YazarSevgi

Ulusal Güvenlik Sendromu

     Bir insan düşününüz; “Düşmanını tanı, senin Türk’ten başka dostun yoktur!” gibi sürekli beyin yıkama yöntemleriyle eğitilmiştir. Bu çocuğun kendine olan özgüveni ve çevresine itimadı nasıl gelişebilir?      Bu insan çocukluğunda otoriter bir aileden gelmişse, bu ailelerde sorun çözme ve hak arama yöntemi olarak baskı, şiddet, tehdit, sindirme, korkutma, azarlama yöntemleri uygulanır.      Bu...

Demokratik Liderlik Nedir?

     Demokrat olmayan liderlerin bazı mitleri vardır: * Bir şeyin olmasını istemiyorsan, komisyona havale et. * Demokrasi, iş ortamında yürümez. * Demokrasi, aile ortamında yürümez. * Demokrasi, kulağı dolaştırarak göstermek gibidir.      Fakat Hitler, Stalin, Mussolini gibi diktatörlerin çıkmasının nedenleri analiz edilirken şu noktaya gelindi: Demokrasi ideal sistem değildir ama mevcutlar...

Bir Başka Ülkede

     Genellikle avluda cenazeler bulunurdu. Eski hastanenin arkasında tuğladan yeni inşa edilmiş pavyonlar vardı. İşte hepimiz her öğleden sonra burada buluşurduk. Bizi iyileştirecek makinelere oturup birbirimizle kibarca ilgilenirdik.      Doktor benim oturduğum makinenin yanına gelince, “Savaştan önce en çok neden hoşlanırdın? Spor yapar mıydın?” diye sordu.      “Evet, futbol...

Miniklere Minik Masallar (40)

TÜCCAR İLE PAPAĞAN:      Ticaretle uğraşan bir adamın güzel bir papağanı vardı. Günlerden bir gün bu tüccar işi gereği Hindistan’a gitmek için yol hazırlığına başladı. Cömertliği ile tanınan bu tüccar, köle ve hizmetçilerine tek tek sordu: ”Sana Hindistan’dan ne getireyim? Ne istersin?”      Her biri ayrı ayrı istekte bulundu. Bu cömert ve iyi kalpli tüccar, onların isteklerini birer birer not...

Altın Bülbül

     Bir varmış, bir yokmuş; evvel zaman içinde kalbur saman içinde, deve tellâl iken, horozlar berber iken; bir padişah varmış. Bu padişah, her tarafı camdan bir cami yaptırmış. Bir Cuma günü namazdan çıkarken, eli yüzü pak, aksakallı bir ihtiyar görmüş. İhtiyar Padişah’a demiş ki:      “Padişahım, eğer Kafdağı’nın ardındaki Altın Bülbülü getirir camiin bitişiğine koyarsan, eserin tamamlanır,”...

Diktatörlüğe Gidiş

     Gerçekten de korku, insanları diktatörlüğe götürmeye başlar. Korkan kişi, suçluları şiddetle cezalandırır. Her şeyi potansiyel tehdit olarak algılama eğilimindedirler. Denetimleri aşırı biçimde artırırlar ve özgürlükleri kısıtlarlar. Otoriteye korunma amacıyla iyi bakma eğilimlerinin onları kötü sona doğru daha çok yaklaştırdığının farkına varamazlar.      Marilyn French, “Beyond Power”...

Dişi Kurdun Rüyaları (5)

Beşinci Bölüm      Vakit öğleden sonrası idi ve tren Volga bölgesini geçiyordu. Kompartıman yolcuları olabildiği kadar rahat yerleşmişlerdi yerlerine. Günlerce sürecek bu yolculukta, geçici hayat şartlarına uydurmuşlardı kendilerini. Abdias’ın da bulunduğu kompartımansız vagonlarda ise tam bir ortak yaşayış vardı. Her tipte, her niyette insan bulunuyordu buralarda. Bu uzak yolculuk için...

Sürü İçgüdüsüne Dikkat

     Hak ve özgürlük bilincinin karşıt duygusu, sürü içgüdüsüdür. Sürü içgüdüsüne sahip insanlar, duygularını bastırırlar. Maruz kaldıkları haksızlık karşısında direnemeyip alkole yönelirler, çocuklarını ezerler ve sağlıklarını bozarlar. Sürü içgüdüsünün yaşandığı yerde adi suçlar, cinayetler artar, kaba kuvvete dayalı sosyal patlamalar yaşanabilir.      Sürü içgüdüsüne sahip olan yığınların...

Altı Adam ve Yedincisi

     Rusya’da devrim yürüyordu. İç savaş ülkeyi kan ve ateş içinde bırakmıştı. Yeni rejim iyice yerleşmek için son savaşlarını vermekteydi ve başka yerlerde olduğu gibi Gürcistan’da da direnişçiler bozguna uğramak üzereydi. Zafer üzerine zafer kazanıyordu Sovyet kuvvetleri. Karşı devrimciler köyleri birer birer terk ederek en uzak siperlere çekilmişlerdi. Bu durumlarda her zaman görüldüğü...

Dişi Kurdun Rüyaları (4)

Dördüncü Bölüm      Abdias, İnga Fedorovna’ya birçok mektup yazmış, o da cevaplarını postrestant olarak yollamıştı: Çünkü Abdias’ın belli bir yeri yoktu. Annesini kaybettiği zaman pek küçüktü. Hem dini hem de diğer konularda oldukça geniş kültürlü ve çok iyi yürekli bir insan olan babası Kallistratov ise, olanca varlığı ve gücü ile kendini iki evladının eğitimine adamıştı...

Hak Arama Bilinci

     Bir halk, hakkına sahip çıkacak oranda bilinçli ise, o toplumda kötü adamlar azınlıkta kalacaktır.      Peygamberimiz bir gün şöyle söylüyor: “Zalime yardım ediniz.” Bunun üzerine arkadaşları bu nasıl olur, diyorlar. Cevap çok net olarak geliyor: “Ondaki hakkınızı alarak ona yardım ediniz.”      Gerçekten de bir insan eğer hakkına aramıyorsa, kişi o hakka layık değildir.      Günümüz...

Bir Ziraat Mecmuasını Nasıl İdare Ettim?

     Nasıl bir çiftçi gemi kaptanlığına getirilir de işler karmakarışık olursa, bir ziraat mecmuasında kısa bir zaman için bile hatasız bir müdürlük yapamadım. Fakat bu işi biraz da ücretimin azlığından dolayı mahsus yaptım diyebilirim. Mecmuanın asıl müdürü izinliydi; yerini bana teklif ettiler, kabul ettim.      Yeni baştan işbaşına gelmenin zevkine doyum olmuyor, bütün hafta neşe içindeydim...

Miniklere Minik Masallar (39)

İKİ GÜVERCİN:      Günlerden bir gün, uzak bir ülkede iki güvercin yaşarlardı. Bunlardan birinin adı; Gezgin, diğerinin de Oynak idi. Ormanın en güvenli ve en görkemli yerine yuva yapmışlardı. Ne var ki, bir gün Gezgin yuvasından uzaklaşmak istedi. Bu isteğini çok sevdiği arkadaşı Oynak’a söyledi. – Sevgili Oynak, uzun zamandır bu bölgedeyiz, daha ne kadar burada kalacağız? Sürekli aynı yerlerde...

Yeni Dünya Düzeni

      Özgürlük Tehdit Altında mı?      Bir ülkede kaynakların yarıdan fazlası % 10’luk bir grup tarafından kontrol ediliyorsa, bu rahatsız edici bir tablodur. Bir ülkede, yönetim % 10’luk bir grup tarafından yapılıyorsa, bu suçluluk duygusu uyandıracak bir tablodur.      Aristoteles, orta sınıfın güçlü olması ve onun siyaseti yönetmesinin ideal olduğunu söylüyordu.      Gelirin adil dağılmaması...

Korku Kültürü ve Eğitim

     Psikolojik savaşın başarısında etüdünün iyi yapılması, stratejisinin iyi belirlenmesi birinci derecede önemlidir. Bir toplumun korku duygusu ile oynamak hem askeri hem kültürel savaşta kullanılır.      Korku duygusu ile eğitilen bireylerden oluşan toplumda korumaya yönelik, tutucu özellikler daha belirgindir. Korku duygusu beyinde savunma ve korunmaya yönelik zihinsel şartlanmalar geliştirir...

Miniklere Minik Masallar (38)

KAZLAR VE ASMA AĞACI:      Zamanın birinde, bir grup kaz, ormanın içindeki bir gölün kıyısında, kocaman dalları olan bir incir ağacının üzerinde yuva yapmış, mutlu mesut yaşıyorlardı.      Bir gün, yaşlı bilge bir kaz, incir ağacının dibinde küçük bir asmanın büyümeye başladığını fark etti. Gölde yüzen kazları yanına çağırarak; “Şu küçük asmayı görüyor musunuz? Her geçen gün büyüyor, ağacımıza...

Seçmenin Kendini Değerlendirme Ölçeği

* Liderin sağlık politikalarını biliyorum. * Liderin ekonomi politikalarını biliyorum. * Liderin ulusal güvenlikle ilgili politikalarını biliyorum. * Liderin eğitim politikalarını biliyorum. * Liderin dünya barışı ile ilgili politikalarını biliyorum. * Liderin çevre politikalarını biliyorum. * Liderin insan haklarına yaklaşımını biliyorum. * Liderin dış politika ile ilgili görüşlerini biliyorum...

Keloğlan İle Şifalı Su

     Bir varmış, bir yokmuş. Köylerin birinde Keloğlan ile yaşlı anası varmış. Çok da fakir yaşantıları ile büyük sıkıntı içindeymişler ama gönülleri tok olduğu için huzurluymuşlar.      Aklı epey yavanmış Keloğlan’ın. Bu yüzden, annesinin verdiği işleri doğru dürüst göremez, çoğunlukla unutur, dolayısıyla da çok ağır sözler işitirmiş annesinden.      Bir zaman gelmiş ki, artık evde yiyecek...

Miniklere Minik Masallar (37)

ÇAKAL İLE AKILLI PAPAĞAN:      Ülkenin birinde, çok akıllı bir papağan yaşardı. Büyük bir ağacın üstünde yuva kurmuştu. Ağacın kovuğunda da bir çakal, yavrularını büyütüyordu. Çakal ara sıra ava gidince, papağanın yavruları aşağı iniyordu. Ağacın kovuğuna girip çakalın yavrularıyla oynuyorlardı. Anne papağan, bu durumdan hiç hoşnut değildi.      Bir gün yavrularını toplayıp öğüt vermeye başladı:...

Politik Liderlik Ölçeği

* Sık fikir değiştirmez. * Ne yapacağı bellidir, güven uyandırır. * Kendisine yontmaz, bencil değildir, paylaşmayı sever. * Başkaları kendisi ile işbirliği etmekten kaçınmaz. * Önemliyi önemsizi ayırt eder. * Yapılabilir olanla yapılabilir olmayanı ayırt eder. * Gerçekçi hedefleri vardır, hayalci değildir. * Zihin kavrayışı yeterlidir. * Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği yeterlidir. *...

Politik Liderlik ve Seçmen Davranışı

     Psikolojik savaşta savaş stratejileri ve taktikleri belirlenirken liderlerin kişilik özellikleri ve liderlik vasıflarının olup olmadığı önemli bir değerlendirme alanıdır. Şiddete yatkın kişilik özellikleri ile liderlik özelliklerinin aynı kişide bulunması çok ciddi toplumsal sonuçlar doğurabilir.      Doğu toplumları lider tipi toplum özelliklerini daha fazla gösteriyorlar. İyi bir lider...

Miniklere Minik Masallar (35)

BADEM AĞACI:      Badem ağacı için ilkbahar mevsimi gelmişti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneş bütün gücü ile etrafı ısıtıyor ve aydınlatıyordu. İşte böyle bir günde bahçenin birinde bulunan bir badem ağacı hemen acele edip çiçeklerini açtı. Beyaz gelinliğini giydi. Bahçedeki diğer ağaçlar badem ağacını hayran hayran seyrettiler. Badem ağacı bundan dolayı çok gururlandı.      Bir gün aniden...

Siyasal Mobbing

     Ülke yönetiminde Mobbing’i yöntem olarak benimseyenler, sistematik baskıyı “rejim” haline getirmişlerdir. Uyguladıkları yasalar çok katıdır ve bunları evrensel normlara göre düzenlemekten kaçınırlar. Yönetilenlerin küçük görüldüğü, değer verilmediği ve eğitimsiz kabul edildiği için sistematik baskı yapmayı bir hak olarak kendilerinde görürler. Hatta “Demokrasi eğitimli toplumların yönetim...

Miniklere Minik Masallar (34)

UYKUCU KEDİ VE FARELER:      İki katlı villanın iyi kalpli ama uykucu bir kedisi varmış. Villanın sahibi olan adam ve karısı sabah erkenden bürolarına gidince bütün gün yan gelip yatarmış. Bir gün buraya anne fare ile dört yavrusu gelmiş.      Salonun köşesine yuvalarını hazırlayıp, mutfaktan yiyecek aşırmaya başlamışlar. Günler geçip gittikçe fareler burasını çok sevmişler ama kediye bir türlü...

Psikolojik Taciz ve Mobbing

Fırça Atmak      Askerlikte çok kullanılan, “fırça atmak” diye bir tabir vardır. Bu tabir, psikolojik taciz olarak jargona girmiş bir cümledir. Mobbing de, sataşmak ve hücum etmek anlamına gelir. Üst düzey yönetim kademesinde bulunan insanlar, çalışanlarını pasifize etmek, onları baskı altında tutmak için bu yöntemi sıkça kullanırlar, ideal yöneticiler için fırça atmak, kolaycılıktır. Buna ikna...

Keloğlan İle Mücevher Ağacı

     Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanlardan bir zaman gelmiş, bir zaman geçmiş. Günler gelmiş, aylar geçmiş. Aylar gelmiş, yıllar geçmiş. Keloğlan elli iki yaşına girmiş, nereden duyduysa adını duymuş, kafasında iyice yer edinmiş, mücevher ağacını bulmak üzere yola çıkmış.      Keloğlan gele geçe, pınardan soğuk su içe içe, yolu bir ormana düşmüş. Ormanın adını sorarsanız, Keloğlan bilmez...

Oyuncu Kişiliklerin Bazı Özellikleri

* Her olayı dramatize eder, abartırlar. * Modadan iyi anlar, dış görünüşe fazla önem verir. * Kıyafetleri, tavırları dikkat çekicidir. * Heyecanlı, eğlenceli kişilerdir. * İlk tanıştıkları kişiye kırk yıllık dost gibi davranırlar. * Dedikodu ve laf taşımayı çok severler. * Popülerdirler, aranan kişi olurlar. * Konuşmalarında öz ve derinlik yoktur. * Sıkıldıklarında hastalık numarası yaparlar. *...

Oyuncu Kişiliklerle Savaş Stratejileri

     Onları iyi tanıyın, oyunlarına gelmemek için ilk şart budur. Rezalet çıkarmaya bayılırlar, tatsızlık yaşamamak için onlarla iyi geçinmenin yolunu bulmak gerekir.      Cinsel taciz davalarında çok mağdur olurlar. Eğer kıskanç biri iseniz bu kişilerden uzak durun, yoksa mide kanaması geçirebilirsiniz.      Söylediklerine değil yaptıklarına inanın. Kararlı, tutarlı, disiplinli olursanız bu...

Keloğlan İle Cin

     Keloğlan, omuzunda tırpan ot biçmekten dönmektedir. Yolda yürürken çalıların arasından bir cin çıkıp önüne dikilir. Niyeti aptal zannettiği Keloğlan’la dalga geçmektir.      Cin: Nereden geliyorsun Keloğlan? diye sorar.      Keloğlan: Görmüyor musun, ot biçmekten geliyorum, diye karşılık verir. – Ne haber oralardan? – Önemli bir haber yok. Dokuz tırpancı tırpan salladık, bir...

Oyuncu Kişiliklerin Özellikleri-2

     Rol Yapmaları Doğal Halleridir      Telkine çok açıktırlar; kendilerine ait tutarlı davranış kalıpları yoktur. Sizin ne istediğinizi hissettikleri an, hemen sizin istediğiniz oluverirler. Sürekli rol yapmalarının arka planında kendilerini sevecek, ilgi gösterecek ve bağlanacakları birini bularak onu elde etme arzusu vardır.      Fiziksel Çekicilikte Çok Başarılıdırlar      Kendilerine bakmak...