Psikolojik Savaş (43)
Psikolojik Savaş (43)

Psikolojik Savaş (43)

DEMOKRASİ İDEOLOJİSİ
     Amerika’da kongre kurulduğu zaman, halkın okuma yazma oranı % 10 ‘du. “Eğitimsiz, yoksul toplumlarda demokrasi olmaz!” anlayışı yanlış bir inanç ve propagandadır. Demokrasi, halka inanma ve egemenliğin ona geçtiğini kabul etme olgusunun olduğu bir ideolojidir.
     Çoğulcu, özgürlükçü demokraside halk hürdür, korku altında değildir. Özgür olan büyük topluluk yanlışta uzun süre birleşemeyeceği ön kabulüne inanan demokrasi değer sistemi ”mütearife”dir. Yani ispatlanmasına gerek olmayan açık gerçektir. Hür topluluk doğruyu bulur.
     Eğitim sistemi demokrasi ideolojisinin vurgusunu yapmalıdır. Bir Harp Okulu düşününüz, müfredat programında hiç demokrasi vurgusu yok. O harp okulundan darbeci subaylar yetişir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanmak sözde kalmamalı.
     Kavgaların en aza inmesi, insanların kendilerini ifade edebildiği, alt kültür değerlerini yaşadığı ve güven duyduğu sistemlerde mümkündür.
     Devleti yönetenler, demokrasi kültüründe bekçi konumundadırlar; aslan terbiyecisi konumunda değildirler. Kendisini devletin hizmetkârı, halkının patronu gören idareci tipi aslan terbiyecisi tipidir, monarşilerde vardır.
     Önyargı; eksik ve hatalı bilgilerden hareket edip genelleme yaparak başkalarına yönelik olumsuz tutum ve düşmanca davranış içerisine girmek olarak tanımlanır. Sevgi dolu ve destekleyici bir ortam, diyalog yolunu açar. Farklılıklar konuşulur. Farklılıkların tartışıldığı ortamda bilincin katmanlarındaki önyargılar sorgulanır. Böylece düşmanca olumsuz tutumlar, en aza iner. “En büyük düşmanımız önyargı, en büyük ihtiyacımız diyalog” diyen Cemil Meriç ne güzel ifade etmiş.
     “Çağdaş olmak ön yargısız olmakla eşdeğerdir” denilirse herhalde abartılmış olmaz.
     Tabuların peşinde koşan, dogmatik bağlılıkla her şeyi önyargı ile değerlendirip genelleme yapan bireyler, çağdaş kültüre uyum sağlayamaz ve tarihin çöp sepetinde yok olup giderler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir