KategoriBen de Yazdım

Psikolojik Savaş (72)

Küresel Ahlak İlkeleri:      Dünya Dinleri Parlamentosu, 1993 yılında Chicago’da kabul ettiği küresel ahlâk deklarasyonunda şöyle diyordu: * Küresel ekonomi, küresel siyaset ve küresel çevre büyük krizdedir. * Küresel ahlâk olmadan küresel düzen olamaz. * İnsanların barış içinde bir arada yaşayacağı bir bakış gerekiyor. * Küresel ahlâk yeni bir ideoloji veya yeni bir din değildir. * Küresel ahlâk...

Psikolojik Savaş (71)

Duygusal Zekâ Nedir?:      Öz Bilinç: İnsanın kendisini tanıması.      Öz Denetim: İnsanın kendisini yönetmesi. Hedefini belirleme, kendisini harekete geçirme, dürtü ve isteklerini kontrol edebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, ruh halini düzenleyebilme.      Empati Kurabilme: Diğergamlık, başkasının istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme.      Uzlaşma Yeteneği: Sorunlar karşısında ben...

Psikolojik Savaş (70)

Duygusal Zekanın Çıkışı:      İngiltere’de intiharla, Norveç’te uyuşturucu ile meydana gelen ölümler trafik kazalarından fazla. Her 100 ABD’liden 3’ü şiddet içeren bir suçun kurbanı. ABD’de kadınların % 65’i, erkeklerin % 80’i abartı derecesinde alkol kullanıyor. 1999 yılında boşanma oranı % 75’e çıktı. Çocuk suç çetelerinin 750 bin üyesi var. SAMHSA raporunda 3 milyon gencin ölümü düşündüğü...

Psikolojik Savaş (69)

Küresel Narsisizm:      Narsisistik kişinin temel özellikleri şunlardır: Gururlu ve kibirlidirler, kendilerini özel ve önemli görürler, övgüyle beslenirler. Menfaatçidirler. Kendi çıkarları için kuralları değiştirirler. Beklentileri karşılanmazsa sinirlenirler, eleştiriye hiç tahammül edemezler, insanları çok iyi kullanırlar ve sömürürler. Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına empati...

Psikolojik Savaş (68)

Ya Adalet Ya Şiddet:      İnsanlık tarihinde hep adaletsizlikler oldu. Feodal düzende zengin azınlık; surlar, şatolar arkasında yaşarken sefil çoğunluk kaderine razı bir hayat içindeydi. Bu yüzyılda insanlık uyandı, sade insanlar da her şeyi görebilir oldular. Böylece toplumsal talep arttı.      İnsanlık uyanmışken ve insaniyetin getirdiği nimetleri tatmışken bunu güzel yaşamak için adaletli bir...

Psikolojik Savaş (67)

Küreselleşme ve Ahlâk:      Şu anda dünyada 1 milyara yakın insan açlık sınırının altında yaşıyor. Önlem alınmazsa bu sayı kısa zamanda 1 milyarı aşacak. Dünyanın bir köşesinde umutsuzluk, şiddet, adaletsizlik, açlık, yoksulluk yaşanırken, diğer tarafında bolluk içerisinde müreffeh bir hayat var. Dünya nüfusunun % 20’sini oluşturan Batı toplumları, dünya kaynaklarının % 80’ini tüketiyorlar.     ...

Psikolojik Savaş (66)

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni:      Toplumların zihinlerine şekil verilme ve zevklerinin biçimlendirme amacı ile kullanılan psikolojik savaş yöntemlerinden stratejik amaçlı yöntem, kültürel savaştır. Soğuk savaş döneminde Sovyet toplumu Batı değerlerine özendirildi. O yılları yaşayanlar blucin pantolonun, çikletin Rusya’ya kaçak sokulduğunu hatırlarlar.      Batı değerlerinin ekonomik ve...

İstihbarat Sohbetleri (66)

CIA’in Çocuk Kaçırma Operasyonları:      2003 Mart’ında Washington Times gazetesinde yer alan bir habere göre CIA, 11 Eylül olayları hakkında bilgisi olduğunu düşündüğü Halit Şeyh Muhammed’i konuşturmak için oğulları 9 yaşındaki Yusuf ve 7 yaşındaki Abed el Halit’i kaçırdı. Önce Pakistan’da bir üste tutuldukları, daha sonra da ABD’ye getirildikleri öne sürülen...

Psikolojik Savaş (65)

Sonuç:      Sivil itaatsizlik, demokrasiyi sadece değer olarak kabul edenlerin değil, aynı zamanda yöntem olarak da kabul edenlerin bir doktrini olma yoludur. Psikolojik savaşta hile yöntemlerini kullananlara uzun vadeli bir cevap ve sonuca götürücü bir yol olarak çeşitli kültürlerde kullanıldığını görüyoruz.      Küreselleşmenin yeni egemenlik biçimi olduğu günümüzde uluslararası sermaye Barış...

İstihbarat Sohbetleri (65)

CIA’in Bilinen Suikastları:      CIA’in düzenlediği suikastların en bilinenleri şunlardır:      1955’te Çin Başbakanı Tschou EnLai’in içinde bulunduğu bir uçağın düşmesi.      1959’da Kamboçyalı Prens Sihanouk’a karşı düzenlenen fakat son dakikada engellenen suikast.      1960’ta Kongolu Başbakan Patrice Lumumba’nın katledilmeye çalışılması. CIA bunu...

Psikolojik Savaş (64)

Nurculuk Hareketi      Cumhuriyet döneminde sivil direniş olarak en çok göze çarpan hareket, Said Nursî’nin geliştirdiği Nurculuk hareketidir. Said Nursî nasıl bir insandı? Onun kişiliğinde buluşan etkiler nelerdi ve kullandığı özel bir yöntem var mıydı? Sübjektif paradigmaları nelerdir? Bu sorular akademik incelemeye tabi tutulacak ciddi konulardır. Şerif Mardin (1992), Cemal Kutay (1990)...

İstihbarat Sohbetleri (64)

Zaire’de İhtilâl:      Zaire’nin önceki ismi Kongo’dur. Ülke 1960 senesinde Belçika’dan bağımsızlığını kazandığı zaman Partice Lumumba, ilk Başbakan olarak göreve gelmişti. Karizmatik bir lider olarak parlamentoda büyük bir desteği vardı. Buna rağmen iktidarını ancak iki ay sürdürebildi.      Lumumba sol görüş sahibiydi ve ABD ile Sovyetler arasında tarafsız politika izleme...

Psikolojik Savaş (63)

Anadolu’da Sivil Direniş      Modern toplum, sanayi devrimi ile olağanüstü bir başarı göstermiştir. Türkiye modernleşmeliydi… Türkiye’yi yönetenler, modernleşmeyi hayata geçirirken kültürel değerleri de değiştirerek modernleştirme yöntemini seçtiler. Kıyafet devrimi, geleneksel müziğin yasaklanması, sekülerleşme çabası ile dinsel kimliğin kaldırılması gayreti, bir toplum için devrim...

İstihbarat Sohbetleri (63)

Domuzlar Körfezi Çıkarması ve CIA:      Küba, yüzlerce yıl boyunca İspanya’nın dev Amerika İmparatorluğu’na geçiş kapısı oldu. İspanyol sömürgeciliği kanla sona erdirildikten sonra da geride çok iz bıraktı… En çok da Küba’nın kültüründe. Daha sonra Amerika’nın keşfettiği Küba, 19. yüzyıl boyunca onun en kârlı ticarî ortağı haline geldi. Zamanla Amerika, Küba...

Psikolojik Savaş (62)

İslâm Coğrafyasında Direniş      Dinsel ve kültürel kimliği değiştirmeye yönelik çabalara karşı direniş gösterme, Arap dünyasında silahlı eylemler şeklinde oldu. Siyasete ve şiddete başvurmayı yöntem olarak seçtiler. İhvan-ı Müslimin, Humeyni ve Cezayir hareketleri bunun örnekleridir.      Batı değerlerinin kutsal değerler olduğu ve bunu kabul ettirmek için otoriter ve totaliter uygulamaların...

İstihbarat Sohbetleri (62)

ABD’nin Savunma İstihbarat Ajansı-DIA:      DIA, savunma savaşı yapan bir askerî istihbarat servisi olarak bilinmektedir. Tüm dünya çapında 7 binin üstünde askerî ve sivil görevlisi mevcuttur. Toplam personelinin 19 bin kişi olduğu belirtiliyor. Kendisine ait bir AR-GE sistemi mevcuttur. DIA’in görevi kara, deniz, hava kuvvetlerinin istihbarat servislerinin çalışmasını koordine etmek, diğer...

Psikolojik Savaş (61)

Badşah Han Örneği      Gandhi’nin yakın arkadaşı olan Badşah Han, Kuzey Hindistan’da Peştunlarla benzer bir organizasyonu gerçekleştirdi. Peştun halkı sicillerinde vahşet olan, silahsız mücadeleyi bilmeyen bir topluluktu. Bu topluluk yüz bin kişilik silahsız bir ordu ve örgüt oluşturdu.. Bu insanlara adaletsizliğin karşısında silahsız durma cesaretini aşıladı; böylece de bir iç savaşı önledi...

İstihbarat Sohbetleri (61)

ABD’nin Bilinen İstihbarat Servisleri:      Günümüzde dünyanın şüphesiz en modern istihbarat ağına sahip ülkesi ABD’dir. ABD’de, bilinen tam 13 istihbarat servisi bulunmaktadır. * Ulusal Güvenlik Ajansı/Merkezî Güvenlik Servisi (National Security Agency/ Central Security Service -NSA/CSS) * Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency – CIA) * Ulusal Harita ve...

Psikolojik Savaş (60)

Gandhi Örneği veya Cesurların Silahsız Direnişi      18’inci yüzyılın ferdiyetçi felsefesi, Jean Jacques Rousseau’un dünyaya bıraktığı liberalizm ve hürriyet hayalleri Thoreau’nun ifade ettiği “sivil itaatsizlik” tezi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Araştırıldığında bu tezin ahlakî etkilerini en iyi Hindistan’da görürüz. Gandhi, 1907 yılında Güney Afrika’da bir avukat olarak halkının savunması...

İstihbarat Sohbetleri (60)

MOSSAD’ın meşhur istihbarat openasyonları-Entebbe Operasyonu:      Mossad’ın propaganda amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerden biri de Entebbe operasyonudur. 2 Ağustos 1976 Entebbe Baskını, Mossad ajanlarının giriştiği önemli eylemlerden biriydi. Uganda sınırları içinde FKÖ tarafından esir alınan uçaktaki İsrailli yolcular Entebbe Havaalanı’ndan kurtarıldı. Bu baskın Mossad’ın...

Psikolojik Savaş (59)

Henry David Thoreau’nun insanın toplumdaki yeri ile ilgili felsefi doktrini En iyi hükümet, insanları en çok kendi başına bırakandır; bu şekilde Amerikan halkının karakterinde barındırdığı cevher ortaya çıkacaktır. İdeal olan şey, hükümetsiz bir ülkenin olmasıdır. Fakat insanlar henüz hükümete ihtiyaç duymayacak bir mükemmelliğe erişememişlerdir. Hükümetin görevi, adaleti sağlamaktır. Nasıl bir...

İstihbarat Sohbetleri (59)

MOSSAD’ın meşhur istihbarat openasyonları-Eichmann’ın Yakalanması:      İsrail’in millî propaganda konusu olan “Soykırım” anlatımını tüm dünya çapında canlı tutmak Mossad’ın fonksiyonlarından birisidir. Bu amaçla düzenlenmiş olan operasyonlardan biri de ünlü “Eichmann Olayı”dır. Nazi Almanyası’nda Yahudi konusuyla ilgilenen en üst düzey iki SS subayından...

Psikolojik Savaş (58)

Sivil İtaatsizlik 19. ve 20. yüzyıllar, despotizmin bütün dünyada en yoğun yaşandığı yüzyıllar olarak nitelenebilir. Despotizme karşı zaman içinde sosyolojik tepkiler oluştu. Bu tepkiler zaman zaman belge haline geldi. Despotizme karşı özgürlük ateşinin etkisi ile oluşan belgelerden bir tanesi, Henry David Thoreau’nun “Sivil İtaatsizlik” kitabı idi. 1849’da Elizabeth Peabody’nin Aesthetic Papers...

İstihbarat Sohbetleri (58)

MOSSAD’ın meşhur istihbarat operasyonları ve çarpıcı fiyaskolar-Vanunu Olayı:      İsrailli teknisyen Mordechai Vanunu kendi ülkesi İsrail’in nükleer tehdidini dünya kamuoyuna gösterdiği için “dünyanın ilk nükleer mahkûmu” olarak İsrail’de uzun süre hapis yatmıştır. Şimdi Hollywood filmlerini aratmayan Vanunu’nun öyküsüne bir göz atalım.      Vanunu, 1954 yılında...

Psikolojik Savaş (57)

Direnme Doktrini      Tarihte birçok devlet, dış güçlerden dolayı değil kendi kusurlarından, halkının zayıflığından ve şahsi kıskançlıklarından dolayı yıkılmıştır. Savaş meydanlarında karşılarına çıkmaya cesaret edemeyen devletler, psikolojik savaşın hile ve aldatmaları ile kardeşleri birbirlerine düşürerek sonuç almışlardır. Amerika’da bir Türk doktora öğrencisine arkadaşı, “Osmanlılar nasıl...

İstihbarat Sohbetleri (57)

MOSSAD’ın Unutulmayan İsmi Rafi Eitan      Hiç kimse, Rafi Eitan’ın tam olarak kaç kişi öldürdüğünü bilmemektedir. Bunu kendisine soranlara Rafi Eitan’ın tek söylediği şu olmuştur: “Öldürürken gözlerini, gözlerinin akını görmek ihtiyacı duyardım. İşte o zaman çok sakin, çok dikkatli olur, sadece yapmam gereken şeyi düşünürdüm. Sonra da yapardım, hepsi bu!”      Rafi Eitan...

Psikolojik Savaş (56)

Cep telefonlarına dikkat      Son yıllarda cep telefonlarının ürettiği sinyallerin beyin hücrelerinde mitozu, yani hücre üremesini hazırladığı saptandı. Hatta bele takılan cep telefonlarının kemik iliğine zararı bile araştırılıyor. Ergenlik öncesi cep telefonu kullanılmamalı ve kesinlikle kulaklıkla kullanılmalı…      Diğer taraftan, cep telefonları, baz istasyonları, TV ve radyo dalgaları...

İstihbarat Sohbetleri (56)

MOSSAD’ın Eylem Yöntemleri      Mossad’ın propagandaya yönelik, fakat fazla stratejik değer taşımayan eylemlerini alenî bir gövde gösterisi şeklinde yaptığı bilinen bir vakıadır. Bu propaganda genellikle Mossad kontrolündeki medya vasıtasıyla dünya kamuoyuna iletilir.      Entebbe Baskını gibi operasyonlar bu mahiyettedir. Ancak İsrail’in ve Siyonist ideolojinin menfaatlerini doğrudan...

Psikolojik Savaş (55)

Elektromanyetik kirlilik ve beyin sağlığımız      Elektronik savaşta elektromanyetik unsurlar cömertçe kullanılmaktadır.      Elektromanyetik radyasyon, bütün evreni kuşatan bir enerjidir. Gözümüze çeşitli renkler halinde görünen ışık da elektromanyetik radyasyonun bir parçasıdır. Göremediğimiz radyasyon ise, bir tarafta kızılötesi, mikrodalga, televizyon ve radyo dalgaları halinde, diğer tarafta...

İstihbarat Sohbetleri (55)

MOSSAD’ın Birimleri-Ulusal Gizli Servis-SHIN-BETH ve Yabancı İstihbarat Servisi-VARASH      Ulusal Gizli Servis – Shin Beth, Genel Güvenlik Servisi anlamındadır.      Shin-Beth, Destek ve Operasyon olmak üzere iki üniteye ayrılır. Destek ünitesinde; sorgulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vardır. Destek ünitesi ise üçe ayrılır: * Koruma ve güvenlik; İsrail...