Psikolojik Savaş (65)

P

Sonuç:
     Sivil itaatsizlik, demokrasiyi sadece değer olarak kabul edenlerin değil, aynı zamanda yöntem olarak da kabul edenlerin bir doktrini olma yoludur. Psikolojik savaşta hile yöntemlerini kullananlara uzun vadeli bir cevap ve sonuca götürücü bir yol olarak çeşitli kültürlerde kullanıldığını görüyoruz.
     Küreselleşmenin yeni egemenlik biçimi olduğu günümüzde uluslararası sermaye Barış retoriği arkasına sığınarak dünya kaynaklarını kendi lehine kullanmaya çalışmaktadır. Hitler’in doyumsuz sermayeye karşı etnik üstünlük doktrini ve narsistik kişiliğinin etkisi ile savaş başlatması önümüzde kötü bir örnek olarak durmaktadır. Bugün uluslararası sermayenin açgözlülüğü ile silah sanayisi için bile kontrollü bir savaşın istendiği görülürse, dünyanın geleceği için ne yapılması gerektiği oturulup düşünülmelidir.
     Küresel sermayenin sınırları yoktur, kültür ihracı ile insan hayatının her alanını şekillendirmektedir. Küresel sermaye ekonomi yasalarını savunmaktadır. Barış retoriği arkasında çalışmaktadır.
     Çok övülen iletişim çağında kavgaların bütün dünyayı ilgilendirmesi gerekir. Küresel vatandaşlık, sadece paranın değil işgücünün de hareketliği, yoksullara adalet, doğayla barışık olmak gibi kavramlar tartışılmalıdır. Bu bağlamda doyumsuz uluslararası sermayenin ürünlerinin bir ay alınmaması, sivil toplum kuruluşları yoluyla hakların savunulması, küresel ahlak ve adalet için bir direnme yöntemi olarak önem taşır.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz