KategoriBen de Yazdım

Gizli Servisler (CIA-11)

     CIA’nın “Bizim Oğlanlar”ı      12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinin CIA tarafından hazırlanıp yönlendirildiği artık yadsınamaz hale geldi. CIA’nın ünlü Türkiye İstasyon Şefi Paul Henze’nin 12 Eylül generalleri için “Bizim oğlanlar yaptı,” (Our boys have done) sözü başka bir kanıt aramaya gerek bırakmıyor.      12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, CIA’nın...

Gizli Servisler (CIA-10)

     Bir CIA Köstebeğinin İfadesi      MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Kurmay Albay Sabahattin Savaşman, 19 Şubat 1978’de, “Casusluk” suçundan yargılandığı Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde verdiği ifadede, MİT içinde 20’nin üzerinde CIA ajanının çalıştığını açıkladı. CIA adına köstebeklik yapmakla suçlanan ve ceza alan MİT personeli Savaşman’ın ifadesi şöyle:     ...

Gizli Servisler (CIA-9)

     Agee’nin Tespitleri      12 yıl boyunca üç ayrı Güney Amerika ülkesinde CIA’nın operasyon elemanı olarak görev yapan ve 1974’te CIA’dan kaçıp bu yıllara ait olayları gün gün yazan ve “CIA Günlüğü” adıyla yayımlayan Phillip Agee, ikinci kitabı “Firar” da (The Ruri), CIA ile Türkiye ilişkilerine de yer vermiştir:      “CIA uzun yıllardan beri Türk Milli İstihbarat...

Gizli Servisler (CIA-8)

     CIA-MİT İşbirliğinin Kısa Tarihçesi      CIA’nın Türkiye’deki faaliyetleri konusunda çaresiz kalıp yakınan politikacı yalnızca Çağlayangil değildi. Kurtuluş Savaşı‘nın “ulusun makûs talihini” yenen İnönü Zaferleri’nin komutanı ismet Paşa da aynı şeyleri söylüyordu. Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı, Lozan görüşmelerinde emperyalistlere kök söktüren İsmet...

Gizli Servisler (CIA-7)

     İhsan Sabri Çağlayangil’in Sözleri      Demirel hükümetlerinin kıdemli Dışişleri Bakanı, eski polis müdürü, 12 Eylül’ü Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili olarak karşılayan İhsan Sabri Çağlayangil, İsmail Cem’e, CIA konusunda, ABD’nin Türkiye’ye ambargo uyguladığı dönemde şunları söylüyordu:      “Türkiye kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek...

Gizli Servisler (CIA-6)

     1951 Türkiye Komünist Partisi Tutuklamaları’ndan 6-7 Eylül Olaylarına      CIA, 1947’de kuruldu, ancak babası olan OSS’nin Yakındoğu İstasyonu aracılığıyla 2. Dünya Savaşı yıllarından beri Türkiye’de faaliyette.      CIA kuruluşundan itibaren Türkiye’de o zamanki adı ile Milli Amale Hizmet (MAH) veya “Milli Emniyet” diye bilinen MİT’le ve polis...

Gizli Servisler (CIA-5)

     Özel Savaş, Kural Olarak Yasa Tanımaz!      ABD’nin örtülü eylemler yürüten personelinin yasalara tabi olmayacağı, daha 1961’de resmi bir talimnamede kayıt altına alınmıştı. ABD Kara Kuvvetleri’nin 1961’de yayımladığı FM 31-15 Unconvential Warfare (Gayrinizami Harp) adlı ta-limnamesi, 1964 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aynen...

Gizli Servisler (CIA-4)

     CIA Kirli İşler Dairesi’nin İlk İcraatı: Gladio Örgütleri      Örtülü eylemlerin onayı, müşterek olarak Dışişleri ve Savunma Bakanları‘na verildi. ABD bünyesinde daha önce oluşturulan Özel İşlemler Grubu (SPG) yerine bu işlevi daha etkin yerine getirecek yeni bir bölüm kuruldu: Politik Eşgüdüm Dairesi (The Office of Policy Coordination-OPC). OPC her ne kadar CIA’ya bağlı ise de...

İstihbarat Notları (Doğu Akdeniz’de Egemenlik Tesisi Savaşı-4)

     Türkiye’nin Tepkisi * Pasif bir tutum                 – GKRY deniz yetki paylaşımına giderken, Türkiye, Ege’dekine benzer bir tutum takınmıştır. * Tepkisel arayışlar ve şaşkınlık                 – Şirketler üzerinde baskı kurarak süreci geciktirme * Diplomatik arayışlar                 – KKTC ile New York’ta imzalanan kıta sahanlığı antlaşması                 –...

Gizli Servisler (CIA-3)

     Resmi Belgede Örtülü Eylem Tanımı      1948’de komünistlerin Çekoslovakya’da yönetime gelmesi; Çin’de Mao Zedung önderliğindeki halk hareketinin, CIA’nın Çan Kayşek’e 2 milyar dolar aktarmasına karşın başarıya yakınlaşması; Fransa ve İtalya’da komünistlerin etkisinin artması üzerine ABD paniğe kapıldı. ABD’nin, Almanya’daki Yüksek Komiseri...

İstihbarat Notları (Doğu Akdeniz’de Egemenlik Tesisi Savaşı-3)

     MEB ve Kıta Sahanlığı * Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), hem tabanı hem de su tabakasını kapsar. * Kıta Sahanlığı ise sadece tabanı kapsar. * MEB’ye ilanla sahip olunur ve önünde engel yoksa kıyıdan 200 mile kadar gidilebilir. * Kıta sahanlığı için ilan gerekmez; egemenliği göstermek için üzerinde fiili bir faaliyet de gerekmez. “ipso facto ve ab initio” Devletler kıta sahanlığına doğal olarak...

Gizli Servisler (CIA-2)

     CIA’nın Ebesi, Bir Banker      Merkezi bir istihbarat örgütünün gerekliliği konusunda ABD yönetim ve iş çevrelerinde birçok çalışma yapıldı. Başkan Harry S. Truman, Ocak 1946’da, çok etkili bir banker olan Ferdinand Eberstadt’ın hazırlattığı raporu benimsedi. Eberstadt Raporu diye anılan metin, doğrudan ABD Başkanı‘na bağlı, uluslararası alanda etkin bir örgüt...

İstihbarat Notları (Doğu Akdeniz’de Egemenlik Tesisi Savaşı-2)

     Doğu Akdeniz Krizi      Dünya ticaretinin % 30’u Akdeniz’den geçmektedir. Akdeniz’de her gün 4,000 civarında yük ve ticaret gemisi seyir halindedir. Her yıl Boğazlardan sadece Rusya’ya ait 40,000 civarında ticaret gemisi Akdeniz’e geçiş yapmaktadır.      Doğu Akdeniz,  Hazar Bölgesi enerji boru hatlarının da geçiş ve kavşak noktasında bulunmaktadır.      Avrupa’nın hayati öneme...

Gizli Servisler (CIA-1)

     CIA Nedir?      1947 yılında kurulan CIA, bir haber alma örgütünden çok, ABD emperyalizminin temel bir dış politika aracıdır. İkinci Dünya Savaşı’nda rakip emperyalist güçlerin çöküşünden yararlanarak dünyanın efendiliğine soyunan ABD, hâkim sınıfların, merkezi bir istihbarat ve operasyon örgütü oluşturma ihtiyacını belirledi. 20. yüzyılın en kirli örgütü olan CIA, ABD öncülüğünde...

İstihbarat Notları (Doğu Akdeniz’de Egemenlik Tesisi Savaşı-1)

     Temel Sorunlar * Ege Denizi Sorunları * Azınlıklar Sorunu * Patrikhane’nin Sorunları * Yunanistan Türkleri’nin Sorunları * Kıbrıs Sorunu * İrredentizm      Sorunların Temeli * Hukuki                 DH kaynaklı MEB-Kıta Sahanlığı çakışması                 Londra-Zürih Anlaşmaları * Siyasi                 Egemenlik tesisi                 Akdeniz’in Helenleştirilmesi (EGE Denizi, FIR Hattı...

İstihbarat Notları (Sözsüz İletişim)

     Sözsüz İletişim * Vücut Dili * Ses Dili * Mesafe Dili * Zaman Dili * İşaret Dili      Kültürler Arası İletişimde Nasıl Başarılı Olunur? * Kendi kültürünü iyi tanı. * Hedef kültürün temel özelliklerini tanı. * Olası çatışma noktalarını belirle. * Bunların üstesinden gelme yollarını bul. * Küresel düşün, yerel hareket et.      “İstihbaratta Önemli Olan Söylenmeyeni Duymaktır!” (Gelecek Yazı:...

İstihbarat Notları (Kültürler Arası İletişim)

Kültürler Arası İletişim Alanları * Dış Ticaret                 – İthalat, İhracat                 – Müşteri alışkanlıklarını tespit, Pazarlama, Reklam                 – Yabancı ortaklıklarla girişimler                 – Yurt dışı projeler                 – Yurt dışı yatırımlar                 – Teknoloji transferleri * Devletler Arası İlişkiler                ...

İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-4)

Terörizmle Uluslararası Mücadele Sisteminin Özellikleri * Anarşik sistem (aktörler, sonuçlar, tehdit algılamaları, vasıtalar, bilgi), merkezi otorite yoktur. * Karşılıklı asimetrik bağımlılık: Terörizm genellikle gelişmekte olan ülkelerde , özellikle başarısız devletlerde ortaya çıkar. Mücadele için reçeteler ve kaynaklar Batı’da üretilir/bulunur. * Temel olarak cihadist terörizmle mücadeleye...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-8)

     Propaganda Türleri * Seviyesine Göre: Stratejik – Taktik * Konusuna Göre: Ticari – Dini – Siyasi – Askeri * Yöntemine Göre: Korkutucu/Yıldırıcı – İkna Edici – Kışkırtıcı * Amacına Göre: Propaganda – Karşı Propaganda * Hedef Topluma Göre: İstikrarcı – İkna Edici – Yıkıcı/Bölücü * Kaynağına Göre: Beyaz – Gri – Kara      Propaganda ve Psikolojik Savaş * Propaganda – Kamu diplomasisi...

İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-3)

Terörizm, Terörizmle Mücadele Bağlamında Teori, Konsept, Politika Üretimi: Batı Hâkimiyeti: * ABD ve AB ulusal otoriteleri % 40 * Kurum olarak AB, Bm, NATO % 25 * Batı üniversiteleri ve araştırma kuruluşları % 30 * Gelişmekte olan ülkeler % 5 En Çok Okunan/İzlenen 100 akademik dergi dağılımı: ABD (53) AB (33) TÜRKİYE (1): O da NATO Dergisi, SSCI, AHCI taramıyor. Terörist Grupların Tanınması * PKK...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-7)

     ABD Demokrasi Geliştirme Kurgusu Başkan – Senato – Kongre – Dışişleri ve Yabancı Operasyonlar Komitesi Başkan – UGK – UGK Danışman Yardımcısı – CFR – CIA – Çokuluslu Şirketler Başkan – Demokrasi Geliştirme ve Tavsiye Kurulu – NED – Dışişleri Bakanlığı – USAID – Savunma Bakanlığı Başkan – DRL – Vakıflar...

İstihbarat Notları (Terörizmle Uluslararası Mücadele-2)

Uluslararası Sözleşmeler * 1. Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Eylemlerle ilgili Sözleşme 14 Eylül 1963 tarihinde Tokyo’da imzalanmıştır. * 2. Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi 16 Aralık 1970’de Lahey’de imzalanmıştır. (1970 Lahey Sözleşmesi) * 3. Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanunsuz Hareketlerin Önlenmesi Sözleşmesi Yürürlüğe Giriş Tarihi: 26 Ocak 1973...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-6)

     Bir Ülkedeki Siyasi İstikrarın İzlenmesi * Hükümet Kapasitesi    Liderliğin kalitesi/Yönetim kabiliyetleri    Halkın taleplerini karşılama    Temel eşya ve hizmet dağıtımı    İç güvenlik kabiliyetleri    Sivil yönetim/Adalet sistemi etkinliği * Rejimin Meşruiyeti    Siyasi katılımın genişlik ve derinliği    Yolsuzluk seviyesi    Sivil toplumun zayıflığı    Hükümete dış destek * Muhalif...

İstihbarat Notları (Terörizm İle Uluslararası Mücadele-1)

Terörizmle Uluslararası  Mücadele/Uluslararası Terörizmle Mücadele: Başarı mı? Başarısızlık mı?      Yaygın Kanı: Başarısızlık. Ana neden devletlerin kendi ideolojik, jeopolitik, diplomatik, ekonomik ve güvenlik çıkarları için hareket etmeleri gerçeğidir.      Eleştirel Yaklaşım: Bazı zayıflıklara karşın başarıdır. Zayıflıkların nedenleri yukarıda ifade edilenlerden daha karmaşıktır.     ...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-5)

     Richard Sorge (Ramsay)(1895-1944) * Alman kökenli bir Sovyet ajanı olarak 1930-1940’lı yıllarda Japonya’da sürdürdüğü istihbari faaliyetlerle 2. Dünya Savaşı’nın gidişatının değişmesinde rol oynamıştır. * Japonya’nın Almanya’ya Sovyet karşıtı bir askeri ittifak kurma planını, Komintern karşıtı faaliyetlerini, Pearl Harbour’a saldıracağını, * Almanya’nın 1941 yılında Sovyetlere saldıracağını...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-4)

     Federal Soruşturma Bürosu (FBI)      J. Edgar Hoover Building-935 Pennsylvania Avenue, NW Washington D.C.      20535-0001 USA      FBI Temel Bilgiler * Kuruluş         : 1908 * Direktör       : Christopher Wray * Pers.Say.       : 35.000 * Sor.Mak.        : Adalet Bakanı * Görevi            : İç güvenlik, istihbarat ve federal kolluk kuvveti * Örg.Yap.        : İstihbarat Direktörlüğü...

İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-9)

     ABD’nin Terörizmle Savaşı (11 Eylül)      ABD’ye yönelik 11 Eylül 2001’de gerçekleştirilen terörist saldırılar, gerek ABD’yi ve gerekse uluslararası topluluğu çok derinden etkilemiştir. * 20 Eylül 2001’de yaptığı konuşmasında ABD Başkanı Bush, saldırının arkasında  El Kaide Örgütü’nün olduğunu iddia etmiştir.      Saldırılar Sonrasında ABD’nin Tutumu ve Bush Doktrini * Bush, terörist...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-3)

     Açık İstihbarat (OSINT) * Ekonomik ve Sosyal Tehditler    Açlık (% 99)    Bulaşıcı Hastalıklar (% 95)    Çevre Sorunları (% 90) * Devletlerarası Çatışma (% 75) * Devletiçi Çatışma    İç Savaş (% 80)    Soykırım (% 95)    Büyük Katliamlar (% 95) * NBC Silahları (% 75) * Terörizm (% 80) * Sınıraşan Suçlar (% 80-90)      Açık İstihbarat (OSINT) Yapılanması İhtiyaçlar/Toplama Yöneticisi...

İstihbarat Notları (ABD Siyasi Tarihi-8)

     Yeni Dünya Düzeni * Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasıyla birlikte 1990’ların başından itibaren, zamanın ABD Bakanı George Bush’un “yeni dünya düzeni” olarak adlandırdığı bir döneme girildi. * Sovyetler Birliği’nin dağılmasından dolayı ABD, dünya politikasındaki yerini güçlendirdi ve tek süper güç konumuna yükseldi. * Bu nedenle, liberalizmi (pazar ekonomisini) dünyaya...

Gizli Servisler (ABD Gizli Servisleri-2)

     Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA) * Merkezi: Langley, Virginia      CIA-Temel Bilgiler * Kuruluş         : 1947 * Direktör       : Gina Haspel * Pers.Say.       : 21.575 * Sor.Mak.        : ABD Başkanı * Görevi            : ABD karar alıcılarına ulusal güvenlik istihbaratı sağlamak. * Örgütsel Yapısı                 Operasyon Direktörlüğü                 Analiz Direktörlüğü                ...