Psikolojik Savaş (42)
Psikolojik Savaş (42)

Psikolojik Savaş (42)

     ROMA VE İTAAT KÜLTÜRÜ
     İtaat kültürü sadece Orta-Asya ve Mezapotamya’da değil, Roma’da da çok yaygın bir kültürdü. Roma hukukunda babaya itaat çok kesindi. Kadın ölünceye kadar vesayet altında kabul ediliyordu. Babaya itaat lidere itaate şartlanma şekline dönüşüyordu. Batı dünyası Roma hukukundaki itaat duygusunun suiistimallerini görerek bugün demokrasiye geldi. Ortaçağda yaşanan kavgalar, baskılar ve adaletsizlik demokrasi meyvesini verdi. Osmanlı coğrafyası kaos yaşamadığı için demokrasiye ihtiyaç hissetmiyordu. 19’uncu yüzyıl da Meşrutiyet ile toplumsal ihtiyaç doruk noktasına geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir