Hipertansiyon-Hipotansiyon
Hipertansiyon-Hipotansiyon

Hipertansiyon-Hipotansiyon

     Kan Basıncı
     Kan basıncı, kanın dolaşım sistemindeki akmasını belirler. Basıncı arterize kompres yaparak ölçebiliriz. Kan basıncı kalbin direncine ve vasküler sistemin direncine bağlıdır. Kan basıncı yaşlanma veya anormal kalp hastalıklarında artar. Kan basıncı 140/80 gibi iki ayrı numarayla tanımlanır.
     İlk ve yüksek rakam sistotik denen yüksek basınçtır ve bu nabız atışlarının dalgalar halinde arterden geçmesinden ve kalbin büzülüp kasılma hareketlerinden meydana gelir. İkinci rakam, kalbin rahatlama durumundaki basınçtır ki buna diostatik basınç denir. Sistotik basınç 100 mm’ye ulaşınca, diostatik basıncın 90 mm’yi geçmesi gerekir.
     Hipertansiyon Belirtileri
     Yüksek tansiyon herhangi bir belirti göstermediğinden kolaylıkla teşhis edilemez. Hipertansiyonla hiçbir belirti ve rahatsızlık olmaksızın birkaç sene yaşamak mümkündür. Belirtileri ise; baş ağrısı, dönmesi ve bitkinliktir.
     Etilojisi
     %2 durumlarda hipertansiyon önemsizdir. Böbrek, metabolik hastalıklar, kalp hastalıkları ve beyin tümörleri gibi hastalıklara karşılık ikinci derecede önemlidir. Bazı durumlarda hipertansiyon çok önemli olabilir, fakat sebepleri açıklanamaz.
     Tedavisi
     Eğer hastalık hipertansiyonla birlikte güç duruma gelmişse hastalığın kökenini araştırmak gerekir. Ciddi hipertansiyon olaylarında diğer hastalıkları etkilememesi için (hemoroz kalp damarı hastalıkları vs. gibi) kan basıncı düşürülür. İlk girişim hipertansiyon ve baskılara sebep olan fazla sigara, tuz alımı ve şişmanlığı azaltmaktır. İkinci girişim, kan basıncını ilaçlarla azaltma olacaktır. Bu tür tedavi bir fizikçi tarafından ve kişilere göre belirlenir ve ilaç verilir.
     Asılsız Alarm
     Birçok hasta kan basıncı yükselmelerine psikolojik bir tepki gösterir. Bu hastanın 5-10 dk. dinlenmesi gerekir.
     Hipotansiyon
    Kan basıncı arteral kan damarlarının vücudun gerekli bölgelerine ve dokularına düzenli kan pompalayan bir sistemdir. Genç bir yetişkinde normal basınç 120/80’dir. İlk rakam sistotik basınçtır ki bu kalp hareketlerinden meydana gelir. İkinci rakam ise diostatik basınçtır. Peripral direncin arttığı durumlarda dokuları eşit miktarda beslemek için kan basıncının da artması gerekir. Yaşlanmayla kan damarları sertleştiğinde basınç artar ve sistotik basınç genellikle +100’e kadar ulaşır. Yaşlılık sebebiyle kan basıncının limitin altına düşmesi normaldir. Fakat 90/60’dan düşükse çeşitli sebepleri olabilir ve buna hipotansiyon denir.
     Hipotansiyon Belirtileri
     Birçok insan belirtisiz olduğu için hipotansiyonu fark etmez. Bazı insanlarda hipotansiyon; baş dönmesi, görme güçlüğü, bazı durumlarda ani güçsüzlük ve bayılmaya sebep olabilir. Hipotansiyonun özel bir şekli, bir insanın yatay durumdan ani olarak ayağa kalkmasıyla ortaya çıkar. Bu durum vasküler direnç kontrolünün aniden değişen pozisyona karşı yeterli tepki göstermemesinden olur. Beyine yeterli miktarda kan gitmediğinden bayılma da söz konusu olabilir.
     Tedavi
     Tansiyon kişiye ve zamana göre değiştiğinden tıbbi tedavi kolay olmayabilir ve uzun sürebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir