KategoriEfsaneler

İstanbul Efsaneleri-4 (Tahta Kılıcın Sihri)

     İstanbul’un fethine ilişkin efsaneler, hem Türkler hem de Bizanslı Rumlar tarafından ince ince işlenmiş, gelecek kuşaklara tüm güzellik ve incelikleriyle miras bırakılmıştır. Efsanelere göre, İstanbul gibi bir şehrin fethi, mucizelerle olabilirdi ancak…      Gerek Osmanlı gerekse Bizans toplumlarından aktörlere yer verilen bir fetih efsanesi çok ünlüdür. II. Sultan...

İstanbul Efsaneleri-3 (Azize Eufemia Efsanesi)

     Eufemia, 4. yüzyılın ilk yıllarında yaşamış bir Hristiyan kadını. O yıllarda Hristiyanlık henüz Doğu Roma’da resmen kabul edilmemişti ve İstanbul’da çok tanrılı inanç geçerliydi.      Günlerden bir gün, böyle bir törene katılmasını istemişler Eufemia’dan. Sırası gelmişken, bu törenin, tanrı Ares adına, şimdiki Kadıköy’de, Yeldeğirmeni dolaylarındaki bir tapınakta...

İstanbul Efsaneleri-2 (Fatih’i İstanbul’a Sokmayan Adam)

     Birçok büyük hükümdarın olduğu gibi, Fatih Sultan Mehmet’in de efsane ve öykülerde ismi geçmiş sıkça. İşte bunlardan biri…      Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a yerleştikten sonra, kentteki günlük yaşam normale döndüğünde, bir gün ava çıkmak istemiş. Sultan, kent surlarının dışına çıkmış, uzaklaştıkça uzaklaşmış, avı da uzadıkça uzamış. Kente dönmeye karar verdiğinde de hava...

İstanbul Efsaneleri-1 (Yeni Kapı Efsanesi)

     Sultan IV. Murat, kılık değiştirerek halkın arasında dolaşmaktan çok hoşlanırmış. Koyduğu yasaklara uyulup uyulmadığını da yerinde denetlermiş tebdil-i kıyafet gezerken. Bir gün yine kılık değiştirerek Üsküdar’dan bir kayığa binmiş. Kayıkta bulunan bir yolcu ile derin bir sohbete dalmış IV. Murat, karşı yakaya geçerken. Padişah yolcuya kim olduğunu, ne iş yaptığını sormuş.     ...

Herkül-39 (Herkül’ün Ölümü)

     Herkül, ordusunun başında Cynaeum’a ulaştıktan sonra, Zeus tapınağındaki kurban töreni için hazırlıklara başladı. Bu sırada, karısının gönderdiği temiz elbiseleri de gelmişti. Onları giydikten sonra, tapınağın mihrabına doğru ilerledi. Orada hazır bekleyen, on iki tane öküzün başını kesti ve kutsal ateşe, elindeki tastan şarap döktü. Kazandığı zafer için babası Zeus’a teşekkür ediyordu...

Herkül-38 (Hydra’nın Zehiri)

     Bir tanrı ile dövüşerek kazandığı Deianeira ile evlenen Herkül, yer altı ülkesinde rastladığı Meleager’e vermiş olduğu sözü de yerine getirmiş oluyordu. Bir zamanlar Deianeira’nın ülkesinde yaşadılar. Bu arada Hyllus adını verdikleri bir de oğulları oldu. Her ne kadar Herkül bir yerde fazla durmuyor, devamlı seyahatlere çıkıyordu ise de, yaşantıları mutluydu. Ah bir de Herkül’ün başka...

Herkül-37 (Bir Güreş Müsabakası)

     Nihayet, Hades’in ülkesinde rastladığı Meleager’e verdiği sözü hatırlayan Herkül, Deianeira’yı aramak üzere Peleponez’den ayrıldı. Bu genç kız, kardeşi gibi yiğit, savaş arabası ve silah kullanabilen biriydi. Babası Calydon kralı Oieneus’du. Araştırmalarından sonra bunu öğrenen Herkül, evlenme teklifi ile saraya geldiğinde, orada Nehir Tanrısı Achelous ile karşılaştı. O da aynı nedenle Kral...

Herkül-36 (Omphale)

     Nihayet, Herkül Kral Eurystheus’un yanındaki kölelik süresini tamamlayarak günahlarından arınmıştı. Artık özgürdü ve Mycenae’de daha fazla kalmasına gerek yoktu. Hemen Thebes’e döndü. Ancak burada da fazla kalmadı. Gençliğinde kendisine okçuluğu öğretmiş olan hocası Eurytus’un yanına gitti. Bu yolculuğunun özel bir nedeni vardı. Zira, dört oğlu ve kızı Iole ile birlikte yaşayan Eurytus, ok...

Herkül-35 (Karanlıklar Ülkesinde Bir Buluşma)

     Kral Eurystheus’un Herkül’e verdiği son görev, şimdiye kadar başardıklarının en zoruydu. Onun, yer altındaki ölüler ülkesine giderek, orada bekçilik etmekte olan Cerberus adlı köpeği, canlı olarak yeryüzüne çıkarmasını, kendisine getirmesini istiyordu. Bugüne kadar hiç kimse bu ölüler ülkesinden canlı olarak geri dönmemişti.      Tanrı Hades, egemen olduğu yer altı dünyasında kendine büyük...

Herkül-34 (Atlas ve Altın Elmalar)

     Batı kızları diye bilinen Hesperid’ler, Okyanus ırmağının ötesinde, dünyanın batı ucunda oturan, güzel sesli üç peri kızıydılar. Bunların görevi, Tanrıça Hera’ya düğün hediyesi olarak verilen altın elmaların dikili olduğu bahçeye bekçilik etmekti. Titan Atlas da, Tanrı Zeus tarafından gökyüzünü taşımaya cezalandırılmadan önce, bu meyve ağaçları ile dolu bahçenin bahçıvanıydı. Batı kızları...

Herkül-33 (Üç Gövdeli Dev)

     Bu defa Kral Eurystheus, Herkül’e yüklediği yeni görevle, onu dünyanın batı ucuna kadar gönderiyordu.      “Bana Geryon’un pembe rekli inek sürüsünü getireceksin,” demişti.      Herkül, Geryon’un, Okyanus ırmağı üzerindeki Erytheia adasında yaşadığını biliyordu. Üç kafalı, altı kollu ve üç gövdeli bir devdi Geryon. Yeryüzünde yaşayan en güçlü adam olarak bilinen devin pembe renkli...

Herkül-32 (Hıppolyte’nin Büyülü Kemeri)

     Kral Eurystheus’un bundan sonraki isteği, Amazon’ların kraliçesi Hippolyte’nin büyülü kemeriydi. Tanrı Ares’in kızı olan kraliçeye, bu kemer tanrıça Hera tarafından armağan edilmişti. Kral Eurystheus’un kızı Admete babasından, güçlü kölesi Herkül’e, Amazonlar ülkesinden bu büyülü kemeri getirmesini rica etti. Kızının bu isteği, kölesine zor bir iş aramakta olan Eurystheus’un işine yaradı...

Herkül-31 (Dıomedes’in Azgın Atları)

     Herkül yanına birkaç arkadaşını da alarak Trakya’ya doğru yola çıktı. İlk uğrağı arkadaşı Kral Admetus’un ülkesi oldu. Kralın başı, Tanrıça Artemis’e kurban kasmayı unuttuğu için dertte idi. Artemis, düğün günü Admetus’un yatağını yılanlarla doldurmuş, onu ancak Tanrı Apollo kurtarabilmişti. Ama Admetus’un kaderinde öleceği yazılmıştı bir kere. Apollo tekrar araya girerek, eğer kendi yerine...

Herkül-30 (Beyaz Boğa)

     Herkül, beyaz boğayı ve onun dölü Minotour’un (53) arkadaşı Theseus’un başına ne dertler açtığını işitmişti. Zaman kaybetmeden Girit’e giden bir gemiye bindi ve yeni görevine doğru yola çıktı.      Girit Kralı Minos, Herkül’ü sarayında karşıladı. Yeni yaptırdığı bu bina bir şehir kadar büyüktü. Kral, ona sarayının her yanını gezdirdi. Anlaşılan zenginliğini göstermekten gururlanıyordu.     ...

Herkül-29 (Tunç Pençeli Kuşlar)

     Arcadia’nın kuzeydoğusundaki Stymphalia gölü, çam ağaçları ile çevrilidir. Bu ağaçların arasında ve etraftaki kayaların kovuklarında bir kuş sürüsünün yıllardan beri yaşadığı bilinmektedir. Bunlar evvelce yaşamakta oldukları Arabistan’daki kurtlardan korkmuşlar ve Tanrı Ares tarafından buraya yerleştirilmişlerdi. Boyları bir kuğu kuşu kadar olmasına rağmen, tunçtan pençe ve gagalarıyla...

Herkül-28 (Augelas’ın Ahırları)

     Kral Eurystheus, Herkül’ün yolunu sabırsızlıkla bekliyordu. Erymanthus dağının azgın domuzunu çarşının ortasında bıraktıktan sonra bir daha ortaya çıkmamıştı. Bu defa onun için zor bir iş bulmuştu. Başarılması güç ve o derecede pis bir işti bu. Kral Augelas’ın büyük ve zengin sürülerinin barındığı ağıllar, hayvan pisliğinden geçilmez haldeydi. Hatta bu gübreler, yıllarda beri üst üste...

Herkül-27 (Hylas’ın Kayboluşu)

     Argo gemisi, kaptan Jason kumandasında, önce Lemnos adasına uğradı; daha sonra Çanakkale boğazından geçerek Marmara denizine girdi. Yol boyunca güçlükler eksik olmuyordu. Bütün bunların üstesinden geldikten sonra tayfalar eski neşelerini buluyor ve altın post’a ulaşmak için var güçleriyle küreklere asılıyorlardı.      Rüzgârın kesildiği günlerden biriydi. Argo, sarkmış yelkenleri ile...

Herkül-26 (Arcadıa’nın Yaban Domuzu)

     Şimdi biraz da, yabani domuzun peşine düşmüş olan Herkül’ün yanına dönelim.      Kış bastırmış, ortalığı kar kaplamıştı. Herkül, bıkıp usanmadan vahşi hayvanı arıyor, her şüphelendiği izi kovalıyordu. Etrafın karla kaplı, yerlerin buz tutmuş olduğu günlerden biriydi ki, Herkül domuzun gizlendiği mağarayı keşfetti. Hayvanı ininde canlı olarak yakalayabilmesi olanaksızdı. Bu nedenle domuzu...

Herkül-25 (Altın Postun Peşinde)

     Altın post, Güneş Tanrısı Hellos’un soyundan gelen Colchis kralının ormanında asılı beklerken, Tanrı Zeus bunu geri getirmek için bir karara varmıştı bile. Bu işi başaracak kahramanın adı efsaneleşecek, asırlar boyu unutulmayacaktı. Bir gün tanrılar kendi aralarında toplanarak, bu işi başarabilecek kahramanı seçtiler. Belki de ilk defa olarak Zeus ile Hera arasında bir anlaşmazlık çıkmadı...

Herkül-24 (Altın Postlu Koyun)

     Lydia Kralı Tantalus, tanrılarla çok haşır neşir olmuş, hatta tertiplediği şölenlere onları davet edecek kadar samimileşmişti. Gücü ve zenginliği ile gururlanıyor, zaman zaman kendini tanrılarla eşit görüyordu. Bir gün tanrıların kendisi kadar akıllı ve anlayışlı olup olmadıklarını denemeyi kararlaştırdı. Şöleninde, davetlilere kesip doğrudağı oğlu Pelops’u yiyecek olarak sunacaktı.     ...

Herkül-23 (Chıron’un Ölümü)

     Herkül’ün peşine düştüğü dişi geyik, altın boynuzlu, bronz ayaklı, dev bir hayvandı. Tanrıça Artemis, dağda avlanırken, beş tane geyiğe rastlamıştı. Güneşte parıldayan boynuzları ve güçlü görünüşleri ile bu beş hayvan tanrıçanın dikkatini çekmişti. Artemis peşlerine düşerek, dört tanesini yakalamış ve arabasına koşmuş, ancak sonuncu geyiği ele geçirememişti. O zamandan beri, bir boğa kadar...

Mısır Piramitleri-12 (Piramitleri Yapanların Mezarları Bulundu)

     Piramitlerin etrafında arkeolojik kazılar yapan bilim insanları, “Mezarlıklara dikkatlice bakınız! Yüzlercesi var… Yarın belki de binlerce olacak… Yakında belki de on binlerce…” derken hayretlerini gizleyemiyorlardı.      Çünkü dünyanın yedi harikasından belki de en görkemli olanı, Mısır’daki piramitler çok uzun zamandır tartışma konusu olmuştu. Ve bu kez tartışmaya bir...

Herkül-22 (Dokuz Başlı Hydra)

     Herkül Mycenae’ye varır varmaz, doğruca, yanındaki Nemea aslanının postu ile Eurystheus’un odasına gitti. Hiç ummadığı bir sırada, önüne çıkan aslan postu kralı çok korkuttu. Hemen yerinden fırlayarak, sarayın uzak bir köşesine gizlendi. Az sonra, hizmetçiler, onun aslan olmayıp Herkül’ün getirdiği post olduğunu söylemeleri üzerine biraz rahatladı.      “Söyleyin ona!” diye bağırdı. “Bundan...

Mısır Piramitleri-11 (Mumyaların Sırrı Neydi?)

     Dünyanın en büyük harikaları olan piramitler ve piramitlerin içinden çıkarılan eserler, elbette çok yüksek bir medeniyetin belgeleridir. Fakat, mumyaların onları rahatsız edenlerden intikam almaları bir türlü izah edilemiyor. O yüksek medeniyet, mumyalara intikam alma gücünü nasıl verdi?      Bu soruya Oakbridge Atom Dairesi profesörlerinden Louis Bulganin cevap verdi ve bu cevap bilim...

Herkül-21 (Nemea Aslanı)

     Kral Eurystheus, Herkül’e başarılması güç bir görev bulmakta gecikmedi:      “Senden, Nemea ormanlarında yaşayan vahşi aslanı ortadan kaldırmanı istiyorum. Bu hayvan, ülkemin kuzey bölgesinde, en az bir sel baskını kadar zarar verdi, adam öldürdü. Aslanın korkusundan, civarda yaşayanlar, evlerini, tarlalarını bırakıp kaçıyorlar. Bu canavarın yok edilmesini istiyorum. Git, aslanı bul ve öldür...

Mısır Piramitleri-10 (5000 Yıllık Heykele Âşık Olan Tarihçi)

     12 Şubat 1959 günü, ünlü tarihçi Zekeria Goneim, bir kraliçenin 5000 yıllık heykeline âşık olduğu için intihar etti.      Âşık olunacak kadar güzel bir heykele, ‘sanat harikası’ denmezse, ne denir?      Zekeria Goneim, Mısır Eski Eserleri Araştırma Dairesi’nin müdürüydü. 8 Mart 1954 günü, yeni bulunan bir piramitten içeri girmek için geçit açtırıyordu. Birden bir gürültü duydu. Dönüp...

Herkül-20 (Eurystheus)

    Olaysız bir yolculuktan sonra Herkül, Delphi’ye vardı. Apollo tapınağı dik kayaların üzerine kurulmuştu. Gün boyunca güneşin parıldadığı ve üstünde kartalların uçuştuğu bir tepeydi bu. Tapınakta yaşayan rahibeler buraya girdikten sonra, bütün günlerini, Tanrı Apollo’ya ibadetle geçirirlerdi. Tapınakta, basit yaşantıları için gerekli her şeyleri vardı. Herkül, Delphi’ye ulaştığında, rahibeler...

Mısır Piramitleri-9 (Öldüren Heykel)

     Kahire’de, Mısır radyosu müdürlerinden B. Edhem, Roma’daki bir arkadaşına değerli ve orijinal bir hediye göndermek ister. Bu maksatla birçok girişimde bulunur ve sonunda müzeden küçücük bir heykel satın almaya muvaffak olur. Bir mezardan çıkarılmış güzel bir heykelciktir bu.      Müdür, heykeli küçük bir onarım için bir sanatkâra verir. Bu sanatkâr heykeli tamir eder ama kendisi için alçıdan...

Herkül-19 (Minotaur)

     Şimdi tekrar Theseus’a, onu babasını aradığı Atina’ya dönelim.      Theseus, Atina’ya bir kahraman gibi girdikten sonra, kralın sarayındaki şölene davet edilmişti. Aegeus bu sırada büyücü Medea’nın etkisi altındaydı. Kurnaz Medea, babasını tanımadan saraya gelen genç Theseus’un kim olduğunu biliyordu. Onun kahramanlıklarını işitmiş ve böyle kuvvetli ve korkusuz bir evladın ortaya çıkışı ile...

Mısır Piramitleri-8 (Tutmes III’ün İntikamı)

     İntikam alan mumya yalnız Tutankamon’un mumyası değil!      1942’de Kahire’nin antika eşya çarşısında dolaşan bir İngiliz teğmeni, bir tezgâhın önünde merakla duruyor. Tezgâhta, Firavun III. Tutmes’in mumyasından alındığı söylenen üç parmak kemiği var; büyük firavun Tutmes III’ün parmak kemikleri.      Teğmen Ralph Baker bu kemikleri alıyor, çok değerli bir hatıra olduğunu bilerek cebine...