Politik Liderlik Ölçeği

P

* Sık fikir değiştirmez.
* Ne yapacağı bellidir, güven uyandırır.
* Kendisine yontmaz, bencil değildir, paylaşmayı sever.
* Başkaları kendisi ile işbirliği etmekten kaçınmaz.
* Önemliyi önemsizi ayırt eder.
* Yapılabilir olanla yapılabilir olmayanı ayırt eder.
* Gerçekçi hedefleri vardır, hayalci değildir.
* Zihin kavrayışı yeterlidir.
* Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği yeterlidir.
* Rakibini dost haline getirmeye çalışır, hırçınlık yapmaz, uzlaşmacıdır.
* Liderlik rolü oynamaz, samimidir.
* Kendini iyi göstermek için zorlamaz.
* Sıkıştığı zaman bile yalan söylemez. Güvenilir ve dürüsttür.
* Ülkenin menfaatini partinin menfaatinden önce tutar.
* Önce devlet adamıyım, sonra siyasetçiyim der.
* Yanında çalışanların duygu ve düşüncelerine önem verir, sinirlenip onları incitmez.
* Karar verirken yanında çalışanlara danışma alışkanlığı vardır.
* Ayıran değil birleştiren özelliklere önem verir.
* Çalışkandır, rahatını düşünmez.
* Ahlaki değerlere önem verir, adaletsiz davranmaz.
     Her maddeye 1, 2 ya da 3 puan veriniz. Eğer 20 ve altı puan almışsa, o liderden kaçınız. Eğer 20-40 puan aldıysa, o ancak bir sürüye çobanlık yapabilir, Ancak 40 puan ve üstünü verdiyseniz, o lidere artık güvenmelisiniz.

(Gelecek yazı: Seçmenin Kendini Değerlendirme Ölçeği)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi