Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (36)

R

ZAMAN ÇİZELGESİ (Japonya)

1549
Cizvit misyoneri Francis Xavier, devlet dininin Şintoizm (doğaya ve atalara tapınma) olduğu bir ülkede, Japonya’da Hıristiyanlığı tanıtır.
1549-1600
Elli yıllık süreç içerisinde 300 bin Japon Hıristiyanlığı kabul eder. Portekiz, İspanya ve Hollanda gibi Batılı ülkeler, kendi Roma Katolik dinini getirerek Japonya ile aralarındaki ticareti artırmayı düşünürler.
1612
Hıristiyanlık, zaman zaman örnekleri görülen, çok sayıda zulüm ve katliamla sonuçlanan yüzeysel devlet politikası haline gelir.
1642
Batı dünyası, Japonya’yı sömürgeleştirmek için Hıristiyanlığı ve ticareti bir atlama taşı olarak kullanır. Japon imparatoru, ülkesini Batı’dan izole etmek için ilk adımını atar; yabancı gemilerin Japonya’ya girişini ve yurtdışına seyahati yasaklar. Batılı kitapların da girişi yasaktır.
1860
Japonya, isteksizce de olsa, Batılı ülkelerle ticari ilişki kurduğu gibi, yabancı gemilerin girişlerine de göz yumar. Ancak, ülkede güçlü bir Batı karşıtı akım doğar ve Hıristiyanlara karşı saldırılar artarak gelişir.
1945
İkinci Dünya Savaşı’nda Japonların yenilgisinin ardından, demokrasiyi teşvik ve ekonominin yeniden ayağa kaldırılması niyetiyle, A.B.D. tarafından Japonya işgal edilir.
1956
Japonya bağımsızlığını geri alır; Birleşmiş Milletler’e başvurur; ekonomisi büyüme trendine girer.
1960
Japon ekonomisi ve endüstrisi, dünyanın herhangi bir ülkesinden daha hızlı büyür. Bu hızlı döngü, kalabalığa, kirliliğe ve eski toplumsal geleneklerin bozulmasına yol açar.
1966
On altıncı ve on yedinci yüzyılları içeren Shusaku Endo’nun Sessizlik adlı kitabı yayınlanır.
1972
Sawako Ariyoshi Alacakaranlık Yıllar kitabını yayınlar.
1973
Japonya’da, yaşlı insanlar ve onların bakıcıları için sosyal hizmetleri genişletme ve yeni bakımevleri açma çalışmaları başlar.

(Yazanlar: Claudia Durst Johnson & Vernon Johnson-Çeviren: D.Yılmaz Tekin)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz