilir.
9) Dikkat, ilgi, istek: Dikkati çeken, ilgi ve istek uyandırılan fikirlere her zaman inanmak isteyen yüz binler vardır. Dikkat, ilgi ve istek uyandırılmış bir fikir için istenen hareketi sağlamak propagandistin sanatsal yönü ile ilgilidir.
10) İnternet taarruzu: Çağımıza bilgi ve iletişim çağı denilmesi bir sonuçtur, ileri teknoloji kullanan gruplar organize çalışarak bir anda 100.000 elektronik posta göndererek fikirleri üzerine dikkat, ilgi ve istek uyandırabiliyor. Mektup ve telgrafla yapılması çok zor olan bilgi taarruzu, internetle çok kolay olmaktadır. Özellikle ABD’de satanist gruplar, kökten dinci Protestan Baptistler, Gay ve Lezbiyenler bu aracı çok iyi kullanıyorlar.
     Üniversitelerin bilgi ürettiği, politikacıların çözüm ürettiği modern yaşamda propaganda gelişigüzel yapılmamalıdır. Propagandanın hedefi insandır, insanı tanımayan psikolojik harpçiler toplumun iyiliği yerine, kötülüğüne sebebiyet verebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir