Politik Liderlik ve Seçmen Davranışı

P

     Psikolojik savaşta savaş stratejileri ve taktikleri belirlenirken liderlerin kişilik özellikleri ve liderlik vasıflarının olup olmadığı önemli bir değerlendirme alanıdır. Şiddete yatkın kişilik özellikleri ile liderlik özelliklerinin aynı kişide bulunması çok ciddi toplumsal sonuçlar doğurabilir.
     Doğu toplumları lider tipi toplum özelliklerini daha fazla gösteriyorlar. İyi bir lider büyük başarılara götürürken, kötü lider bütün birikimi bozabiliyor; insanlığın gelişim süresinde demokratik liderlik ve konsey yönetimi liderliğin yerini alıyor.
     Her durumda da aile reisinden okula kadar her alanda etkili liderlik önemlidir. Liderliği sistematize eden çalışmalar çoktur; iyi ve kötü günlerde liderler toplumu bir arada tutabilir veya değiştirebilirler. Grup performansı sağlamak, grup stresini bilip kontrol etmek, bireylerin ego duyumlarına hitap etmek, derinlik sahibi olmak, duyarlı noktaları bulmak, ajitasyon gücü, bireylerin beklentilerini anlayabilmek, ölçülebilen özellikler haline gelebilir.
     Lider toplum ilişkisini kaybedeni olmayan bir ilişkiye dönüştürmenin, liderin iyi psikoloji bilmesi ile ilgisi büyüktür. Liderin hatasından savaş kaybedilebilir.
     Yönetilenlerden kendilerini tanımaları, yöneticileri çoban gibi görmemeleri gerekir. Liderle iş ortaklığı içinde oldukları bilinci varsa, o grup uzun, devamlı, kalıcı, üretken iş birliğine yönelebilir.
     Anlayan, dinleyen, sorunlarını tartışabilen, her türlü düşünceye açık, destekleyen, yardımcı olan, arka çıkan lider azdır. Sizi hatırlayan, değer veren lider gerçek liderdir.
     Liderlik taslamayan, işbirliğine açık, her şeye karışmayan, işleri delege edebilen, çalışanlara güvenebilen, açık, dürüst iletişim kurabilen liderleri bulmalıyız. İnsanların iyi yönlerini bulup onunla ilgilenen liderin yanında kişi kendisini rahat hisseder.
     İyi lider iletişimi geliştirir, verimi artırır, iyi kararlar aldırır, sorunlara daha doğru çözümler üretir. Adil davranacağına inandığımız, yanında kendimizi güvende hissettiğimiz liderlerin özelliklerini bir sonraki bölümde bir ölçekle belirlemeye çalışalım…

(Gelecek yazı: Politik Liderlik Ölçeği)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi