Akılsız Kurt

A

     Bir varmış, bir yokmuş…
     Vakti zamanında kurdun birisi yola yukarı gidiyormuş. O sırada da kurdun karnı acıkınca kurt:
     “Yolda karşıma ilk çıkan hayvanı yiyeceğim.” diyerek niyetlenir .
     Yolda giderken önüne bir koyun rast gelir. Kurt, koyunu tutarak:
     “Ben seni yiyeceğim,” der. Koyun:
     “Sen beni yiyeceksin ama önce sen yüzükoyun yolun içerisine yat. Ben bir iki sefer üzerinden aşağı yukarı atlayayım sonra sen beni ye,” der.
     Kurt, yolun içine yatar ve sonra koyun bir iki sefer aşağı yukarı atladıktan sonra ormanın içine doğru hızla kaçıp gider. Kurt kalkıp bakar ki, koyun yok.
     Kurt yine yola yukarı yürümeye devam eder. O sırada önüne bir deve rast gelir. Kurt, deveyi tutup:
     “Ben seni yiyeceğim,” der. Deve;
     “Sen beni yiyeceksin ama önce ben yere yatayım sen üzerime çık. Ben yukarı
kalkayım sen de ezan oku, ondan sonra ben aşağı yatarım o zaman sen beni yersin,” der.
     Deve yere yatıp kurt da üzerine çıkar. Deve ayaküstü kalkıp silkinince kurt tepe üstü yere düşer. Ondan sonra kurdun aklı başından gider ve deve de tam bu sırada kaçıp gider.
     Sonra kurt yürüyüşüne devam eder. O sırada kurdun önüne bir katır rast gelir. Kurt, katırı tutup:
     “Arkadaş, bu sefer kaçarı yok, ben seni yiyeceğim,” der. Katır:
     “Arkadaş sen beni yiyeceksin ama şu ayağımın altındaki nalın numarasını okuduktan sonra beni ye!” der.
     Tam o sırada kurt nalın numarasını okumak için yanaşınca, katır kurdu teperek yere yıkar. Kurt orada bayılınca katır da hemen kaçar. Sonra kurdun aklı başına gelir. Ayağa kalkıp bakar ki, katır yok. Kendi kendine yaptığı işleri tek tek düşünür. Elinden kaçırdığı hayvanlar aklına gelince kendisinin ahmak bir hayvan olduğuna karar vererek kendi kendine:
     “Yolda buldun bir koyun… Ye etini doyum doyum…  Koyun oynatıp mehterbaşı mı olacaktın be hey akılsız kafa…
     Önüne rast geldi bir deve… Devenin üzerine çıkıp ezan okuyunca müezzin başı mı olacaktın be hey akılsız kafa…
     Önüne rast geldi bir katır… Ye etini çatır çatır… Nalının numarasını okuyup da nalbant başı mı olacaktın be hey akılsız kafa..” der.

(Derleyen: Sevgi ŞEN)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi