KategoriBen de Yazdım

İngilizler Böyledir İşte (9)

* İngiliz okullarındaki eğitim ve terbiye, diğer Avrupa devletlerinin okullarındaki eğitim ve terbiyeden oldukça farklıdır. İngiliz okullarında okuyan öğrenciler daha çok kendi inisiyatiflerine bırakılırlar. Bu itibarla, gelecekleri üzerinde oldukça iyi bir şekilde etkili olacak kısıtlı bir özgürlüğe sahip olurlar. Anlayacağınız, uzun zaman çocuk kalırlar. Bu durum, birkaç kelime ile anlatılacak...

Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-2)

     İngiliz İstihbarat Mekanizması * Başbakan – Dışişleri Bakanı                 Gizli İstihbarat Servisi (MI6)                 İletişim Servisi (GCNQ) – İçişleri Bakanı                 Güvenlik Servisi (MI5) – Savunma Bakanı                 Savunma İstihbaratı      MI5 Kurumsal Yapı Genel Direktör * Direktör Yardımcısı – Uluslararası Terörle Mücadele – Siber, Karşı...

İstihbarat Notları (Avrupa Siyasi Tarihi-5)

     Soğuk Savaş      Batı Almanya * De-Nazification * Özel sektöre dayalı sanayi * Rekabetçilik * Sosyal hizmet imkânları * «Sosyal piyasa ekonomisi» modeli * Federal sistem içinde adem-i merkeziyetçi yönetim şekli * ‘Weimar’ zayıflıklarının giderilmesi * Hıristiyan Demokratik Birliği + Sosyal Demokratlar * Hıristiyan Demokratlar = Konrad Adenauer (1949’da Şansölye) * Avrupa bütünleşmesi +...

İngilizler Böyledir İşte (8)

* İngilizlerin yemek masasında konuşmaları genel ve müşterek değildir. Herkes kendi yanındaki komşusu ile konuşur. Hatta her davetli çorba ve balık varken sağdaki komşusu ile kızartma, tatlı ve çerez yenilirken de soldaki komşusu ile konuşur. Bazen siyasi konulardan, bazen golf oyunlarından ve çocuklardan, bazen de son tiyatro temsillerinden ve tatil projelerinden bahsederler. Bir an bile bir...

Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-1)

     İngiliz İstihbaratının Tarihsel Gelişimi * Thomas Cromwell (1485-1540): Kral VIII. Henry dönemi Adalet Bakanı * İngiliz istihbaratının temeli (1530)      İngiliz İstihbarat Tarihindeki Servisler * Siyasi istihbarat odaklı Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Servisi (Foreign Office Intelligence Service) * Askeri istihbarat odaklı Milli Savunma İstihbarat Servisi (War Office Intelligence Service) *...

İstihbarat Notları (Avrupa Siyasi Tarihi-4)

     İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)      Batı’nın Pasifize Olduğu Dönem (1930’lar) * Diktatoryal eğilimler * Barış ısrarı * Fransa faktörü: Savunmaya yönelik dış ve iç güvenlik politikası; Cumhuriyet karşıtı sağın Mussolini ve Hitler hayranlığı; Solun Sovyet sempatisi; dış politika zayıflığı * İngiltere faktörü: Komünizm karşıtlığı altında faşist diktatörlere sempati besleyen üst tabaka;...

İngilizler Böyledir İşte (7)

* Kâinatın yaratıcısı, sanki dünyanın ekseni etrafında dönmesini sağlama görevini onlara vermiş gibi, İngilizler tarihten önceki zamanlardan beri bu görevlerini sürdürmüşler ve ulaşılamayan bütün yerlerin sahipleri kendileri imişçesine davranarak, buraların yabancı ellere geçmesine engel olmuşlardır. Topraklarını genişletmek konusunda her zaman hırslı olmuşlar, her şeyi yutmak ve her yeri istila...

Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-5)

     İran istihbarat teşkilatının günümüzdeki faaliyetleri      İran’ın Türkiye’ye rejim ihraç etme, ülkemizdeki şeriatçı olduklarını iddia eden terör örgütlerini destekleme faaliyetlerini uzun süredir yürütmektedir.      Günümüzde İran’ın bu ve daha geniş istihbari faaliyetlerini ve operasyonlarını genişleterek artırdığı söylenebilir.      PASDARAN’ın Suriye’de savaştığı, istihbarat ve Gayri...

İstihbarat Notları (Avrupa Siyasi Tarihi-3)

     Birinci Dünya Savaşı – Blok Çatışması Dönemi (1905-1911) * Fransız İhtilali’nden Dünya Savaşı’na * Sanayileşme+Sömürgecilik+Kıtalar arası mücadele ve çatışma alanları * Balkan Savaşları * Avusturya’dan Sırbistan+Rusya+Fransa’ya savaş ilanı * Almanya’dan Rusya+Fransa’ya savaş ilanı * İngiltere’den Almanya’ya savaş ilanı (‘değerli yalnızlığın’ sonu) * Var olan iki kamp: Üçlü İttifak x Üçlü...

Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-4)

         VEVAK      Asli personeli, ya İran elçilik ve konsolosluklarında çalışan diplomatlar veya rehberlik ve propaganda temsilcileridir.      Gayri resmi personeli arasında ise, İran Hava Yolları personeli, İranlı öğrenciler, işadamları, gazeteciler ve bazı muhalefet mensupları bulunmaktadır.      İran Cumhurbaşkanı ve dinî liderlikte “onay” makamı olarak baş sorumluluğu...

İstihbarat Notları (Avrupa Siyasi Tarihi-2)

     Sanayi Devrimi (Siyasi Devremdin Ekonomik Devrime) * Sanayi Devrimi: Varlık üretimi; Üretim tekniklerinin geliştirilmesi; Doğal kaynakların kullanımı; Ürünlerin tüketicilere dağıtımı * İngiltere’de kâr motivasyonu ile sanayileşme; Hızlı üretim metotları * Tekstil * Buhar makinesi * Hızlı nüfus artışı (1750’de 10 milyon iken 1850’de 30 milyon) * Sanayi şehri olarak Manchester (1772’de 25 bin...

İstihbarat Notları (Avrupa Siyasi Tarihi-1)

     Felsefi Altyapı ve Uygulamaya Yansıyanlar: * 17. yy Avrupası – Gelişmeye duyulan inanç * İnsan hayatının koşullarında iyileşme * Klasik (ancient) X modern çekişmesinin doğması: Yunan ve Roma medeniyetinin üstünlüğü X Bilime, sanata, edebiyata vurgu üzerinden modernin övülmesi * Her yeni eklenenin eskisinden daha iyi olduğu fikrine kayış * Tanrının sadece evrenin varoluş nedeni olduğuna...

İngilizler Böyledir İşte (6)

* İngilizlerin tilki avı eğlenceleri ünlüdür. Avı bir tür oyun sayarlar. Kendilerinin pek katkısı olmaz, bütün işi köpekler yapar bitirir. Tilki ölünce av ziyafeti çekilir. Zavallı hayvanı boğazlayarak öldüren köpeğin sahibine övgüler yağdırılır… Avlanma sırasında yanlışlıkla arkadaşını vuran bir İngiliz avcının üzüntüsü, avını kaçırmış olmasından daha fazla değildir. * Yabancı bir ülkede...

Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-3)

     İran İstihbarat Teşkilâtı      Dinî Lider’e Bağlı Olarak: * İçişleri Bakanlığı – Millî Soruşturmalar Kurumu – İntizam Kuvvetler Komutanlığı – Pasdaran İşleri Ofisi * Millî Güvenlik Yüksek Konseyi -İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı                 – Savama                 – Millî İstihbarat Komitesi                 – Politik ve İdeolojik Şube                ...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-13)

     2000’li Yıllar – AKP Dönemi Türk Dış Politikası * Davutoğlu’nun geliştirmiş olduğu kavramlar: * Bu kavramlardan en önemlisi stratejik derinlik kavramıdır. * Buna göre, Türkiye sahip olduğu tarihsel ve kültürel miras nedeniyle tek yönlü dış politika izlemesi mümkün değildir. * İkinci prensip olarak, Türkiye aktif, belirleyici bir dış politika izlemelidir. * Bu politikayı yaparken içeride...

Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-2)

     İran’ın İdari Yapısı      Dinî Lider – Uyuşmazlıkları Çözüme Kavuşturma Konseyi ile istişare ederek genel politikayı saptar ve uygulanmasını denetler. – Kritik görevlere atamaları onaylar. – Referandumu onaylar. – Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak savaş ve barış ilan etmeye yetkilidir.      Uzmanlar Meclisi (Dinî) – Dinî lideri belirler. – 86 din...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-12)

     Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası * 1987-1990 yılları arasında Orta ve Doğu Avrupa’da yaşanan olaylar, tüm dünya için bir şok olmanın yanı sıra uluslararası siyaset arenası için de bir yeniden yapılanma sebebi olmuştur. * Gorbaçov dönemi Doğu Bloğunun çehresini nerdeyse tamamen değiştirmişti. * Gorbaçov iki önemli politikayı uygulamaya koymuştu: SSCB çapında ekonomi ve siyasetin...

İngilizler Böyledir İşte (5)

* Londra’da yayınlanan Sunday Times, o zamanlar bir anket yaptı ve tespit ettiği çok kritik bir soruyu erkeklere sordu: “Size göre kadınlar nenizden hoşlanır? Bu soruyla ilgili bir liste çıkarmışlar. Sonra da kadınlara yönelmişler ve onlara da şu soruyu sormuşlar: “Erkeğin en çok nesinden hoşlanırsınız?”     Şimdi iki anketin sonuçlarını karşılaştırın ve bakın bakalım, kadınlar neye bakıyor...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-11)

     Avrupa Topluluğu’na Yönelik Dış Politika * 1959’da üyelik başvurusu. * 1963 Ankara anlaşması ile ilişkilerin kurumsallaşmaya başlaması. * Ankara Anlaşması, Türkiye’nin AET’ye entegrasyonu için – Hazırlık dönemi – Geçiş dönemi – Nihai dönem olmak üzere üç devre öngörülmüştür. * İlk dönem, 1 Aralık 1964 tarihi itibarıyla başlamıştır. Taraflar arasındaki ekonomik...

Gizli Servisler (İran Gizli Servisleri-1)

“Bir karar vermeden önce birçok ilgili ilgisiz faktörü gözden geçirmişimdir. Coğrafya, aşiret yapısı, din, sosyal gelenekler, dil, lezzet kavramı, standartlar vb. Düşmanımı en az kendim kadar iyi bilirim.” (T.E. Lawrence-1933) * İran nüfusunun % 75’ini  Farslar  ve Azeriler oluşturmaktadır. Her iki grubun nüfusları birbirlerine yakındır. * Geri kalan % 25’lik kesimi ise, Azerilerin dışındaki...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-10)

     1980-1990 Özal’lı Yıllar      Dönemin dış politikasında üç temel öğe etkili oldu: * Uluslar arası ortam (Küreselleşme) * 12 Eylül * Turgut Özal – 1983-1990 (Özal’ın 7 yıllık başbakanlık dönemi) – 1990-93 (Ölümüne kadar Cumhurbaşkanlığı) – ANAP’ın 7 yıllık iktidarı döneminde sekiz dışişleri bakanı değişti. (Bunların altısı istifa etti) * 12 Eylül döneminde artan baskılar...

İngilizler Böyledir İşte (4)

* İngilizler renkli televizyon dünyasına katılmakta bir hayli gecikmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve pek çok Avrupa ülkesindeki televizyon seyircileri için olay o tarihlerde bir yenilik olmaktan çıkmıştı. Oysaki İngilizler, bu yeni gelişmeyi benimsemeden önce, mevcut tüm renkli sistemleri incelemekle meşguldüler. Tabii ki bu inceleme yıllar sürdü ve kullanacakları sistemi...

Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-8)

     Modern Çin İstihbarat Tarihinden Örnekler * Ejderha İnindeki Üç Kahraman – İç savaş sırasında görev yapmış, – Guo Min Dang istihbarat birimi içerisinde yükselmiş olan üç komünist ajandır.      Larry Wu-day Cin * 1940’larda Çin’de ABD ordusu irtibat bürosunda görevliydi. * Çin istihbaratı kendisine para teklif eder * Sonra CIA’da tercüman olarak işe girdi. * 1983’e kadar bilgi...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-9)

     1960-1980 Türkiye’nin Ortadoğu Politikası * Millî Birlik Konseyi,  Demokrat Parti iktidarından farklı olarak, Ortadoğu bölgesiyle ilişkilerin geliştirileceğini de ifade etmiştir. * 1961’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cezayir’e ilişkin yapılan oylamada, “Cezayir halkına self determinasyon tanınması”na ilişkin tasarıyı destekledi. * 1965’te iktidara gelen Adalet Parti döneminde ise...

İngilizler Böyledir İşte (3)

     Bakalım notlarımda daha başka neler varmış? * Londra’da oturduğum semtte rastladığım dimdik vücutlu, uzun boylu, koca burunlu ve yırtıcı gözlü kadınları anmadan geçmek hiç mümkün mü? Bu kadınların roblarını adeta bir zırh gibi taşıyışlarını bugün bile çok net biçimde hatırlıyorum. Küçücük fareye benzeyen ihtiyar kızlar, bunların yumuşak sesleri ve hilekâr bakışları hâlâ gözlerimin önünden...

Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-7)

     Post-Modern Alanlarda İstihbarat * Geleneksel Alanlar – Askerî güç – Yöneticiler – Sosyal ve demografik yapılar…vb. * Post-Modern Alanlar – Elektronik ve teknolojik bilgi toplama – Fikrî mülkiyet hakları * Küresel anlamda bakıldığında Çin siber saldırılarda en aktif ülkelerden biri * Çin’den kaynaklanan siber saldırıların sahipleri çeşitli      Fikrî...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-8)

     1960-1980 “Tek Yönlü” Dış Politikadan “Çok Yönlü” Dış Politikaya Geçiş * Türkiye’nin içte ve dışta ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemdir. * 1960-1980 arası dönemde; 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 askeri muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi olmak üzere Türkiye üç askeri müdahale yaşamıştır. * Türkiye-ABD ilişkilerinin en ciddi şekilde sarsıldığı dönemdir. * 1960’lı yıllar Türkiye’nin...

Gizli Servisler (Çin Gizli Servisleri-6)

     Çin İstihbarat Birimlerinin Yöntemleri * Personel Yapısı. – Çekirdek kadro – İstihbarat memurları (Kadrolular) – Sözleşmeliler (Genellikle kuryelerdir. İstihbarat memurlarına benzerler ve devlet nezdinde de tanınırlar) – İşbirlikçiler (Bunlar yurtdışında her alanda yasal faaliyet gösteren genellikle küçük ölçekli işletmelerin sahibi olan iş adamlarıdır. Sözleşmeliler...

İstihbarat Notları (Tarihsel Süreçte Türk Dış Politikası-7)

     Batı Bloku Ekseninde Türkiye (1945-1960) * Uluslararası konjonktür (Soğuk Savaş dönemi) * II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ile SSCB arasında gergin ilişkiler dikkat çekici. * Sinyalleri daha savaş bitmeden 1 ay önce SSCB Dışişleri Bakanı Molotov  ve Selim Sarper görüşmesinde (Türkiye Büyükelçisi) veriliyor. * SSCB’nin notası 1925 Anlaşmasının (Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması)...

İngilizler Böyledir İşte (2)

     Bakalım notlarımda neler varmış? Aynen yazıyorum: * Bir İngiliz soylusunun, devlet görevlisi olarak yurtdışına gönderilmesi için aranan özellikler; ince bir terbiye, soylu geçmişi olan bir aile ve en az üç kere golf şampiyonluğu… * Kraliçenin atadığı bir devlet görevlisi, hangi nedenle görevini yerine getirmeden dönmeye cesaret edebilir ki? Bir İngiliz soylusu için söylenebilecek en...