KategoriBir Gizli Servis Mensubunun Anıları – ÇUVALDIZ

Psikolojik Savaş (32)

     SAVUNUCU PSİKOLOJİK SAVAŞ      Her savaşın saldırı programı olduğu gibi savunma programı da vardır. Düşmana nasıl taarruz ediliyorsa, onun da benzer şekilde taarruz edebileceği düşünülür. Muhtemel bu taarruza karşı alınacak önlemler savaşın bir parçasıdır.      Eğitimsizlik: Psikolojik savaşın sonuç verebilmesi, düşman tarafının eğitimsiz ve bilgisiz olması ile doğru orantılıdır. Aynı...

İstihbarat Sohbetleri (32)

Elektromanyetik ve Psikotronik Operasyonlar      Bilgisayarımızın klavyesinden, ekranından, modem kablosundan ve muhtelif parçalarından yayılan elektromanyetik salınımlar klavyede bastığımız tuşlara, ekranımızdaki görüntüye ve modemimizle bilgisayarımız arasında geçen bilgilere bağlantılıdır. Yeterli donanıma sahip herhangi biri bu ışınları bir veya iki kilometreye varabilen bir mesafeden...

Psikolojik Savaş (31)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ      4) Karşı Propaganda      Düşman tarafının propagandasının yalan olduğunu kanıtlamaya yönelik yapılan karşı propagandadır.      * Erken Karşı Propaganda: Karşı tarafın kullanacağı sezilen konu ele alınarak istismara başlanır. * Doğrudan Karşı Propaganda: Düşman propagandasına fazla önem verdiğinizi hissettirerek tamamen reddetmektir. Riski...

İstihbarat Sohbetleri (31)

ABD ve 11 EYLÜL      11 Eylül’deki saldırılar sonrasında Echelon gibi yüksek teknolojiye sahip bir sistemin kurucusu olan ABD’nin, bu saldırıları neden önceden tespit edemediği tartışıldı. 11 Eylül saldırılarının, ABD’nin dünyadaki hakimiyetini temin etme operasyonunun bir parçası olduğu şeklindeki komplo teorilerini göz ardı ettiğimizde, NSA’nın 11 Eylül saldırılarını...

Psikolojik Savaş (30)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ      3) İşgal Propagandası      İdari propaganda veya takviye edici propaganda da denilir. Yeniden teşkilatlanma ve işgal edilen yerlerde itaati sağlamak amaçlanır.      İşgal güçlerine karşı gelişen kin ve nefreti dağıtmak için, araçlara yerleştirilen hoparlörlerle rahatlatıcı mesajlar verilir.      Hedefleri: * Her türlü ihtiyaç karşılanmaya...

İstihbarat Sohbetleri (30)

GELİŞEN TEKNOLOJİ VE İSTİHBARAT/Echelon Sistemi:      Dünyadaki bütün telefon, faks, telsiz, SMS ve elektronik posta iletişimini dinleyen dev bir kulak: ECHELON.      Dünyanın gizli bir kulak tarafından dinlendiği aslında 1960 yılında ortaya çıkmıştı. Rusya’ya iltica eden iki NSA görevlisi Bernon Mitchell ve William Martin, 6 Eylül 1960’da Moskova’da düzenlenen bir basın...

Psikolojik Savaş (29)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ      2) Taktik Propaganda      Stratejik propagandanın küçük çapta tekrarı, uygulaması ve tamamlayıcısıdır. Kısa vadeli sonuçlar için uygulanır.      Düşmanın geçmiş yenilgileri, hataları, silah ve malzeme eksiklikleri propaganda için kullanılır. Cephedeki askerler hedef alınır ve cephe gerisinden gelen kötü haberler yaygın şekilde kullanılır...

İstihbarat Sohbetleri (29)

DEZENFORMASYON:      Gizli servislerce kamuoyu ve hedefin bulunduğu iletişim ortamına belirli bir amaca yönelik yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgilerin pompalanması dezenformasyon kavramı ile ifade edilmektedir. Rusça’daki “disinformatsia” kelimesinden kaynaklanan dezenformasyonun temelinde “düşmanın kafasını karıştırmak ya da zor durumda bırakmak için kasıtlı ya da yalan...

Psikolojik Savaş (28)

     PROPAGANDANIN KULLANIŞI BAKIMINDAN TÜRLERİ      1) Stratejik Propaganda (Beyin Yıkama)      Uzun vadeli, kıtalar arası bir propaganda türüdür. Propagandaya çok erken başlamalıdır ve hiç aralık vermeden devam etmelidir. Yarının savaşına hazırlık için yapılır.      Zihin ve hafıza konularının inceliklerinden faydalanır; iyi bir konu seçip, onu çekici hale getirip, ısrarla tekrar etmek anlamına...

İstihbarat Sohbetleri (28)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Propaganda İlkeleri:      İstihbarat faaliyeti olarak propagandada belirli ilkeler geçerlidir. * Cazibe ilkesi: İstihbarat faaliyetine konu olan düşünceler, ilgi çekici ve cezbedici bir biçim ve kalıpla topluma enjekte edilir. * Netlik ve sadelik ilkesi: Propaganda konusu düşünce ve fikirlerin hedef kitle ve topluma anlaşılabilir, açık ve net bir şekilde, sade ve basit...

Psikolojik Savaş (27)

     PROPAGANDANIN BAŞARISI      Yapılacak propaganda hangi tür olursa olsun, üç unsur başarısını çok etkiler: * Propaganda yapanın yeteneği, * Psikolojik etüdün iyi yapılması, * Propagandayı kabul edecek toplumun özellikleri.      Propagandayı yapan kişi; usta, enerjik, sistematik çalışabilen biri olmalıdır. Propagandayı devamlı ve metodolojik biçimde uygulayacak beceri ve birikime sahip...

Psikolojik Savaş (26)

     11 EYLÜL’DE ECHELON NE OLDU?      Dünyanın her tarafı ile birlikte kendi iç bünyesini de dinlemekte başarılı olan Echelon sabote mi edildi? ABD’de 36 istihbarat örgütü var. Bunlar cömertçe destekleniyor. Sabah 8.30’da 6 uçak kaçırılıyor ve her an kalkışa hazır olarak bekleyen “Emergency” savaş uçakları kalkmıyor.      Diğer önemli bir nokta da, insansız uçak teknolojisininşu an...

İstihbarat Sohbetleri (27)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Provokasyon ve Propaganda:      Provokasyon kışkırtma, aldatma, yanıltma ya da öfkelendirme yolu ile hedef teşkil eden gizli servisin, grubun veya şahısların planlanan bir amaca sevk edilmesini, söz veya davranışlarla bir açıklamada bulunmalarını sağlamak amacıyla tertiplenen bir gizli istihbarat faaliyetidir.      Burada da hedefin insani zaaflarını istismar etmek suretiyle...

İstihbarat Sohbetleri (26)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Teknik ve Elektronik Faaliyetler:      Bu kapsamdaki etkinlikler, istihbarat faaliyetinin üstün yetenekli teknolojik ve elektronik cihazlarla yürütülmesini ifade eder.      Bu meyanda teknik dinleme istihbaratı, Echelon sistemi, görüntü ve fotoğraf istihbaratı, uydular ve uzay araçları ile yapılan istihbarî çalışmalar, radarlarla yapılan istihbarat, tele-metrik ölçüm (mesafe...

Psikolojik Savaş (25)

     ECHELON NEDİR?      Elektronik istihbarat ağının adıdır. Sinyal ve görüntü istihbaratı yapar. Askerî ve ekonomik süper güç olan ABD’nin dünya ülkelerinin sırlarını öğrenmeye çalıştığı elektronik kulağıdır. Her türlü iletişimi deşifre etmek, kontrol etmek ve dinlemek için kullanılır. Geniş istihbarat ve gizli servis ağının tamamı, ABD’ye yılda 20 milyar dolara mal oluyor.      ABD’de 36...

İstihbarat Sohbetleri (25)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Sorgulama:      Sorgulama da diyalog şeklinde bir istihbarat çalışmasıdır. Muhtelif bilgi ve belgenin teminini sağlayabilmektedir. Çapraz sorgulama da bu konunun tekniklerinden birisi olup birkaç kişi tarafından icra edilen ve arka arkaya farklı noktalardan sorular yönelterek, hedef kişinin yanıltılmasını ve bu suretle birtakım bilgilerin ortaya çıkarılması amacını güder...

Psikolojik Savaş (24)

     11 EYLÜL BİR PROPAGANDA ŞAHESERİ MİDİR?      Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgisayarda donanım yazılımın ardından bağlanabilirlik ortaya çıktı. Dijital bir sinir sistemi oluşuyor. Bu dijital sinir sistemine bir beyin gerekir, işte burada uluslar arası sermaye; “Akıllı, başarılı ve güçlü insanlar olarak dünyaya bir düzen vermeliyiz. Beyin biz olmalıyız, kuralları biz koymalıyız” diyor. Aç gözlü...

İstihbarat Sohbetleri (24)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Konuşarak Bilgilere Erişim/Mülakat:      İstihbarat ajanlarının bilgi toplama yöntemlerinden birisi olan sohbet ya da mülakat, hedef kişi ile vasatın üstünde ciddiyetle konuşma metodudur. Özel bir amaç taşımaktadır. Bilgi almak kastıyla yapılan bir konuşma faaliyetidir ve en klasik istihbarat yöntemidir.      Ajan öncelikle hangi konuda ve hangi amaca ilişkin olarak mülakat...

Psikolojik Savaş (23)

     KARMA PROPAGANDA
     Bazı grupların çıkarları birbiriyle örtüştüğünde, silahlı, açık, bulanık ve gizli propagandalar beraberce kullanılabilir. Propagandaya maruz kalacak muhatabın durumu ve tutumu göz önüne alınarak ve ileri teknoloji kullanılarak planlanmış propaganda örneklerine günümüzde sıkça rastlanır.

Psikolojik Savaş (22)

     SİLAHLI PROPAGANDA      Terör örgütlerinin kullandığı bir yöntemdir. Kendilerinin var olduklarını, etkili olduklarını kanıtlamak için kullanırlar. Medyanın zaafından yararlanırlar. Basın için sıradan olayların haber değeri yoktur. Sıra dışı, aykırı olaylar medya için ‘rating’ yükselticidir ve yaşamsal gıda niteliği taşır. Teröristler sıra dışı, çarpıcı olaylar planlayarak medyanın...

İstihbarat Sohbetleri (23)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Adam Kullanma (Manipülasyon-Angaje):      Burada, profesyonel istihbarat görevlilerinin dışarıdan temin ettiği ya da angaje ettiği insanların kullanılması (devşirme) ve hedef alınmış kurum ve kişilerin ortamına eleman yerleştirme (sızma/hulûl) söz konusudur.      Sızma ya da hulûl durumlarında sızan veya hulûl eden ajandan derhal bilgi ve rapor temin edilmesi mümkün...

İstihbarat Sohbetleri (22)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Teknik Takip:      Teknik takip metotları; dinleme, fotoğraflama, kamera ile çekim yapmak şeklinde sıralanabilir. Bir kişinin kolaylıkla üzerinde taşıyabileceği cihazlar bile vardır. Bu cihazlar arasında ağırlığı 5 gram kadar olan ve ceket yakası altına raptedilip saklanabilen manyetik mikrofonlar mevcuttur. Bu mikrofonlar, yakaya takıldığında görülen kısmının çapı dokuz...

Psikolojik Savaş (21)

     KARA PROPAGANDANIN KULLANDIĞI MALZEMELER      İnsan ve toplumun her yönü, her safhası propaganda malzemesi olarak seçilir. Her türlü noksanlık kara propaganda için birer malzemedir ve burası bir hareket noktasını oluşturur. Kara propaganda için kişilik zaafları çok önemlidir. Alkol, uyuşturucu, kadın düşkünlüğü, siyasi hırs, particilik, bencillik ve megalomik  özellikler hareket noktası...

İstihbarat Sohbetleri (21)

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Takip ve Tarassut/Gözetleme:      Takip ve tarassut en eski ve klasik uygulamalardan birisidir ve önemini tamamen kaybettiği asla söylenemez. Tarassut sabit ve statik bir hizmet şekli iken, takip hareketli ve dinamik bir olguyu gösterir. Takip, istihbarı çalışma veya soruşturma açısından önem ifade eden şahısların faaliyetlerinin muhtelif şekil ve vasıtalarla izlenmesi...

Psikolojik Savaş (20)

     KARA PROPAGANDA      Kaynak belirlidir ama başka kaynaklardan çıkıyor gibi gösterilir. Kara propaganda yönetiminde hile, entrika, yalan, iftira, fitne, sinsilik ve sahte delil serbesttir. Gizlilik esastır. Gerçekleri değiştirmeyi, inançları sarsmayı ve kamu efkarını karıştırmayı amaçlar. Kaynağı anlaşıldığı zaman, tesiri olmaz, geri teper. Düşmanlık duygularının artmasına neden olur. Bunun...

İstihbarat Sohbetleri (20)

İstihbarata Karşı Koyma/Kontrespiyonaj      İstihbarata karşı koyma hususu; savaş ve barış zamanlarında espiyonaj, sabotaj ve yıkıcı faaliyetler yoluyla karşı ve yabancı istihbarat servislerinin zararlı faaliyetlerinin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konularını ifade etmektedir.      Espiyonaj ise bir ülkenin sır olarak sakladığı yüksek güvenlikli bilgilerin, o ülkenin kanunlarını ihlal...

Psikolojik Savaş (19)

     TBMM’YE YÖNELİK GRİ PROPAGANDA      Bir binbaşının zamanında Özal’a sürpriz yaparak törenle karşılaması, bu karşılaşmada eşofman tarzı kıyafetin şortla birlikte askerî birliği teftiş olarak sunulması gri propagandaydı. Özal’la komutanların ilişkisi bozulmak isteniyordu. Aynı şekilde Aydın Doğan’ın Başbakan’la rahat kıyafetle görüşmesi, eşofmanla karşılanma söylemi şeklinde gri propaganda...

İstihbarat Sohbetleri (19)

Biyografik İstihbarat      Biyografi, bilindiği üzere bireylerin hayatlarının akışındaki gelişme, kronoloji ve değişmelerin bir sisteme bağlı şekilde kayıt altına alınmasıdır. Bu husus istihbaratta da fevkalade önem taşımaktadır. Hassas vazifeler ifa eden kişiler, devletin gizlilik dereceli işlerini yürüten görevliler ve kamuoyunca maruf sayılan bireylerin mazilerine, siyasî temayüllerine, özel...

Psikolojik Savaş (18)

     GRİ PROPAGANDA      Psikolojik savaşın önemli propaganda unsurlarından birisi olan gri propaganda bulanık bir propagandadır. Burada kaynak belli değildir, doğruluğu kanıtlanamaz. Yalan veya iftira olduğu da kesin değildir. Gri propagandanın ana malzemesi “rivayetler”dir. Çalışma tarzı açık propaganda gibi sınırlı değildir, aşağıda tanımını vereceğim kara propaganda gibi serbesttir.     ...

İstihbarat Sohbetleri (18)

Siber İstihbarat      Elektronik-otomatik ve dijital sistemler ile ileri teknoloji harikası makinelerin kullanımı ve kontrolü eylemleri, “sibernetik” olarak bilinmektedir. Siber istihbarat tabiri ise, son 30-35 yılın geliştirdiği bir kavramdır ve sibernetik bilimine konu olan araç ve cihazlarla yapılan istihbaratı ifade eder. İleri teknoloji ürünü denilince akla yüzyılın harikası...