KategoriEzop Masalları

Yılanın Kuyruğu İle Başı

       Bir gün yılanın kuyruğu, yılanın başına;        “Asıl işi ben görüyorum. Önce ben büyüyüp, seni ve gövdeni ben yürütüyorum!” demiş.        Gövdenin diğer parçaları;        “Bizi nasıl sen yönetip, yönlendirirsin ki? Senin ne gözün var, ne de burnun!” demişler.        Demişler ama kuyruğu bir türlü buna inandıramamışlar. Kuyruk; yılanın bütün gövdesine emirler vermeye başlamış. Ama kuyruğun...

Aslan Olmak İsteyen Eşek

       Eşeğin biri aslan olmak istemiş. Bir aslan postu bulup, ona bürünmüş. Onu gören herkes eşeği gerçek bir aslan sanmış. Hayvanlar da, insanlar da onu görünce korkup, kaçmışlar. Ama birdenbire rüzgâr esmeye başlamış ve eşeğin üzerindeki aslan postunu aldığı gibi yere atmış, eşeğin foyası meydana çıkmış. Onu aslan sananların hepsi eşeğin üzerine çullanmış ve onu dövmeye başlamışlar. Eşek...

Yılan, Gelincik ve Fareler

       Bir evde, bir yılanla bir gelincik kavgaya tutuşmuşlar.        Evin fareleri, “Biz artık kurtulduk! Yılanla gelincik birbirini boğazlayacak! Ortalık bize kaldıktan sonra çok rahat edeceğiz!” deyip, deliklerinden dışarı çıkmışlar.        Yılanla gelincik fareleri böyle ortada rahatça dolaşır görünce hemen kavgalarını bırakıp, farelerin üzerine atılmışlar. Düşmanlarına karşı erken sevinen...

Akıl

       Anlatırlar ki, önce hayvanlar yaratılmış. Tanrı onların kimine güç, kimine hız, kimine de kanat vermiş.        İnsan çıplak kalmış.        Demiş ki;        “Her canlıya bir pay verdin, bana bir şey vermedin!”        Tanrı, insanın bu sözlerine şu karşılığı vermiş:        “Sana ne verdiğimi, ne bağışladığımı görmüyor musun? En büyük armağanımı sana verdim. Sana tüm yaratılmışlar arasında...

Para İle Yemin

       Adamın biri dostuna parasını bırakıp uzun bir yolculuğa çıkmış. Bir süre sonra geri dönüp parasını istemiş.        Dostu;        “Sen bana bir şey vermedin, yanılıyorsun!” diyerek para aldığını inkar etmiş.        Adam, bunun üzerine dostuna;        “Yargıç önüne gidelim, yemin eder misin?” diye sormuş.        Öteki bu durumdan korkup çekinmiş. O gün kalkıp bir çare düşünmek için köye...

İnsan İle Aslan

       Bir aslanla bir adam birlikte yola çıkmışlar. İkisi de göğüslerini gere gere, koltuklarını kabarta kabarta atalarını övüyorlarmış. Bir yere gelmişler. Karşılarına bir heykel çıkmış. Heykel, bir adamın bir aslanı boğazından yakalamış, boğarkenki durumunu gösteriyormuş.        Adam, heykeli aslana göstermiş:        “Görüyorsun ya! Biz sizden ne kadar güçlüyüz!” demiş.        Aslan gülerek şu...

Yalancı

       Yoksul adamın biri hastalanmış. Durumu çok kötüleşince, ölümden kurtulması halinde yüz sığırı kurban olarak adamış. Dileği kabul edilmiş olacak ki, iyileşip ayağa kalkmış. Fakat adamın ne sığırı varmış, ne de yüz sığır alacak parası…        Adam bunun üzerine, mumdan yüz tane sığır yapmış, taştan bir kurbanlık kurup onun üzerinde yakmış. “İşte, adağımı yerine getirdim!” demiş.       ...

Korkak Adam ve Kargalar

       Korkağın biri asker olmuş, savaşa gidiyormuş. Kargaların bağırdığını görünce elindeki silahlarını atmış, kımıldamadan öylece durmuş. Kargalar susunca yine silahlarını alıp yürümüş. Kargalar yine bağırmaya başlamışlar, o yine durup silahlarını atmış. Kargalar su  sunca silahlarını yine yerden almış.        Daha silahlarını eline alır almaz kargalar bir kez daha bağırmaya başlayınca;     ...

Dişi Domuz ve Tilki

       Yaban domuzunun biri, dişlerini temizleyip bileyliyormuş. Onu bir tilki görmüş. Domuzun yanına yaklaşıp;        “Dişlerini niçin bileyliyorsun? Bir tehlike mi var? Yoksa avcılar mı dolaşıyor yakınlarda?” diye sormuş.        Domuz;        “Hayır, şimdilik bir tehlike yok. Ama ben dişlerimi bileyliyeyim de hazır olsunlar. Çünkü karşıma birdenbire bir tehlike çıkarsa, bileylemeye zamanım...

Tilki İle Keçi

       Tilkinin biri kuyuya düşmüş. Bir türlü çıkamıyormuş. Oradan bir keçi geçiyormuş. Susadığı için de kuyuya bakıyormuş.        Kuyunun içindeki tilkiyi görünce;        “Bu su içilir mi?” diye sormuş.        Tilki bu hiç durur mu, başlamış suyu övmeye. Keçinin ağzının suyunun aktığını görünce;        “Hadi, hiç durma, in aşağıya!” demiş.        Keçi, tilkinin sözlerine kanmış. Ayrıca...

Tilki İle Oduncu

       Tilkinin biri ardına düşen avcıların elinden kurtulayım derken, karşısına bir oduncu çıkmış. “Bir yer göster de saklanayım!” diyerek ona yalvarmış.        Oduncu;        “Benim kulübeye git, orada seni görmezler,” demiş.        Biraz sonra avcılar gelmişler. Oduncuya;        “Buralarda bir tilki gördün mü?” diye sormuşlar.        Oduncu, ağzıyla “Hayır, görmedim” demiş ama öbür yandan da...

Taş Tutan Balıkçılar

       Balıkçılar koca bir ağı kayıklarının arkasından çekiyorlarmış. Ağın ağır olmasına da çok seviniyorlarmış. “İşimiz bugün çok iyi,” deyip, neşeleniyorlarmış. Ama ağı çekip açınca, bir de ne görsünler, içinde bir iki balıkla bir yığın taş var. Bu duruma canları çok sıkılmış. Çok balık tutamadıklarına değil, asıl sevinçlerinin kursaklarında kaldığına üzülmüşler.        Aralarında bir yaşlı...

Horozlar ve Keklik

       Adamın biri kümeste birkaç tane horoz besliyormuş. Bir gün çarşıda bir keklik görmüş. Satın alıp evine getirmiş, horozlarla birlikte aynı kümese koymuş. Horozlar, aralarına giren kekliğe türlü eziyetler etmişler, onu epeyce hırpalamışlar.        Zavallı keklik, “Ben yabancıyım, onların soyundan değilim. Bu yüzden beni istemiyorlar!” diye söylenip üzülüp dururmuş.        Ama bir gün bakmış...

Papağan İle Kedi

       Adamın biri pazardan bir papağan satın alıp evine getirmiş. Onu evin içine salıvermiş. Papağan insana alışkınmış. Oradan oraya sıçramış, ocağın üstüne çıkmış, orada da söylenmeye başlamış.        Evin kedisi onu görünce şaşırmış;        “Sen de kimsin? Nereden geliyorsun?” diye sormuş.        Papağan;        “Sahibin beni yeni satın aldı,” demiş.        Bunun üzerine kedi;        “Sen ne...

Çoban İle Yaban Keçileri

       Çobanın biri keçilerini otlağa götürmüş. Bir de bakmış ki, hayvanların arasına yaban keçileri karışmış. Hiç sesini çıkarmamış. Akşam olunca hepsini alıp, ağıla götürmüş.        Ertesi gün bir fırtına patlamış. Çoban hayvanlarını dışarıya çıkaramamış, hepsini içeride tutmak zorunda kalmış. Kendi keçilerine birer tutam ot vermiş. “Ölmesinler yeter!” diye düşünmüş. Yaban keçilerine ise...

Keçi İle Eşek

       Adamın birinin bir keçisi, bir de eşeği varmış.        Keçi, “Eşeğe benden daha iyi bakıyorlar. Ona benden çok yediriyorlar!” diye eşeği kıskanmış. Bir kurnazlık düşünmüş.        Eşeğe demiş ki;        “Ne olacak bu senin halin? Seni bir değirmen taşına koşarlar, onu çevirirsin. Sonra arkana yük vururlar, onu taşırsın! Bir gün bile rahat yüzü gördüğün yok. Ben senin yerinde olsam ne...

Kedi İle Fareler

       Bir eve fareler dadanmış. Bir kedi de bunu haber almış, o eve gidip yerleşmiş. Kedi, fareleri birer birer avlayıp yiyormuş. Fareler bakmışlar durum olacak gibi değil, hep yakalanıyorlar. “Bari, hiç deliğimizden dışarı çıkmayalım!” demişler.        Kedi durumu anlamış. O da kendince bir tuzak kurmuş. Farelerin saklandığı deliğin yanı başında bir tahta dolap varmış. Kedi oraya tırmanmış...

Çobanın Cevizleri İle Deniz

       Çobanın biri koyunlarını otlatırken çok yorulmuş. Deniz kenarına inip kayaların üzerine oturmuş. O gün de deniz çok durgunmuş. Çoban, suların dinginliğine imrenmiş. “Çobanlık da iş mi? Böylesine güzel deniz varken en iyisi ticaretle uğraşmak!” diye düşünmüş.        Ertesi gün koyunlarını satıp eline geçen parayla ceviz almış. Cevizleri bir tekneye yükleyip denize açılmış. Daha yolun...

Kurbağaların İstediği Kral

       Küçük bir gölde düzensizlik içinde yaşayan kurbağalar bu durumdan çok sıkılmışlar.        Zeus’a gidip başlarına bir kral istemişler. Zeus onların iyi niyetli isteklerini yerine getirmiş. Göle bir tahta parçası atmış. Tahta büyük bir gürültüyle suya düşmüş. Kurbağalar çok korkmuşlar. Hepsi bir kenara çekilip olacakları izlemeye koyulmuş.        Bakmışlar ki tahta yerinden kımıldamıyor. Bir...

Kurbağalar İle Engerek Yılanı

       Bir engerek yılanı her gün dere kenarına gelir, su içermiş.        O derede yuvası bulunan bir su yılanı bu duruma öfkelenmiş:        “Koskoca çayırda yaşıyorsun. Ama bu yetmezmiş gibi bir de benim dereme geliyorsun. Çek git burada! Bir daha beni rahatsız etme!” demiş.        Engerek yılanı, su yılanının bu sözlerinin altında kalır mı? O da başlanmış söylenmeye. İş kavgaya dönüşmüş ve...

Arıcı İle Arılar

       Arıcılık yaparak geçimini sağlayan adamın, arılar için yaptığı küçük bir oda varmış. Arılar burada yaşıyor, çiçeklerden topladıkları özleri, buradaki kovanlarda bala dönüştürüyorlarmış.        Bir gün bu evin önünden geçen biri içeriye girmiş. O sırada arılar kırda çiçek özü topluyorlarmış. Adam içeride ne kadar bal varsa almış gitmiş.        Arıcı adam arıların odasına gelince bir de...

Kurt İle Kuzu

       Kurt, bir tepenin eteğinden akan bir dereden su içiyordu. Bir ara kafasını kaldırdı ki bir de ne görsün; alt tarafında su içmeye gelen bir kuzu duruyor. “İşte, kısmetim ayağıma geldi. Ama onu yemek için bir bahane uydurmalıyım,” diye düşündü.        Sonra kuzuya bağırarak;        “Sen benim içtiğim suyu ne cesaretle kirletiyorsun?” dedi.        Kuzu;        “ Hayır efendim, ben...

Kırlangıç İle Diğer Kuşlar

       Köylünün biri kırlangıç ile birçok kuşun yiyecek topladığı tarlasına kendir tohumu ekiyordu.        Kırlangıç, diğer kuşlara;        “Şu adamdan kendinizi sakının!” dedi.        Kuşlar da;        “Niçin, ne yapıyor o adam?” diye sordular.        Kırlangıç;        “Onun ektiği kendir tohumudur. Ekilen tohumların hepsini teker teker toplamaya gayret edin, yoksa sonunda pişman olacaksınız!”...

Oduncu İle Ağaçlar

       Bir gün oduncunun biri eline sapsız bir balta aldı, ormana gitti. Ağaçlara, “Bana bir dal verin, çok ihtiyacım var!” diye yalvardı. Ağaçlar iyiliksever davrandılar. Adamın yalvarışına acıyarak ona bir dal verdiler. Adam dalı hemen yonttu, baltasına taktı. Ardından da ağaçları birer birer kesip devirmeye başladı.        Ağaçlar, düşmanlarına kendilerini öldürme vasıtası vermekte ne kadar...

Çiftçi İle Yılan

     Bir çiftçinin çocuğu kaza ile bir yılanın kuyruğuna bastı. Yılan da hemencecik çocuğu soktu, öldürdü. Baba bunun üzerine öfkeyle baltasını aldı, yılanın arkasından koştu ve kuyruğundan ikiye ayırdı. Yılan kuyruğunun öcünü almak için çiftçinin sığırlarından birçoğunu zehirledi ve çiftçiyi büyük zararlara uğrattı. Sonunda çiftçi, yılanla başa çıkamayacağını anlayınca barışmaya karar verdi.    ...

Rüzgâr İle Güneş

     Rüzgâr ile güneş, “Ben daha kuvvetliyim, sen daha kuvvetsizsin” diye birbiriyle iddiaya tutuşmuşlar. Bu sırada yoldan bir adam geçiyormuş.      Güneş;      “Ben hangimizin haklı olduğunu gösterecek bir çare buldum. Hangimiz yoldan giden şu yolcunun paltosunu çıkartabilirse onun daha kuvvetli olduğu kabul edilsin. İstersen önce işe sen başla,” dedi.      Güneş hemen bulutların arasına çekildi...

Çubuk Demeti

     İhtiyar bir adam öleceği sırada oğullarını etrafına topladı, onlara son öğüdünü vermek istedi. Hizmetçilerine bir demet çubuk getirtti ve büyük oğluna bu demeti kırmasını söyledi. Oğlu uğraştı ama bütün kuvvetini kullandığı halde demeti bir türlü kıramadı. Sırayla diğer çocuklar da bunu denediler ama onlar da kıramadılar.      Bunun üzerine baba;      “Demeti açın ve her biriniz içinden...

Androcles İle Aslan

     Bir zamanlar insanlardan bazıları diğer insanları köle olarak alıyor ve onları hayvanlar gibi kullanıyorlardı. İşte bunlardan Androcles adında bir köle, efendisinin evinden kaçarak ormana sığınmıştı.      Ormanda dolaşırken, yattığı yerde acı acı homurdanıp kükreyen bir aslanın üzerine çıkıverdi. Hemen dönüp kaçmak istedi, fakat aslanın kendisine saldırmadığını görünce geri döndü ve aslana...

Yengeç İle Yılan

       Bir yılanla bir yengeç bir kıyıda birlikte oturuyorlarmış. Yengeç, yılanla iyi geçinmek istiyormuş. Ona hiçbir kötülük düşünmüyormuş. Ama yılanın hiç iyisi olur mu? Yılan içinden hep, “Şu yengeci acaba nasıl soksam!” diye geçirir dururmuş.        Yengeç durumu anlamış. Yılana, “Bırak şu huyunu. Sen de diğer hayvanlar gibi dosdoğru ol!” diye öğüt vermişse de bir türlü dinletememiş.       ...

Yılanın Zeus’a Yakınması

       Yılanın birini insanlar durmadan çiğnerlermiş. Yılan bir gün bu duruma dayanamayıp Zeus’a yakınmış.
       Zeus yılana şöyle cevap vermiş:
       “Başına ilk vuranı kalkıp soksaydın, ikincisi sana hiç yaklaşmazdı. Çünkü, kendilerine ilk saldıranlara karşı koyanlar, diğerlerini de yıldırırlar!”