KategoriBen de Yazdım

İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-3)

     Örgütlerde Çatışma Nedenleri * İş Bölümü: İş bölümüne uygun davranılmamasından kaynaklı ikazlar, çalışanların sorumluluğundaki işleri başkalarına bırakmaları. * Fonksiyonel Bağlılık: Kıt kaynakların fonksiyonlar arasında ortaklaşa kullanımından kaynaklı olarak fonksiyonların birbirine bağımlılıkları * Sınırlı Kaynaklar: Kıt kaynakların yönetim tarafından tedarik edilmemesi, gecikmeler...

İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-2)

     Çatışmanın Ortaya Çıkış Durumuna Göre Çatışma Türleri * Potansiyel Çatışma * Algılanan Çatışma * Hissedilen Çatışma * Açıak Çatışma      Potansiyel Çatışma * Çatışma için koşulların doğmasını ifade eder. Örneğin; * Örgütsel değişim sürecinde iş değişikliklerinin yapılması, iletişim nedenleri, anlama güçlükleri, yanlış anlama ve gürültü gibi nedenlerdir.      Algılanan Çatışma * Örgütte...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-7)

     Örnek Olay (ATLAS JET KRİZİ-Isparta Uçağının Düşmesi) * AtlasJet, 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur. * 1 Temmuz 2004’ten itibaren iç hatlarda tarifeli seferlerine başlamıştır. IATA üyesi olan ve IOSA (Operasyonel Emniyet Denetim) tescilini alan AtlasJet, tarifeli havayolu olarak büyümeye ve bu doğrultuda iç ve dış hatlarda tarifeli sefer sayısını % 75-80’e...

İstihbarat Notları (Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Liderlik-1)

     Ailede Çatışma * İlk performans değerlendirmelerimizi ve çatışmaların çözülmesini veya çözüle- memesini ailemizde görüyoruz. Hemen hemen hiçbir çocuğun ebeveynleri tarafından adil/doğru olarak değerlendirilmediği, çocukta olmayan özelliklerin abartılı şekilde varmış gibi gösterilmesiyle başlıyor bu yolculuk. * Sorunların genelde bağırılarak/zor kullanılarak/anne baba otoritesiyle...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-6)

     Örnek Olay (ONUR AIR KRİZİ) * 1992 yılında kurulan Onur Air, bu yıldan beri uluslararası, 2003 yılından itibaren de tarifeli iç hat uçuşları yapmaktadır. 2015 yılı itibariyle; 22 uçaklık filosu, 5027 koltuk kapasitesi ile dış hatlarda 20 ülke 80 noktaya, iç hatlarda ise 15 noktaya seferler düzenlemektedir.      Krizin Erken İkaz Sinyalleri * Almanya ve Hollanda’dan, Avrupa’da etnik...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-5)

     Kriz Dönemi Liderliği * Liderlik, belirli şartlar altında grubun amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarının faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme süreci. * Odak noktası; etkileme, iyi iletişim kurma, yönetsel sorunları çözme, çatışma çözme, ikna etme, harekete geçirme, rehberlik etme, güçlü istek oluşturma.      Neden Kriz Dönemi Liderliğine İhtiyaç Var? * Acil tehditler, * Sistemin...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-4)

     Kriz Yönetimi * Kriz yönetimi, kriz daha ortaya çıkmadan önce başlayan, kriz anında süren ve krizden sonra da devam eden bir yönetim sürecidir. * Krizleri yönetmeye yönelik çabalar, yaşamın ve dolayısıyla insanlığın gelişimi için krizlerin aslında gerekli olduğunun da bir göstergesidir. * Kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için yapılan planlı, sistematik ve rasyonel faaliyetler...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-3)

     Kriz Tipleri * Ani ve yavaş oluşan krizler; “kobra” ve “piton” * 1993-2002 yılları arasında yaşanan ekonomik krizlerde aniden oluşan krizlerin oranı % 28, yavaş oluşan krizlerin oranı % 72, * Yönetimin krizi öngörme becerisine bağlı olarak; * “Tahmin edilebilen” * “Tahmin edilemeyen” krizler.      Yönetim Hataları Veya Çevresel Faktörlere Göre Kriz Grupları * Doğal krizler (örneğin, Asya...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-2)

     Krizin Özellikleri * Ülkeler ve organizasyonlar için tehdit oluşturur, * Aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarlar, * Karar vermek için zaman baskısının olduğu durumlardır, * Yüksek oranda stres oluştururlar, * Önceden önlem alınabilmekle birlikte tümüyle engellenemezler, * Karmaşa ve güçlükler dönemidir, * İyi yönetildiğinde fırsata dönüştürülebilir.      Ülkeler ve Organizasyonlar...

İstihbarat Notları (Kriz Yönetimi-1)

     Kriz Yönetimi * Ekonomik kriz * Mali kriz * Finansal kriz * Siyasi kriz * Hükümet krizi * Ahlak krizi * Sosyal kriz * Nakit krizi * Borç krizi * Psikolojik kriz * Coğrafi kriz * Güvenlik krizi      Kriz Nedir?      Kriz yönetimi literatüründe, * Sorun ya da gündem (issue), kriz (crisis) ve acil durum (emergency) yönetimi kavramları ile karşılaşılmaktadır. * Bunlar kimi zaman birbirleri...

İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-3)

     Çetnikler      Birinci Dünya Savaşı’nda Hırvatlara ve Partizanlar’a (Tito’ya bağlı Komunist gerillalar) karşı savaşan radikal Sırplar.      Çetnik ideolojisine göre; Sırpların yaşadığı bütün bölgeler, Sırpların kendi topraklarıdır ve bu topraklar Sırbistan’a dâhil olmalıdır. Büyük Sırbistan etnik açıdan homojen olmalı; Sırp olmayan diğer etnik ve dini gruplar kovularak “etnik...

İngilizler Böyledir İşte… (14)

* Bir İngiliz banka veznedarı, önüne yığılan milyarlarca lirayla meşgul olmak için, önce sırada olan üç şilin altı penslik bir muamelenin bitirilmesini tercih eder! * İngiltere bankalarında, bazı açıkta olan değerler, gelenin sütüne havale edilir. Herhangi bir kimsenin namusu üzerinde şüpheye düşmek kimsenin aklından bile geçmez. Hatta İngiliz ananesinin benzer bir örneği için şu hikâye...

İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-2)

     IŞİD Açısından Balkanların Önemi      IŞİD, genişleyici bir savaşla kurulmuş revizyonist bir harekettir. IŞİD’in üç temel hedefinden biri: Uluslararası ağını genişletmektir. (toprak & stratejik kalkan oluşturmak)      IŞİD’in ihtiyacı: * “Devlet”e  eğitimli personel (Bağdadi’nin doktor, asker, mühendis, teknik personele yönelik “hicret” çağrısı) * Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin...

Gizli Servisler (Fransız Gizli Servisleri-2)

      Fransa İçişleri Bakanlığı İstihbarat Birimleri: Innenministerium – Sureté Nationale – Renseignements Généraux                                                                     Direction de la Sécurité du Territoire RG (DCRG): Merkezi Haberalma Genel Direktörlüğü: Bilgi işlem, hedefle ilgili bilgilerin merkezileştirilmesi ve hükumete bilgi verme. DST: Emniyet İç İstihbaratı (Fransa Sahil...

İstihbarat Notları (Balkanlarda Terör Örgütleri-1)

     Balkan Müslümanlığı * Resmî rakamlara göre günümüzde Balkanlar’daki toplam Müslüman nüfusu yaklaşık 8 milyon 250 bin (bölgenin toplam nüfusunun yüzde 12’si) civarındadır. (2 milyon Türk) * Müslümanların toplam nüfusa oranı: – Arnavutluk’ta yüzde 70, – Bosna-Hersek’te yüzde 40, – Makedonya’da yüzde 30, – Kosova’da yüzde 90, – Bulgaristan’da yüzde 13, –...

İngilizler Böyledir İşte (13)

* Acayip tabiatlı bir adamdan her şey beklenebilir; hele de bu adam bir İngiliz olursa! * İrlanda Denizi’ne bakan Lancashire bölgesinin centilmenleri, genelde “kırmızı yüzlü” İngilizlerdendir. Tavırları muntazam, soğukkanlı, hareket ve sözlerinde tutumlu olup Anglo-Norman ırkındandır. Bir saat gibi muayyen ve muntazam fasılalarla konuşuyormuş ve hareket ediyormuş gibi görünür. Kafasındaki mevcut...

Gizli Servisler (Fransız Gizli Servisleri-1)

     Fransa’da İstihbarat Örgütleri; İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Başbakana bağlı olarak görev yaparlar.      İstihbaratın Tarihçesi 1899: Fransa’da iç istihbaratın izleri, askeri karşı casusluk başta olmak üzere, kendi ülkesindeki izleme görevleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak başladı. 1937: Surveillance du Territorie (ST). 1946: DST (İç İstihbarat Direktörlüğü) kuruldu. 2008: DCRG ve...

İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-5)

     Kalıcı Terörle Mücadele Yasası (2000) * Önceki Terörizmi Önleme Yasaları ve K. İrlanda Olağanüstü Hal Yasaları’nın kaldırılması * Geniş bir terörizm tanımının yapılması: “…yapılan eylem ya da tehdit hükumeti etkilemek, halkı korkutmak amacıyla yapılıyorsa bu faaliyet bir terörist faaliyettir.” “…kişilere karşı ciddi şiddet içeren eylemler, mülkiyete ciddi zarar veren eylemler, kişilerin...

İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-4)

     Değişen Koşullar-1 * Soğuk Savaş’ın sona ermesi * K. İrlanda’nın stratejik önemini kaybetmeye başlaması=Bölgedeki üslere NATO’nun ihtiyacının olmaması * Terörle mücadele için yapılan askeri harcamalarının yükü=Toplam maliyet 100 milyon İngiliz sterlini * Yatırımların aksaması=K. İrlanda üzerinden ABD ile ticaret isteyen yabancı yatırımcıların çatışmalardan çekinmesi * 1969-1990 arasında...

İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-3)

     Kuzey İrlanda Olağanüstü Hal Yasası (1973) * Terörizm: “Halka korku salmak yoluyla siyasi bir sonuç elde etmek için şiddet kullanma” yöntemi * Bu eylemleri yapan kişi ve grupların terörist olarak değerlendirilmesi * Teröristlerin gözaltına alınması ve tutuklanması hususunda polise oldukça geniş yetkiler verilmesi=Şüpheli evlere girmek ve arama yapmak, şüpheli araçları durdurmak, silah...

İngilizler Böyledir İşte (12)

* İngilizler sonu maddi bir kazanca bağlanan her işte bir bahane bularak bahse tutuşmak alışkanlığındadırlar. Bu alışkanlık Amerikalılara aslanda onlardan geçmiştir. Örneğin; bir gemi yolculuğu sırasında, gemiye gelecek kılavuz kaptanın evli veya bıyıklı olup olmadığı, güverteye önce sağ mı, yoksa sol adımıyla mı çıkacağı, sigara mı, pipo mu ya da puro mu içtiği, ayak bastığı saniyede saatin kaç...

İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-2)

     IRA’nın Yasadışı İlan Edilmesi * Britanya-İrlanda anlaşmasının IRA’da iç hesaplaşma yaratması=Çatışma ve iç savaş * Birleşik Krallık’tan müdahale gelmemesi * İrlanda hükumetinin çatışmayı bastırması * IRA ve benzeri örgütlerin yasa dışı ilan edilmesi * IRA lideri Collins’in öldürülmesi * Örgüt üyelerinin Sinn Fein’de faaliyetlerini yürütmesi * Silahlı mücadeleyi savunan IRA mensuplarının...

İstihbarat Notları (İrlanda Kurtuluş Ordusu-1)

     Birleşik Krallık      Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda topraklarından oluşmaktadır. Biz burada, temeli 14. ve 15. yüzyıllara dayanan Kuzey İrlanda sorununun tarihsel gelişimini özetlemeye çalışacağız.      Kuzey İrlanda Sorunu * 12. yüzyılda adanın İngilizler tarafından ele geçirilmesi X İrlandalılarla (Keltler) kültürel çatışma * 15. yüzyılda Kral VIII...

İstihbarat Notları (Rusya Siyasi Tarihi)

     Rusya’nın genişleme çabalarının nedenleri * Kültürel (Rus topraklarının toparlanması) * Güvenlik (Tarih ve coğrafya) * Güç (Saldırgan realizm, güç unsuru olarak toprak) * Ekonomik (Kıt kaynaklar, Avrupa’nın büyümesi, kapitalizmin gelişmesi)      1990’lardaki ekonomik durum * Ekonominin dibe vuruşu * Halkın hızla fakirleşmesi * Oligark kapitalizmi * Ortak ekonomik alanın ortadan kalkması (BDT...

İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-4)

     İmtiyazlı Ortaklıktan Pozitif Gündeme * Avrupa Komisyonu tarafından, AB Genişleme Stratejisi’nde (2011) önerilmiştir. * İlişkilerde temiz bir sayfa açma kaygısı vardır. * Sonuçtan ziyade sürece odaklanma: Tam üyelik olmasa da sürece dayalı kalkınma vurgusu öne çıkmıştır.      Pozitif Gündemin Unsurları * Yoğunlaştırılmış diyalog * Siyasi reformlar, vize, hareket serbestliği, göç, enerji...

Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-6)

     Osmanlı’daki İngiliz Casusları * Binbaşı Charles Noel: Kürt otonom bölgesi için İngilizlerin harekete geçirilmesi; Antep, Maraş ve Malatya’da faaliyetler (1919) * Profesör Arminius Vambery (Reşid Efendi): Osmanlı-Rus çatışmasının şiddetlendiği koşullar; Anadolu’dan Türkistan’a uzanan bir seyahat (1862-1865); Türk tiplerini ortaya çıkarmak; Macarların Türklerle aynı ırktan olduğunun...

İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-3)

     İmtiyazlı Ortaklık Meselesi-1 * Brüksel Zirvesi’nden çıkan, Türkiye ile müzakerelere başlama kararına karşı, Alman Hıristiyan Demokratların başı çektiği Avrupa’daki muhafazakar sağ akımın bir çıkarımıdır. * Sosyal Demokratların ve Yeşillerin oluşturduğu sol akım buna karşı olmuştur. * Avrupa için ‘tehlikeleri’, Türkiye için ise üyelik sorunlarını azaltacak bir ‘kazanma...

Gizli Servisler (İngiliz Gizli Servisleri-6)

     İngiliz İstihbaratı ve Türkiye * 2009 yılında, Londra’da G-20 toplantısına katılan Maliye Bakanı’nın GCHQ tarafından dinlenmesi. * Amaç: Finansal düzenlemeler ve reformlar konusunda Türk hükümetinin tutumunun ve diğer G-20 ülkeleri ile işbirliğine yönelik yaklaşımının ve politikalarının G-20 ülkeleri ile uyumlu olup olmadığının tespiti. * 1960’lı yıllardan sonra, genel olarak İngiliz...

İngilizler Böyledir İşte (11)

* İngilizler hiç de şair ruhlu insanlar değildir… Soğuk nevalelerdir! Ayın sathındaki delikle yüzünden ona bile “Green Cheese/Yeşil Peynir” adını vermişler ve onun, şairane tasvire hiç de gerek olmayan, şişkin ve çukurlu bir süzgeci andırdığını söylemişlerdir. Yani İngilizler, 19’uncu yüzyılda, o güzel Diana’ya, kumral Phoebe’ye, sevimli İsis’e, o hoş Astarte’ye, Latone’un ve Jupiter’in...

İstihbarat Notları (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-2)

     Müzakerelere Başlama Kararı: Brüksel Zirvesi (2004) * Türkiye’nin, Kopenhag Siyasi Kriterlerini, müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak ölçüde tatmin edici bir şekilde karşıladığına karar vermektedir. * Müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına yönelik olarak uzlaşı sağlanmıştır. * Sonuçları önceden garanti edilemeyen bu müzakereler açık uçludur. * Katılım müzakereleri, usül ve...