KategoriBinbir Gece Masalları

Yahudi Hekimin Öyküsü

     Gençlik çağımda başıma gelen en şaşırtıcı şey kesinlikle bu öyküde geçenlerdir.      O zamanlar Şam kentinde tıp ve fen öğrenimi görmekteydim. Ve mesleğimi iyice edindikten sonra, onu uygulamaya ve hayatımı kazanmaya başladım.      Böylece, günlerden bir gün, Şam valisinin konağından bir köle bana geldi ve onunla birlikte bir ziyarette bulunmamı istedi ve beni alıp vali konağına götürdü...

Ancak Yirmi Yedinci Gece Gelince

     Söze başlayarak;      İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, Çin hükümdarı, “Hepinizi astıracağım!” deyince, azık sağlayıcı, bu kez, ilerleyerek kralın önünde yer almış ve ona, “İzin verirseniz, bugünlerde duyduğum, kamburunkinden daha şaşırtıcı ve daha harika olan bir öyküyü size anlatayım! Eğer işittikten sonra siz de bunun böyle olduğuna hükmederseniz, umarım ki hepimizi...

Ancak Yirmi Altıncı Gece Gelince

     Yeniden söze başlamış;      Ey bahtıgüzel şahım, işittim ki, tacir Mısırlı Kıpti, simsara öyküsünü böyle anlatmış; o da kendince Çin’in bu kentinde sultana aynı şekilde nakletmiş:      “İçeri girince, beni karşılamak için inciler ve değerli taşlarla süslenmiş, yüzü ışıklı ve gözleri sürmelenmiş genç kadının ilerlediğini gördüm. Bana güldü, elimden tutup göğsüne bastırdı. Sonra ağzını...

Hristiyan Simsarın Öyküsü

     Bil ki, ey zamanın şahı! Ben bu ülkeye sadece ticari bir iş için geldim. Ben, bahtımın senin ülkene yönelttiği bir yabancıyım. Aslında, Kahire kentinde doğdum. Oradaki Kıptiler’den biriyim. Yine aynı şekilde, Kahire’de tıpkı benden önce simsarlık yapan babam gibi yetiştirildim.      Babam öldüğü sırada, ancak delikanlılık yaşına ulaşmıştım; onun yerine simsarlığa başladım; biz...

Ve Yirmi Beşinci Gece Gelince

     Dünyazat, Şehrazat’a, “Ablacığım, senden rica ediyorum, bize Kambur, Terzi ve Karısı öyküsünün sonunu anlat!” demiş. Şah da aceleyle, “Anlatabilirsin!” yanıtını vermiş. O zaman Şehrazat söze başlayarak demiş ki:      Ey bahtıgüzel Şahım, işittim ki, terzi, kamburun böylece ölüverdiğini görünce, “Yüce ve kadir-i mutlak olan Tanrı’dan daha güçlü ve...

Terzi İle Kamburun Öyküsü

     Bunun üzerine Şehrazat Şah’a demiş ki:      Ey bahtı güzel Şah, işittim ki, eski zamanlarda ve geçmiş çağlar ve yüzyıllarda, Çin’in bir kentinde, halinden memnun, mutlu bir terzi yaşarmış. Bu adam eğlenmeyi ve hoşça vakit geçirmeyi severmiş ve zaman zaman karısıyla dışarı çıkıp dolaşmayı, sokakların ve bahçelerin temaşasıyla gözlerini hoş tutmayı âdet edinmiş imiş.      Böylece, bir...

Ve Yirmi Dördüncü Gece

     Genç Dünyazat, ablası ile eniştesinin işleri bittiğinde, oturduğu halıdan kalkıp Şehrazat’a: “Ablacığım, senden rica ediyorum, güzel Hasan Bedreddin ile amcası Şemşeddin’in kızı olan karısının o çok hoş öyküsünü tamamla! Tam da şu sözlerde kalmmıştın: ‘Büyükanne, haremağası Sait’e bir göz atıp, ona… ‘Acaba ne söylemisti? Lütfen!” demiş.     ...

Fakat Yirmi Üçüncü Gece Gelince

     Söze başlamış:      Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki, Halife Harun Reşid’in veziri Cafer-ül Barmaki öyküsünü şöyle sürdürmüş:      Vezir Şemseddin, yeğeni Hasan Bedreddin’in kaybolduğunu görünce, kendi kendine, “Dünya ölüm kalım dünyası olduğuna göre, ben tedbirlerimi alayım! Elbet bir gün Hasan nasıl bırakıp gittiyse öylece çıkagelir,” demiş. Ve vezir Şemseddin, bir yazı...

Fakat Yirmi İkinci Gece Gelince

     Söze başlamış::      Ey bahtıgüzel şahım, işittim ki, Cafer, Halife Harun Reşit’e öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş:      Kendisiyle konuşanın ecinni olduğunu sanan korkuya düşmüş kambur, yanıt veremeyecek kadar çok ürkmüştü. Bunun üzerine vezir, kızarak, “Bana yanıt ver, alçak kambur, yoksa şu palayla gövdeni parçalayacağım!” diye haykırmış. Bunun üzerine kambur, başı...

Ve Yirmi Birinci Gece Gelince

     Şehrazat yeniden söze başlamış:      İşittim ki, ey bahtıgüzel şahım, ifrit sözlerini, “Zaten şenliğin başlaması için kamburun hamamdan çıkmasını bekliyorlardı,” diyerek sonuçlandırınca; ecinniye, “Evet, arkadaş! Ama senin, Sitt-Ül Hüsn’ün bu delikanlıdan daha güzel olduğunda ısrar ederek çok yanıldığını düşünüyorum. Bu, hiç de mümkün değil; çünkü, ben, Hasan’ın...

Fakat Yirminci Gece Gelince

     Şehrazat sözünü sürdürmüş:      Ey bahtıgüzel şahım, işittim ki, vezir, onu görünce ayağa kalkmış ve onu büyük bir sevinçle karşılamış ve de ona, “Git, oğlum, koş ve karının yanına gir ve mutlu ol! Yarın seninle Sultan’ın huzuruna çıkarız. Şimdi sana, Tanrı’nın tüm lütuflarının ve iyiliklerinin senin üstüne olmasını dilemekten başka söyleyeceğim yok!” demiş.      Bunun...

Vezir Nureddin, Kardeşi Vezir Şemseddin ve Hasan Bedreddin’in Öyküsü

     Bunun üzerine Cafer-ül Barmaki söze başlamış:      Bil ki, ey Emir-ül Müminin! Mısır ülkesinde, bir zamanlar, dürüst ve hayırsever bir sultan varmış. Bu sultanın da fen ve edebiyata derinden aşina bilge bir veziri varmış ve bu vezir yaşı ilerlemiş bir ihtiyar imiş; ama gökteki aya benzer iki oğlu varmış. Büyüğünün adı Şemseddin, küçüğünün adı Nureddin imiş; ama küçük olan Nureddin, aslında...

Fakat On Dokuzuncu Gece Gelince

     Söze başlamış:      Ey bahtıgüzel şahım, işittim ki Halife, genç adamın geçerli özrü bulunduğunu kabul ederek, zenciden başkasını öldürtmemeye yemin etmiş; sonra da Cafer’e dönerek, ona, “Bu olaya neden olan bu hain zenciyi huzuruma getir! Eğer onu bulamazsan, onun yerine seni öldürtürüm!” demiş.      Ve Cafer ağlayarak huzurdan çıkmış ve kendi kendine, “Onun huzuruna...

Kesilerek Öldürülen Kadın, Üç Elma ve Zenci Reyhan’ın Öyküsü

     Şehrazat sözünü şöyle sürdürmüş:      Gecelerden bir gece, Halife Harun Reşit, veziri Cafer-ül Barmaki’ye, “Bu gece birlikte kılık değiştirerek seninle kente inmek istiyorum, bakalım vali ve öteki yöneticiler neler yapıyorlar. Bana şikâyet olunanlar hakkında işten el çektirme karanndayım!” demiş.      Cafer de, “İşittik ve itaat ettik!” yanıtını vermiş.      Ve...

Ama On Sekizinci Gece Gelince

     Şehrazat öyküsünü şöyle sürdürmüş:      İşitim ki, ey bahtıgüzel şahım, orada, küçük kardeşleri Fehime ve iki kara köpek ve üç kalenderle birlikte bulunan Zübeyde ile Emine’nin öykülerini işitince Halife Harun Reşit, çok hayret etmiş ve üç kalenderinkiyle birlikte bu iki öykünün, özenli ve güzel bir yazıyla kalemdeki kâtipler tarafından yazılmasını; sonra da el yazmalarının arşivine...

İkinci Genç Kız Emine’nin Öyküsü

     Halife’nin bu sözleri üzerine, genç Emine, ortaya çıkmış ve söze başlamış:      Ey Emir-ül Müminin! Kız kardeşim Zübeyde’nin ana-babamız üzerine söylediklerini tekrar etmeyeceğim. Şu kadarını bilmelisiniz ki, babamız öldüğünde ben ve beş kardeşten en küçüğümüz Fehime, annemizle birlikte yalnız yaşamaya gittik, kız kardeşimiz Zübeyde ve diğer ikisi de gidip anneleriyle oturdular...

Fakat On Yedinci Gece Gelince

     Sözünü sürdürmüş:      İşittim ki, ey bahtı güzel hükümdarım, Zübeyde adlı genç kız, genç adama ilgi duymaktan ve ona olumlu yanıt alıncaya kadar kendisini izleme arzuları ilham etmekten vazgeçmemiş.      İkisi de uyku üzerlerine çökünceye kadar konuşup durmuşlar. Bunun üzerine genç Zübeyde, o gece, genç adamın ayaklarının dibinde yatıp uyumuş. Duyduğu sevinç ve mutluluğa bir türlü...

Birinci Genç Kız Zübeyde’nin Öyküsü

     Söze başlayarak:      Ey bahtıgüzel şahım, işittim ki, genç kızların büyüğü Emir-ül Müminin’in huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra şu öyküyü anlatmış:      Ey inananların Sultanı! Bilesiniz ki, benim adım Zübeyde’dir. Size kapıyı açan kız kardeşimin adı Emine ve en küçük kız kardeşimin adı da Fehime’dir. Hepimiz de aynı babadan, ancak ayrı ayrı annelerden doğduk. Bu...

Ve On Beşinci Gece Gelince

     Söze başlamış:       İşittim ki, ey bahtı güzel hükümdarım; üçüncü kalender, öteki arkadaşları bağdaş kurup kol kavuşturarak oturur, ellerinde yalın kılıçlarıyla yedi zenci köle onları gözetirken, evin genç hanımına hitap ederek sözünü sürdürmüş:      “Allah’ın adını andım, yakararak kendimi duaların kutsal havasına kaptırdım; sonra elimden geldiğince, kayalıklara ve oyuğa yaklaştım...

Üçüncü Kalenderin Öyküsü

     “Ey zaferle dolu asil kadın! Benim öykümün şu iki arkadaşımınkiler kadar şaşırtıcı olduğunu sanmayın! Çünkü onlardan çok daha fazla şaşırtıcıdır. Eğer bu arkadaşlarıma felaketler sadece baht ve talih yüzünden gelmişse, benimki bambaşka nedenlerden gelmiştir. Benim kazınmış sakalımın ve kör olan gözümün nedeni, kendi kusurumdandır. Bahtsızlığı ben, kendim, üzerime çektim ve yüreğimi dert ve...

Fakat On Dördüncü Gece Olunca

     Demiş ki:      İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, ikinci kalender evin sahibesine demiş ki:      Ey hanımım, genç kız bu sözleri duyunca, üzerinde İbranice sözler yazılı bir bıçak alarak bununla sarayın ortasına bir daire, bu dairenin de ortasına has isimler ve tılsımlı çizgiler çizdi; sonra kendisi bu dairenin ortasında durarak sihirli sözcükler mırıldandı ve çok eski bir kitaptan kimsenin...

Ve On Üçüncü Gece Gelince

     Demiş ki:      Ey bahtıgüzel şahım; işittim ki, ikinci kalender, evin genç hanımına öyküsünü şu şekilde anlatmayı sürdürmüş:      Ben kubbeye bu şiddetli tekmeyi indirince, hanımım, kadın bana, “İşte ifrit! Bize ulaştı. Sana daha önce söylememiş miydim? Ben mahvoldum! Bari sen kaç kurtul! Geldiğin yerden çık, git!” dedi.      Bunun üzerine merdivene doğru atıldım. Ama, ne yazık...

İkinci Kalenderin Öyküsü

       Gerçekten, ey hanımım, kör olarak doğmadım. Ama şimdi size anlatacağım öyküm, öylesine şaşırtıcıdır ki, iğneyle gözün iç köşesine yazılsaydı, eğitme bakımından değerli bir ders oluştururdu.        Bu karşınızda duran, bir şahın oğlu şahtır aslında… Yine bilin ki, asla bir cahil değilim: Kur’an okurum, hem de yedi çeşit kaleme alınışıyla… Belli başlı kitapları da okurum;...

On İkinci Gece Gelince

     Demiş ki:      Ey bahtı güzel şahım, işittim ki, Halife ve Cafer’in de dahil olduğu tüm topluluğun önünde kalender genç kıza, öyküsünü anlatmaya şöyle devam etmiş:      Amcam, pabucunun tabanıyla oğlunun yüzüne vurduktan sonra, orada kömür kesilmiş yatan bir ölüye karşı yapılan bu hareketi şaşkınlıkla karşıladım. Ve amcamın oğlu adına çok üzüldüm; özellikle genç kadınla birlikte onları...

Birinci Kalenderin Öyküsü

     Ey hanımım! Beni sakalım kesmeye zorlayan ve gözümü yitirmeme neden olan olayı size bildireceğim.      Bilin ki benim babam bir şahtı. Onun da, bir başka ülkede şah olan bir kardeşi vardı. Doğumumla ilgili olarak, annemin beni dünyaya getirdiği gün, bir tesadüf eseri, amcamın da bir erkek çocuğu olmuştu.      Yıllar geçti; ben ve amcaoğlum büyüyüp delikanlılık çağına girdik. Size söylemem...

On Birinci Gece Gelince

     Sözünü sürdürmüş:      Ey bahtıgüzel şahım! İşittim ki, genç kız hiddete kapıldıktan sonra gülmeye başlayınca, erkek grubuna yaklaşmış ve “Ne anlatılması gerekiyorsa, bana anlatın! Çünkü bir saatlik ömrünüz kaldı. Zaten, böyle sabır gösteriyorsam, sizlerin fakir kimseler olmanızdandır, zira siz kabilenizin en saygınları ya da en zenginleri arasında bulunsaydınız ya da yöneticilerden...

Onuncu Gece Gelince

     Dünyazat ona, “Ey kardeşim, öyküyü tamamlasana!”demiş. Şehrazat da, “Dostlukla ve sunmayı görev sayarak,” diye yanıt vermiş ve sözünü sürdürmüş:      Ey bahtı güzel şahım, işittim ki, hamal genç kızlara bu vaatte bulunduktan sonra, pazardan dönen kız, ayağa kalkıp önlerindeki sofrayı yeniden düzenlemiş ve hepsi zevkle yiyip içmişler. Bundan sonra mumları...

Hamal İle Genç Kızların Öyküsü

     Bir zamanlar Bağdat’ta bekâr bir hamal yaşarmış.      Günlerden bir gün, çarşıda küfesine kaygısızca yaslanmış otururken, Musul kumaşından, nakışla duble edilmiş ve altın payetler serpiştirilmiş ferah çarşafına bürünmüş bir hanım önünde durmuş. Yüzündeki peçeyi hafifçe kaldırmış ve peçe altından, uzun kirpikli siyah gözleri ve harika göz kapakları görünmüş. Nitelikleri mükemmel olan...

Dokuzuncu Gece Gelince

     Vakti geldiğinde, Şehrazat yeniden anlatmaya başlamış:      İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, genç büyücü kadın, gölden eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş; balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp o anda yeniden âdemoğullarına dönüşmüşler ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş. Ve kent, güzel çarşıları ve her biri işinin başına dönmüş esnafıyla panlüh bir...

Sekizinci Gece Gelince

     Vakti geldiğinde, Şehrazat söze başlamış:      İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, büyülenmiş genç, Sultan’a şöyle demiş:      “Kafasını kesmek üzere zenciye vurunca, aslında boğazını deri ve et olarak kesmişim. Korkunç bir sesle haykırınca onu öldürdüm sandım. Karım olan yeğenim, bu sırada derin uykulardaydı; benim oradan ayrılmamdan sonra, uyanmış ve kılıcını alıp kınına sokmuş, kente...