Toplumsal Güven Sorunu
Toplumsal Güven Sorunu

Toplumsal Güven Sorunu

     Francis Fukuyama, seneler önce “Güven” isimli bir kitap yayınladı. Daha doğrusu yayınlamak zorunda kaldı. Ekonomik refahın oluşması için güven duygusunun98 yaygınlaşmasını savunuyordu. Toplumları yüksek güvenli ve düşük güvenli toplumlar olarak ikiye ayırıyor, insanların birbirine güvenmesinin, sağlıklı bir ekonomi için gerektiği kadar istikrarlı bir demokrasi için de gerekli olduğunu belirtiyordu.
     Dünya değerler sıralamasında 40 ülke arasında Türkiye, insanların birbirine ve yöneticilere ve de muhaliflere en az güvendiği 39. ülke, 40.’sı da Brezilya…
     Merkeziyetçi devlet politikalarının, devletin düzenleyici rolünün yanlışlığının güven duygusunun azalmasındaki rolü bir iddia olarak dikkati çekiyor.
     Samuel Huntington, küresel düzende ideolojiler yerine kültürlerin yükseldiğini ve “sivil bir çatışma” dönemine girildiğini söylüyordu. Eğer bir çözüm bulunmazsa kültürel farklılıkların zorunlu bir çatışmaya yol açacağı tezi çok ürkütücüydü.
     ABD’de, geçtiğimiz yüzyılın son aylarında adı sıkça geçen Milenyum 2000 Örgütü’nün, ABD yönetimini etkilediği düşüncesi küresel bir tehlike olarak dikkatleri çekmişti. Bu tarikat; 2000’li yıllarda Hazreti İsa’nın geleceğini, gelmeden önce İsrail devletinin kurulacağını ve savaş çıkacağını savunuyordu. Hazreti İsa gelmedi ama dünyanın en istikrarsız bölgesi olan Ortadoğu tamamen karıştı ve birbirine girdi, yönetimler el değiştirdi, emperyalist güçler birer sırtlan gibi bölge üzerinden pay alma savaşına kalkıştı.
     Ortadoğu’da savaşı ve ekonomik paylaşımı çağrıştıran bu gelişmeler karşısında ise, büyük dünya devletleri yönetimleri, sanki söz birliği etmişçesine hâlâ kaynayan kazanı karıştırıyor durumdalar.

(Gelecek yazı: Kültürel İslam-SON)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir