Ama Seksen Yedinci Gece Olunca
Ama Seksen Yedinci Gece Olunca

Ama Seksen Yedinci Gece Olunca

     Demiş ki: 

     Bunun üzerine mabeyinci Şam’dan getirilen serveti ve görkemli şeyleri içeren kasaları açmış ve içlerinde hiçbir şey bırakmayarak ve de en güzel şeyleri komutanlara ayırarak tamamını orduya dağıtmış; ve tüm komutanlar, önünde yer öperek Şah’ın yaşamı üstüne hayırlı dileklerde bulunmuşlar ve kendi aralarında “Asla böylesi cömertlik görmemiştik!” demişler.
     Ve işte ancak o zaman Şah Dav-ül-Mekân hareket işareti vermiş; ve hemen çadırları kaldırmışlar ve Şah, ordusunun başında, her yanı süslenmiş olan Bağdat’a girmiş; tüm halk kapı ve pencerelere çıkmış ve Şah’ın geçtiğini gören kadınlar keskin sevinç çığlıkları koparmış ve Şah sarayına çıkmış; orada ilk yaptığı iş, saray katibini çağırtıp ona Şam’daki kardeşi Şarkân’a hitap eden bir mektup yazdırmak olmuş. Bu mektup baştan sona kadar her şeyin ayrıntılı anlatımını içeriyormuş ve sonunda da mektubu, sözcüğü sözcüğüne şöyle başlamış:
     Ve senden, ey kardeşim, mektubumu aldığında gerekli hazırlıkları yapıp ordunu geliştirerek kuvvetlerini bizimkilerle birleştirmeni rica ediyoruz; böylece bizi tehdit eden kafirlerin üzerine kutsal bir savaş açar ve babamızın öcünü alır ve yıkanması gereken kanı yıkarız!
     Sonra mektubu katlamış ve kendi mührüyle mühürlemiş; Vezir Dendan’ı çağırarak, “Ey Büyük Vezir, kardeşim nezdinde bunca önemli bir görevi yerine getirmeye yetenekli ancak sen varsın. Sen onunla çok nazik ve çok tatlı bir edayla konuş ve benden yana da ona, ‘Bağdat tahtını kendisine bırakmaya ve Şam Valiliği’ni onun yerine üzerime almaya hazır bulunduğumu da’ söylersin!” diyerek mektubu ona vermiş.
     Bunun üzerine Vezir Dendan hemen harekete hazırlanmış ve o akşam Şam’a gitmek üzere yola çıkmış. Oysa, onun yokluğu sırasında, Şah Dav-ül Mekân’ın sarayında son derecede önemli iki olay yer almaktaymış: İlki, Dav-ül-Mekân yaşlı hamam külhancısı dostunu çağırtmış ve onu onurlar ve unvanlarla donatmış ve Acem ve Horasan’ın en güzel halılarını yaydırdığı, tek başına yaşayacağı bir saray vermiş. Bu öykünün anlatılması boyunca, bu iyi yürekli külhancıdan uzun uzadıya söz edilecektir.
     İkinci olaya gelince, o da şu: Şah Dav-ül-Mekân’a, tabilerinden biri tarafından on güzel esireden oluşan bir armağan yollanmış. Bu kızların arasından güzelliği tüm tanımlamalara meydan okuyan biri, Şah Dav-ül-Mekân’ın hoşuna gitmiş ve onu alarak hemen birlikte yatmış; o da bu birleşmeden o anda hamile kalmış. Bu öykünün akışı içinden bu olaya da yeniden döneceğiz.
     Vezir Dendan’a gelince; bir süre sonra geri dönmüş ve Şah’â, yapılan çağrıyı kardeşi Şarkân’ın çok uygun biçimde dinlediğini ve bu çağrıya cevap olarak ordusunun başında yola çıkmış olduğunu bildirmiş. Ve de “Şimdi çıkıp onu karşılamak gerekir!” diye eklemiş. Şah da, “Hiç kuşkusuz ey vezirim!” yanıtını vermiş. Ve Bağdat’tan çıkarak bir günlük yol alıp konaklamasını yapmadan, Emir Şarkân’ın ordusu, keşif kolu önde olmak üzere belirmiş.
     Bunun üzerine Dav-ül-Mekân, daha önce davranarak kardeşini karşılamaya çıkmış ve onu görür görmez atından inmek istemiş. Fakat Şarkân, uzaktan ona bunu yapmaması için ricada bulunmuş ve ilkin kendisi yere atlayarak yine de atından inmiş olan Dav-ül-Mekân’ın kollarına atılmaya koşmuş. Uzun uzadıya ağlayarak birbirlerine sarılmışlar ve birbirlerine babalarının ölümü dolayısıyla teselli edici sözler söyledikten sonra, birlikte Bağdat’a dönmüşler.
     Ve zaman yitirmeksizin, ülkenin her yanından savaşçılar çağrılmış; bunlar kendilerine vaat edilen ganimet ve lütufları da göz önünde tutarak çağrıya yanıt vermekte gecikmemişler.
     Ve savaşçıların akını bir ay sürmüş. Bu süre içinde Şarkân, Dav-ül-Mekân’a tüm öyküsünü anlatmış; Dav-ül-Mekân da aynı şekilde kendi öyküsünü… Ama özellikle hamam külhancısının hizmetlerini iyice belirterek. Şarkân da ona, “Bütün bu bağlılığından ötürü bu erdemli adamı herhalde çoktan ödüllendirmişsindir, değil mi?” diye sormuş. Dav-ül-Mekân da yanıt vererek… 

     Anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görmüş ve yavaşça susmuş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir