Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (24)
Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (24)

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (24)

ZAMAN ÇİZELGESİ (Zimbabwe)
1890
Güney Afrika’da bir alan, Cecil Rhodes’in başkanlığında ve İngiliz korumasında bir devlet olarak kurulur ve Güney Rodezya adını alır. Rhodes, bölgenin doğal kaynaklarını sömürmek, yerlileri sahip oldukları arazilerinden sürüp çıkarmak ya da çalışmaya zorlamak, maden ocakları açmak, benzeri başka işler yapmak amacıyla Avrupa’dan gönüllü çiftçiler getirir. Teknik açıdan himaye altında olmasına rağmen Güney Rodezya, ikincil bir başkan tarafından İngiltere’den bağımsız olarak yönetilir. Siyahlar, tecrit edilir, oy ve izin hakkı olmaksızın sadece işle ilgili ayrımcılığa tabi tutulur.
1930-1940
Bu yıllar Doris Lessing’in Güney Rodezya’daki genç kızlık dönemidir; Şiddetin Çocukları için malzeme toplar.
1949
Lessing İngiltere’ye hareket eder.
1952-1969
Lessing, hazırladığı beş romanlık diziyi “Şiddetin Çocukları” başlığı altında yayımlar.
1956
İngiltere’de, anavatanı ziyareti sırasında Lessing, “yasaklı göçmen” ilan edilir ve ülkesine tekrar geri dönmesi yasaklanır.
1965
Oy hakkını genişletmek için İngiltere’ye baskı yapan Güney Rodezya, bağımsızlığını ilan eder.
1980
Yıllar süren çatışmalardan sonra, Güney Rodezya çoğunluk kuralını kabul etmek zorunda kalır. Robert Mugabe liderliğe getirilir ve adı Zimbabwe olarak değiştirilir.
1982
Doris Lessing’e ülkesine dönmek için izin verilir. 

(Yazanlar: Claudia Durst Johnson & Vernon Johnson-Çeviren: D.Yılmaz Tekin)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir