KategoriTürk ve Dünya Edebiyatından Roman Özetleri

Türk ve Dünya Edebiyatından Roman Özetleri (FİHRİST)

001. İhtiyar Adam ve Deniz / The Old Man and The Sea (Ernest Miller Hemingway) 002. Beyaz Balina / Moby Dick (Herman Melville) 003. Mohikanlar’ın Sonu / The Last of The Mohicans (James Fenimore Cooper) 004. Tom Amca’nın Kulübesi / Uncle Tom’s Cabin (Harriet Beacher Stowe) 005. Ölü Canlar / Myortvyje Dushi (Nikolai Vassilievich Gogol) 006. Monte Kristo Kontu / Le Comte de Monte-Cristo (Alexandre...

Damga

                                                             Reşat Nuri Güntekin                                       25 Kasım 1889, İstanbul – 7 Aralık 1956, Londra Romanın Özeti:     İffet, II. Abdülhamit devri paşalarından birinin oğludur, 1908 Meşrutiyetinde sürülen babasıyla Midilli’ye gider, iki yol sonra da babası orada ölünce İstanbul’a döner, yirmi yaşındadır, hukuk öğrenimi...

Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (4)

       SEÇİM KRİTERLERİ VE KONULARIN ARALIĞI        Bütün bu başarılı romanların, tüm dünya romanlarını da kapsayacağı elbette ki iddia edilemez. Burada akıcı ve çok okunan 200 roman ancak tanımlanabilmiştir. Bu da, bir dereceye kadar kendi okuyucularının değerlendirmesine dayanmaktadır. Bunun küçük bir hacım olduğu bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ancak kıstas, bireylerde düşünme yolunu açması...

Çocukluğun Soğuk Geceleri

                                                                      Tezer Özlü                           10 Eylül 1943, Simav-Kütahya – 18 Şubat 1986, Zürih-İsviçre Romanın Özeti:     Kızın babası eskiden beden eğitimi öğretmeniymiş. Düdüğünü saklamış. Sabahları onu öttürerek çocukları kaldırıyor. Evde askerî bir disiplin istiyor. Ev Fatih’te, bir çıkmaz sokakta. Yangın yerinde yapılmış...

Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (3)

       ETKİ ÇEŞİTLERİ        Bu çeşitlilik, spesifikten genele kadar değişen her türlü roman için geçerli olmak üzere, bir bütün olarak okuyucu ve toplumun her kesimine göre değişebilen uygulama alanları yarattı. Belirli bir süre içinde romanların bu çeşitlilik ve eleştirel gücü, tepki gösterme ve kışkırtma yoluyla, genellikle politika ve yasalar üzerinde somut değişikliklere gidilmesini sağladı...

Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (2)

       SOSYAL PROTESTO OLARAK ROMAN        Bu kitap, insanların kendilerini ve toplumun gücünü kabul ettirmede etkili olan çok sayıdaki romandan 200 adedini inceler. Bu eserlerin çoğu dünyanın entelektüel ve sosyal tarihinin önemli basamaklarıdır.        On sekizinci yüzyılda modern romanın görünümü, sosyal reformun temel içeriğinden ayrılmaz bir biçimde, sosyal vardiya ile sosyal ve ideolojik...

Çalıkuşu

                                                              Reşat Nuri Güntekin                                       25 Kasım 1889, İstanbul – 7 Aralık 1956, Londra Romanın Özeti:     Feride bir subayın kızıdır. Pek küçükken annesini, babasını kaybetmiş, Erenköyü’nde, Kozyatağı’ndaki teyzesinin koruyuculuğunda büyümüştür. Teyzesi, onu Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinde...

Romanın Toplumsal Etkisi-Kaynak Kitap (1)

       GİRİŞ        Modern roman, nispeten yeni bir edebi biçim olarak, başından itibaren toplumda dönüşüm ve değişimlere öncülük etmiş, daha farklı bir tür olması nedeniyle, toplumda sosyal fikirlerin ve sosyal başkaldırıların yeşermesi için son derece uygun bir ortam olarak keşfedilmesini okuyucuların kalplerine ve zihinlerine yerleştirmiştir.        Romanın gücündeki bu değişim çizelgesini...

CEMO

                                                                  Kemal Bilbaşar                                              1910, Çanakkale, 21 Ocak 1983, İstanbul Romanın Özeti:     Olayları Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında başlayıp 1925’in ilk aylarındaki Şeyh Sait İsyanı sıralarında ve daha sonra gelişen roman, iki bölümdür. Kürt kızı Cemo, ilk bölümünde babası değirmenci...

Cemile

                                                                    Orhan Kemal                                        15.9.1914, Ceyhan, 2.6.1970, Sofya-Bulgaristan Romanın Özeti:     Olay, 1934 yılında geçer. Annesini küçükken kaybetmiş, 14-15 yaşlarında bir Boşnak kızı olan Cemile, ağabeyi Sadri ile Adana’da bir dokuma fabrikasında çalışmakta, yaşlı babaları Malik ev işlerine bakmaktadır...

Cehennem Kraliçesi

                                                                      Selim İleri                                                     Doğumu: 30 Nisan 1949, İstanbul Romanın Özeti:     İş adamı Korkut ve ressam Belkıs motorla Bodrum’a gitmektedirler. Korkut genç, güzel ve dişi bir kadın olan Belkıs’a tutkundur. Fakat bir zamanlar Korkut’a eğilim duyan Belkıs artık ondan...

Bu Bizim Hayatımız

                                                                Refik Halid Karay                                               15.3.188, İstanbul – 18.7.1965, İstanbul Romanın Özeti:     Mazlum Sami, dede mirası büyük servetiyle uzun yıllar Avrupalarda yaşadıktan sonra İstanbul’a dönmüş, yalısına yerleşmiştir.     Bir gün elli sekiz yıllık boş hayatını düşünür: Vaktiyle bir göçmen kızıyla...

Yaprak Dökümü

                                                             Reşat Nuri Güntekin                                      25.11.1889, İstanbul – 7.12.1956, Londra-İngiltere Romanın Özeti:     Babıali’de yetişmiş olan Ali Rıza Bey kendi halinde bir memurdur. Otuz yaşına kadar dahiliye kalemlerinde çalışmıştır. Fakat annesiyle kız kardeşini iki ay ara ile kaybettiği için İstanbul’dan soğur...

Bir Avuç Gökyüzü

                                                                      Çetin Altan                                             22.6.1927, İstanbul – 22.10.2015, İstanbul Romanın Özeti:     Olay, günümüz İstanbul’unda geçer. Kırk bir yaşında, siyasi suçlu ve evli adam, iki yıl tutuklu yatmış, sonra bırakılmıştır. Aradan sekiz ay geçer, bir gece karakoldan çağrılır; komiser muavini, infaz...

Ateşten Gömlek

                                                                Halide Edip Adıvar                                                    1884 İstanbul – 9.1.1964 İstanbul Romanın Özeti:     Peyami, dışişleri mesleğini seçen bir gençtir. Bacaklarını kaybetmiştir. Anılarını yazdığı sıralarda, kafatası da açılacak, içeride kaldığı sanılan bir kurşun çıkarılacaktır.     Peyami’nin uzak bir...

Aşk-ı Memnu

                                                               Halit Ziya Uşaklıgil                                            1866 İstanbul – 27.3.1945 Yeşilköy-İstanbul Romanın Özeti:     Firdevs Hanım ile kızları, İstanbul’un tanınmış ailelerindendir ve Göksu eğlenti yerinin sürekli ziyaretçileri arasında bulunmaktadırlar. Bir sandal gezintisinde, Adnan Beyin sandalı, onlarınkine...

Asya

                                                                 Demirtaş Ceyhun                                                     1934 Adana – 29.7.2009 İstanbul Romanın Özeti:     Abuzer, 1925 Şeyh Sait Ayaklanması’nda on, on bir yaşlarında bir Kürt çocuğudur. Babası, katıldığı isyanda ölüp Diyarbakır topraklarında kalmış, annesi ve kardeşiyle sürüldükleri Adana’da, Yüregir...

Araba Sevdası

                                                       Recaizade Mahmut Ekrem                                                1.3.1847 İstanbul – 31.1.1914 İstanbul Romanın Özeti:     Nazlı büyütülmüş, üstünkörü bir öğrenim görmüş Bihruz Bey, bir vezir oğludur, yani paşazade. Babası ölünce Bihruz’la cahil ve saf annesine büyük bir miras kalır. Yirmi dört yaşlarındaki Bihruz Bey, hazır...

Ankara

                                                      Yakup Kadri Karaosmanoğlu                                         27.3.1889 Kahire/MISIR – 13.12.1974 Ankara Romanın Özeti:     Selma Hanım, İstanbul’dan çeşitli güçlükler ve sıkıntılar içerisinde İnebolu’ya gelir. İnebolu’da kocası Nazif Beyle buluşur. İnebolu’dan Ankara’ya, bazen tahta kurulu hanlarda yatarak...

Amerikan Sargısı

                                                                  Fakir Baykurt                                15.6.1929 Yeşilova/Burdur – 11.10.1999 Essen/Almanya Romanın Özeti:     Ankara’da “Aid Mission to the Government of Turkey” binasında, Türk-Amerikan dostluğunun kuvvetlendirilmesi için yapılan iki taraflı toplantıda, bir Türk köyünün pilot bölge olarak...

Alagün Çocukları

                                                                     Nezihe Meriç                                               1923 Gemlik/Bursa – 18.8.2009 İstanbul Romanın Özeti:     Yazar bir gün sarı saçlı, mavi gözlü, sevimli bir çocukla karşılaşır. Hayali geniş, akıllı, duygulu, konuşkan bir çocuktur bu. Adı Ali’dir. Tanışırlar. Yazar pek hoşlanır ondan. Kendi çocukluğuna benzetir...

Ağrı Dağı Efsanesi

                                                                     Yaşar Kemal                                     6.10.1923 Gökçedam/Osmaniye – 28.2.1915 İstanbul Romanın Özeti:     Ağrı Dağı’nın yamacında dört bin iki yüz metrede Küp Gölü diye harman büyüklüğünde bir göl vardır. Gölün kendine özgü maviliği hiçbir suda görülmez. Her yıl karların erimesiyle bu gölün çevresinde rengârenk...

Afrodit Buhurdanında Bir Kadın

                                                                       Reşat Enis                                           1.6.1909 Fatih- İstanbul – 10.1.1984 İstanbul Romanın Özeti:     Zonguldak’ta bir nüfus memurunun oğlu olan, küçük yaşta annesini, on yedi yaşında da babasını kaybeden Osman; bir süre İstanbul’da zengin, fakat yozlaşmış bir akraba evinde barınır, okula gider, bir...

Acımak

                                                             Reşat Nuri Güntekin                                    25.10.1889 İstanbul – 7.12.1956 Londra, İNGİLTERE Romanın Özeti:     Zehra adında bir öğretmen acımasız bir karaktere sahiptir. Öğrencilerine hiç hoşgörülü davranmamakta, en ufak hatalarında bile onları cezalandırmaktadır. Bu yüzden Zehra Hanım ile Maarif Müdürü arasında tartışmalar...

Doktor Jıvago

                                                                  Boris Pasternak 10.2.1890 Moskova, RUSYA – 30.5.1960 Moskova, RUSYA Romanın Özeti:      Moskovalı zengin bir iş adamının oğlu olan Yuri Jivago, 1889’da doğmuştur. On yaşında iken annesi ölür, birkaç yıl sonra da parasını kaybeden babası intihar eder. Yuri’nin, kültürlü ve duygulu bir aile olan Gromeko’lann yanında...

Dişi Kedi

                                                         Sidonie-Gabrielle Colette                 28.1.1873 Saint-Sauveur –en-Puisaye, FRANSA – 3.8.1954 Paris, FRANSA Romanın Özeti:      Paris yakınındaki Neuilly’de, büyük bahçesi içinde bir köşk vardır. Burada Alain adında bir genç, annesi ve dişi kedisiyle birlikte oturmaktadır. Saha adlı kedi, bu evin gözbebeğidir: Bahçede ve evde...

Dava

                                                                FRANZ KAFKA                 3.7.1883 Prag, ÇEKYA – 3.6.1924 Kierling,Klosterneuburg, AVUSTURYA Romanın Özeti:     Dava, kendisine özgü özellikleri bulunmayan, belirlenmemiş bir şehirde geçer. Yüzyılın ilk on yıllarında Prag olabilir. Ancak ayrıntının önemi yoktur. Çünkü bu psikolojik simgesel canlandırmada gerçek sahne, ruhtur.    ...

Candıde

                                          FRANÇOIS MARIE AROUET VOLTAIRE                                   21.11.1694 Paris, FRANSA – 30.5.1778 Paris, FRANSA Romanın Özeti:     Westphalia’da, on sekizinci yüzyılda ikinci derecede olmakla beraber, kendisini önemli sayan Thunder-ten-Tronckh Baronu, şişman karısı Barones ve güzel kızı Cunegonde ile yaşamaktadır. Dr. Pangloss adında bir...

Anna Karenına

                                                 LEO NIKOLAYEVICH TOLSTOY                     9.0.1828 Yasnaya Polyana, RUSYA – 20.11.1910 Lev Tolstoy, RUSYA                                                 Anna Karenina (ANNA KARENINA) Romanın Özeti:     Anna Karenina’daki olay, 1870’lerin Rusya’sında, Moskova’da Saint Petersburg’da ve seçkin kişilerin sayfiyedeki...

Alıce Harikalar Diyarında

                                                              LEWIS CARROLL                   27.03.1832 Daresbury, İNGİLTERE – 14.01.1898 Guildford, İNGİLTERE                                                          Alice Harikalar Diyarında                                                       (ALICE IN WONDERLAND) Romanın Özeti:      Sıkıntılı bir öğle sonu, Alice, kız kardeşinin omuzlarına...