Yüzen Şehir-7 (Jules Verne)
Yüzen Şehir-7 (Jules Verne)

Yüzen Şehir-7 (Jules Verne)

YEDİNCİ BÖLÜM
       Great-Eastern’ün boyu iki yüz metreyi geçiyordu. Su kesimi çizgisi esas alındığında uzunluğu tam iki yüz yedi metre, güvertesinin uzunluğu ise, dünyanın en büyük transatlantiklerinin iki misli olmak üzere iki yüz on metre tutuyordu. Genişliği ise yirmi beş metreye varıyordu.
       Sahip olduğu yelkenlerin yüzölçümü 5400 metrekareydi. En büyük direk, Notre-Dame Kilisesi’nin kulelerinden daha yüksekti. Bu direğin ikinci ve üçüncü sereninin(12) üzerinde, bir bölük asker rahatlıkla talim yapabilirdi.
       Great-Eastern’ün iç kısmı da, gayet mükemmel şekilde tertiplenmişti. Baş taraf, çamaşırhane ile mürettebat koğuşlarından oluşuyordu. Ondan sonra, bir bayanlar salonuyla, aynalarla kaplı ve çok güzel dekore edilmiş büyük salon geliyordu. Bu salonlar, yanlarındaki büyük lombozlardan ışık alıyorlar ve üst güverteye geniş merdivenlerle bağlı bulunuyorlardı. İskele tarafında, birbirinden dört uzun koridorla ayrılmış yolcu kamaraları vardı. Üç adet yemek salonu, geminin kıç tarafındaydı.
(Çeviren: D. Yılmaz Tekin)
Alt Bilgi Notları:
(12) Seren: Gemi direklerinde yer alan yelken gruplarının bağlı bulunduğu, kalın ve sağlam ağaç kütüklerinden yapılmış hareketli parçalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir