Siyasal Mobbing

S

     Ülke yönetiminde Mobbing’i yöntem olarak benimseyenler, sistematik baskıyı “rejim” haline getirmişlerdir. Uyguladıkları yasalar çok katıdır ve bunları evrensel normlara göre düzenlemekten kaçınırlar. Yönetilenlerin küçük görüldüğü, değer verilmediği ve eğitimsiz kabul edildiği için sistematik baskı yapmayı bir hak olarak kendilerinde görürler. Hatta “Demokrasi eğitimli toplumların yönetim şeklidir, bizim halkımız eğitimsiz olduğu için demokrasi ülkemize lükstür” tezi bu anlayışta olanlar tarafından sıkça dile getirilir. Doğru eğitimin demokrasi kültüründe olacağını düşünmezler.
     Bu tarz yönetimlerin idaresinde yaşayan insanlar, kendilerini güvende hissetmezler, değerlerini yitirdiklerini düşünürler. Ayakta kalmak için yalan ve ikiyüzlülüğe sık başvururlar. Yetenekleri gelişemez. Özgür düşünen, bağımsız davranan, zora talip olan bireyler bu baskıcı yöntemlerle pasifize edilirler. Toplumsal motivasyon kırılır, değerler yitirilir. Bu sebeple eğitimsiz toplumların, demokrasiye daha çok ihtiyaçları vardır. Kendilerine güven gelen, iyi değerleri benimseyen, farklı fikir üreten, yarışmacı ve çalışkan kişiler, kendilerine özgür ortam sağlanan ve ödüllendirilen kişilerdir.
     Sistemli psikolojik tacizin, kısa vadede motivasyon artırıcı görünümü aldatıcıdır. Uzun vadede; kızgın, öfkeli, memnuniyetsiz, mutsuz, değerlerini yitirmiş bireyler ortaya çıkar. Bu insanlar baskıcı uygulamaların meyvesidir.
     Sistemli psikolojik taciz beklentilerin aksine verimi ve kaliteyi artırmaz, hatalı ürünü artırır. Ekonomik hareketliliği azaltır. Sovyet sisteminin çöküşünde insanların özgürlüklerinin sistematik olarak baskılanmasının büyük rolü vardır.

(Gelecek yazı: Politik Liderlik ve Seçmen Davranışı)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi