KategoriEğitim-Öğretim

Anadolu’dan Yerel Atasözleri (2)

Adana * Çocukluğunu bilmeyen çocuğu ile düzenlik edemez! * Göç geri dönende, kötü eşek kervanbaşı olur! * Bıçak sapını yontmaz! * Balık gölüne göre büyür! * Suyun çağlamazından, insanın söylemezinden kork! Ağrı * Bağ dua değil, çapa ister! * Başkasının avlusundan su içen kanmaz! * Çek cefayı, gör sefayı! * Dilim, ettin beni dilim dilim! * Tor atın tekmesinden korkmalı! Amasya * Acı acıya, su...

Türk ve Dünya Edebiyatından Roman Özetleri (FİHRİST)

001. İhtiyar Adam ve Deniz / The Old Man and The Sea (Ernest Miller Hemingway) 002. Beyaz Balina / Moby Dick (Herman Melville) 003. Mohikanlar’ın Sonu / The Last of The Mohicans (James Fenimore Cooper) 004. Tom Amca’nın Kulübesi / Uncle Tom’s Cabin (Harriet Beacher Stowe) 005. Ölü Canlar / Myortvyje Dushi (Nikolai Vassilievich Gogol) 006. Monte Kristo Kontu / Le Comte de Monte-Cristo (Alexandre...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (79)

057. Brave New World/Cesur Yeni Dünya         Aldous Huxley (İngiltere, 1932)        Huxley, romanında, 1920’lerin savaş sonrası dünya atmosferi ile ahlaki ve ideolojik bir dizi karmaşasını tanımlamaya çalıştı. “Brave New World”, hiciv ağırlıklı, çağın oldukça başarılı ve en etkili bilim-kurgu romanlarından biridir.        Dünya Savaşı sonrasında, Batı toplumunun tamamı geleneksel değerleri...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (78)

056. Mrs. Dalloway/Bayan Dalloway         Virginia Woolf (İngiltere, 1925)        Bayan Dalloway, modernist geleneği olan dış eylem yerine iç dünyanın boyutlarını vurgulayan bir eserdir. Bununla birlikte, karakterlerin düşüncelerine, arka planda Birinci Dünya Savaşı sonrası yıllarıyla ilgili sorunların tümüne yer vermiştir. On dokuzuncu yüzyıla ait değerleri ve gelenekleri yerle bir eden Büyük...

Dünya Düşünürlerinin Düşünceleri (7)

* Hayat bir aynadır, gülümsersek o da bize gülümser! * Cevizi yemek isteyen, kabuğunu kırmaya mecburdur! (Plautus) * Bir konuda karar vermek, bir sonuca varmaktır. Ancak bu her şeyi yapmak anlamına gelmez! (Bacon) * Ah insanın hiç uykusu gelmese… Bu sürede o kadar çok iş yapılabilir ki! * Size başkalarından bahseden kimseye geveze, kendinden bahsedenlere tıraşçı, sizden bahsedenlere ise...

İslam Düşünürlerinin Düşünceleri (6)

* Nefsi, yapması gereken şeyle, yani ibadetle meşgul et! Yoksa o seni yapılmaması gereken bir şeyle, yani haramla meşgul eder! (Hallâc-ı Mansûr) * Cömert efendi olur. Cimri hor olur. Bu âlemde kardeşinin iyiliğini kendinden önce düşünen, öbür âlemde daha iyisini bulur! (Hz. Hüseyin) * Kimseyi dünyevî bir çıkar için sevme. Kızman da Allah için olsun! (İmam Şa’rânî) * Çocuklar masal söylerler...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (77)

055. A Passage to India/Hindistan’a Bir Geçit         E.M. Forster (İngiltere, 1924)        İngiliz sömürgeciliğinin sonunu ve sömürge sonrası Hindistan’ın bağımsızlığının başlangıcını Forster’in son romanı, kuşkusuz en iyi çalışmalarından biridir. Eser, sadece geçmişteki İngiliz egemenliğini değil, gelecekte kendi kendini yönetecek olan Hindistan’ın geçiş dönemini ve umutlarını derinden ele alır...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (76)

054. The Good Soldier/İyi Asker         Ford Madox Ford (İngiltere, 1915)        Ford Madox Ford’un başyapıtı olarak kabul edilen “The Good Soldier”, yazarın kırk iki yaşındayken yazdığı, geçmiş dönemin hilekârlık ve entrika ile karışık bir ortamda yaşayan temsili bir karakterin psikolojik bir karakterin portresini sunar; can çekişen bir dönemin değerlerinin ve entrikalarının sona ereceği...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (75)

053. Sons and Lovers/Oğullar ve Sevgililer         D.H. Lawrence (İngiltere, 1913)        D.H. Lawrence’in bu kitabı; ergenliğe doğru adım atan genç bir sanatçının, İngiltere’nin iç kısımlarında, kömür madenlerinin bulunduğu bir köyde geçen hikâyesidir. Büyük ölçüde modernist ve psikolojik roman niteliğini taşırken, sosyal etkisini de hissettirmektedir. Lawrence, bir maden kasabasını anlatırken...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (74)

052. Tono-Bungay/Tono Bungay         H.G. Wells (İngiltere, 1908)          Tono-Bungay, önemsiz bir maddeyi pazarlayan ve onun sayesinde alt sınıftan bir adamın ön sıralara yükselişini ve zengin oluşunu anlatan bir hikâyedir. Aslında Edward dönemi İngiliz toplumunun tüm suçlamalarını içinde barındırır. Ne zaman geriye dönüp bakıldığında, net ve açık bir şekilde görülecektir ki, İngiltere uzun bir...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (73)

052. The Way of All Flesh/Tüm İnsanlar Gibi         Samuel Butler (İngiltere, 1903)        Samuel Butler’ın en ünlü ve en etkili bu romanı, neredeyse 1885 yılında tamamlanmış, ancak onun 1912 yılında ölümünden sonra yayınlanabilmiştir. Romanın arka planında; evrim kuramları, aileyle ilgili psikolojik kuramlar yer alır ve her nesil bir öncekine göre zarar görmüş olarak gelişir; işte Butler’ın...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (72)

50. Heart of Darkness/Karanlığın Kalbi       Joseph Conrad (İngiltere, 1902)        “Heart of Darkness”, modern çağın en güçlü, en karmaşık ve en karamsar romanlarından biridir. Görünüşte, endüstriyel açıdan gelişmiş bir ülkenin temsilcisinin, sömürgecilik sonrası bir dönemde, egzotik ve tehlikeli ilkel topraklarda yaptığı araştırma sırasında yaşadığı deneyimleri aktaran bir macera romanıdır...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (71)

ZAMAN ÇİZELGESİ (İngiltere, 1900-1999) 1899-1905 Britanya İmparatorluğu’nun zirvesinde bir isim, George Nathaniel Curzon, Hindistan İngiliz Genel Valisi olur. Hükümetin genişletilmesinde Hint katılımı ve İngiltere’den bağımsızlığın elde edilmesi konularında tüm kışkırtmaları bastırır. 1900 Fabian sosyalistler, İngiltere’nin güçlü İşçi Partisi’ne dönüşecek olan İşçi Temsil Komitesi’nde etkili olur...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (70)

049. Children of the Ghetto/Getto Çocukları         Israel Zangwill (İngiltere, 1892)        Children of the Ghetto, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Londra’daki göçmen Yahudilerin hayatını anlatan bir yazarın en önemli eseri olarak ortaya çıktı. Çok çarpıcı bir istisna olarak, Benjamin Disraeli’nin, başbakan, romancı ve İngiliz aristokrasisinin siyasal temsilcisi olduğu bir dönemde, şu anda...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (69)

048. Jude the Obscure/Adsız Sansız Bir Jude         Thomas Hardy (İngiltere, 1895)        “Jude the Obscure”, Hardy’nin son ve gerçekten çok tartışmalı olan romanıdır ve on dokuzuncu yüzyılın sosyal, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklarını dramatize eder. Döneminin başka kurgusal çalışmalarından daha fazla hararet, daha yüksek bir ses ve öfke oluşturan bir çalışmadır. Bunun nedeni de teleolojiktir:...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (68)

047. Tess of the d’Urbervilles/d’Urbervilles’li Tess         Thomas Hardy (İngiltere, 1891)        Thomas Hardy’nin romanı, 1884 tarihli üçüncü reform tasarısı gibi, İngiltere kırsalında yer alan toplumsal çalkantının dile getirilmesi, Dorset gibi Londra’nın kentsel gecekondu semtlerinde hayvanlar gibi yaşamak durumunda kalan İngiliz alt sınıf insanının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (67)

046. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde/Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’ın Tuhaf Hikâyesi         Robert Louis Stevenson (İngiltere, 1886)        Stevenson’un “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” romanı, modern yaşamın tüm aşamalarında büyük değişikliklerin olduğu bir zamanda, geç Viktorya döneminde yazılmış, ilk yayınlandığı zaman popüler bir başarı elde etmiştir. Ayrıca, Gotik korku...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (66)

045. Diana of the Crossways/Aykırı Diana         George Meredith (İngiltere, 1884)        On dokuzuncu yüzyılın son on yılında, George Meredith’in romanı ortaya çıktığında, hem İngiltere hem de A.B.D.de sivil haklar için kadın mücadelesi damgasını vuruyordu. Hem kilise hem de devlet tarafından korunan toplumdaki kadınların görünümü, bu haklardan mahrum kaldıklarının herhangi bir yetişkin insanın...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (65)

044. The Unclassed/Sınıflandırılmamış         George Gissing (İngiltere, 1884)        Gissing’in romanının başlığı “The Unclassed”, Londra’nın bohem hayatını simgeler; geleneksel toplum ve âdetlerin dışında yaşayan entelektüel ve sanatsal fakirleri anlatır. Yoksul sanatçının romandaki ilk portrelerinden biri, geniş bağlamda dar ve yüzeysel ahlak kurallarına uyan, ama büyük ölçüde cinsel davranış...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (64)

043. Silas Marner/Silas Marner         George Eliot (İngiltere, 1861)        Marian Evans takma adını kullanan George Eliot, Silas Marner romanını yazdığında; materyalizme dayanan, sermaye tarafından yönlendirilen ve hızla sanayileşmeye doğru yönelen kırsal toplumdan değişik görüntüler aktarmak istemişti. Rekabetin hızla yaşandığı, öncesine nazaran daha baskın çıkan sınıflar arası bölünmenin...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (63)

042. Hard Times/Zor Yıllar         Charles Dickens (İngiltere, 1854)        Zor Yıllar, “Aç 40’lar” dönemini yaşayan İngiltere sanayisinin bir romanıdır; vahşi bir sistem olarak yoksulun, tarif edilemez bir acı ve çaresizlik içinde yaşama çabalarını anlatır.        Yüzyılın başlarında emekçiler, yeni zengin fabrika sahiplerini koruyan yasaların gölgesinde kölelikten çok daha kötü koşullar altında...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (62)

041. Bleak House/Kasvetli Ev         Charles Dickens (İngiltere, 1853)        Dickens’ın kapsamlı ve çok yönlü yeni romanı Kasvetli Ev, Londra’nın bir bölümünü teşkil eden Chancery semtinde, yağmurun, soğuğun ve sisin baskın olduğu kasvetli bir günle birlikte başlar; dar geçitler, loş sokaklar ve gecekonduyu andırır evler mekânı oluşturur; işadamları, avukatlar, suçlular ve diğerleri de rollerine...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (61)

040. David Copperfield/David Copperfield         Charles Dickens (İngiltere, 1850)        David Copperfield, Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi kargaşalı bir dönemde, 1850 yılında İngiltere’de yazıldı. Mesleğinde etkili olan bir yazar tarafından yapılan sosyal yorumunda, kitabın “Bildungsroman” olarak bilinen ve büyüme trendine sahip bir eser olduğu vurgulandı. Yoğun acılarla dolu bir süreçte...

Dünya Düşünürlerinin Düşünceleri (6)

* Türkiye’ye baktığımda gördüğüm şu: “Hiçbiri projeye dönüşmeyen bir sürü gereksiz laf…” Koskoca bir ülkenin üzerinde “Beni yıka” yazıyor! (Anonim) * Aynı pencereden dışarı bakan iki adamdan biri, sokaktaki çamuru, diğeri ise gökteki yıldızları görür! (Anonim) * Kötümser, yalnız tüneli görür; iyimser, tünelin sonundaki ışığı görür; gerçekçi, tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni...

İslâm Düşünürlerinin Düşünceleri (5)

* Başlangıç, sonuçların tecelli yeridir. Kimin başlangıcı Allah ile olursa, sonu da onunla olur! Ataullah İskenderî) * İnsanın bir günahı terk etmek için gayret göstermesi, iyilik ve hayır yapmaktan daha faydalıdır! (Avn bin Abdullah) * Hasta sahibi hastasını kötü halde görmek istemediği gibi, Allah Teâlâ da kulunu günah üzere görmek istemez! (Avn bin Abdullah) * Allah Teâlâ’nın velileri, O’nun...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (60)

039. Alton Locke/Alton Locke         Charles Kingsley (İngiltere, 1850)        Alton Locke, bir Çartist terzinin kurgusal biyografisidir; 1830-1840’lı yılların zor koşullarında çalışan, toplumu ıslah etmek için gayret gösteren, daha sonra Hıristiyan Sosyalistliğe dönen din adamı Kingsley’in tutkulu arzularının roman şeklinde kaleme dökülüşüdür. Sosyal düşünürlerin yoğun bir farkındalık...

İslâm Düşünürlerinin Düşünceleri (4)

* Eteğini düşmanının kanına bulaştıracağına, insanlığın etrafında pervane gibi dolaştır! (Şeyh Sadi) * Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır! (Hazreti Mevlana Celâleddin Rumî) * Cennetin mimarı bilim, cehennemin mimarı cahilliktir! Hazreti Mevlana Celâleddin Rumî) * Tok olan cümle cihanı tok sanır, aç olan âlemde ekmek yok sanır! (Sebayî) * Ya Rab, şu...

Dünya Düşünürlerinin Düşünceleri (5)

* Siyahlar mademki siyah olarak dünyaya gelmişlerdir, şu halde siyah olarak öleceklerdir. Fakat ölene kadar beyazlar gibi yaşayacaklardır! (Anonim) * Bir başkan adayı günün birinde başkan seçilirse onu en çok ne şaşırtır bilir misiniz? Her şeyin muhalefette iken söylediği kadar kötü olduğunu görmek! (Ronald Reagan) * Sefalet kadar kötü bir şey yoktur! (R.L.Stevenson) * Vasat bir insan, ahlaken ne...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (59)

038. Vanity Fair/Gurur Dünyası         William Makepeace Thackeray (İngiltere, 1848)        Thackeray ilk yayınlanan romanı “Vanity Fair”i 1840 yılında yazdı; bu nedenle “Aç 40’lar” diye de tanınır. Kişisel ve ulusal umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir zamanda, yaşanılan dönemi, İngiliz üst sınıfının renksiz ve önyargılı bakış açısına rağmen, toplumun görmesini sağladı.        Hindistan’da zengin bir...

Dünya Düşünürlerinin Düşünceleri (4)

* Sevmeyi ancak severek öğrenebiliriz! (Nick Lazaris) * Gerçekler bazen o kadar kuvvetli ışık yansıtırlar ki, onların karşısına çıkmak için bir hayli dayanıklı ve cesur olmak lâzımdır! (H. Newman) * Davranışlardaki manasızlığın hemen hepsi, benzememiz mümkün olmayan kimseleri taklit etmekten doğar! (Samuel Johnson) * Gençlik hayatın bir devresi değildir; bir ruh halidir, bir iradenin sonucudur...