Üç İngiliz’le Üç Rus’un Afrika Maceraları-7-8 (Jules Verne)

Ü

BİR ÜÇGENİN TEMELİ
       Derhal kamp kurma emri verildi. Ardından, üzerinde milli bayrakların dalgalandığı Rus ile İngiliz mahallelerinden oluşan küçük bir köy kuruldu. Ekip şefleri, her nedense böyle bir ayrımı uygun görmüş olacaklardı. Yerleşme işleminin tamamlanmasından sonra, zaman geçirilmeden çalışmalara başlanma kararı alındı.
       Ancak Albay Everest ile Mathieu Strux, daha işin başlangıcında anlaşmazlığa düşmüş olacaklar ki, kendi düşüncelerinin kabulü hususunu kuvvetli bir şekilde tartışmaya başladılar.
       Konu hakkında Bay Strux;
       “Üssümüzün bulunduğu yer, ölçeceğimiz boylamın da temeli olabilir,” derken, bu görüşe karşılık olarak albay;
       “Temel kaideyi tam olarak ölçmeden, sizinle aynı fikirde olamam,” şeklinde ters bir yanıt veriyordu.
       Bu konuşmalardan da anlaşıldığına göre; her iki ekip şefi arasındaki çekişme, daha uzun süre devam edeceğe benziyordu.
       Ölçme işlemlerinin oldukça zaman alacağı bilinen bir gerçekti. Çünkü ekip bu konuda en hassas ölçümleri yapmak ve en doğru neticeleri almak istiyordu. Elde edilecek sonuç, gerçekten onlar için çok önemliydi.
       Ekibin tüm elemanları, bir ay boyunca sabırla çalıştılar. Havanın rüzgârlı olması ve rüzgârın da hassas aletleri büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle, ancak 14.500 metre ölçebildiler. Bu durum, her iki grubun şeflerin arasındaki gerginliği daha da arttırdı ve çıkan tartışmada, birbirlerini olayın sorumlusu olarak suçlamaya kadar götürdüler. Hâlbuki işler yavaş ama düzenli bir şekilde sürdürülüyordu ve bu gibi gereksiz çekişmelere meydan verilmemeliydi…
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MERİDYEN
       Sonunda, otuz sekizinci günün akşamı, temel kaide oluşturuldu ve yapılan hesaplar, birkaç kez kontrol edildikten sonra sabitlendi. Şimdi artık bu kaideye uygun üçgenler kurmak ve bu üçgenlerin kenar uzunluklarıyla açılarının yardımıyla ölçümler ve hesaplamalar yapmak gerekiyordu.(2) Bunun için de, birbirini uzaktan gören çok sayıda nirengi noktasının(3) tespit edilmesi lazımdı.
       Buşiman, konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde açıkladı:
       “Dediğiniz gibi bir yer için en uygun alan, Kalahari Çölü’dür. Burası geniş düzlüklerden ibaret olup, aynı zamanda yolumuzun üstündedir. Ona, çöl demek uygun değildir. Çünkü yeşillikleri ve av sahaları bol olan bir alandır. Çok sayıda yabani hayvana da barınak olmaktadır…”
       Mokum bunları söylerken, bir taraftan da rahat avlanma olanağı bulabileceğinden dolayı gözleri parıldamaya başlayan Murray’a bakıyordu.
       Sonuçta, şefler arasında yapılan ve her zamanki gibi çok uzun süren tartışmalardan sonra Kalahari Çölü’nde karar kılındı.
(Çeviren: D. Yılmaz Tekin)
Alt Bilgi Notları:
(2) Bir kenarının uzunluğu ve iki açısı bilinen bir üçgenin, diğer kenarlarının uzunluğunu hesaplamak mümkündür. Açık arazide yapılan ölçüm ve hesaplamalarda, Borda denilen çok hassas aletler kullanılır. Bu sırada, ölçüm yapılan yerin deniz seviyesinden yüksekliği ve yıldızlara göre bulunduğu konum da göz önüne alınır.
(3) Nirengi noktası: Harita yapım ve arazi ölçüm çalışmalarında esas alınan, dağ-tepe gibi belirli yükseltileri işaret eden eşdeğer noktalar.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz