KategoriTürk ve Dünya Edebiyatından Roman Özetleri

Türk ve Dünya Edebiyatından Roman Özetleri (FİHRİST)

001. İhtiyar Adam ve Deniz / The Old Man and The Sea (Ernest Miller Hemingway) 002. Beyaz Balina / Moby Dick (Herman Melville) 003. Mohikanlar’ın Sonu / The Last of The Mohicans (James Fenimore Cooper) 004. Tom Amca’nın Kulübesi / Uncle Tom’s Cabin (Harriet Beacher Stowe) 005. Ölü Canlar / Myortvyje Dushi (Nikolai Vassilievich Gogol) 006. Monte Kristo Kontu / Le Comte de Monte-Cristo (Alexandre...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (84)

062. Lord of the Flies/Sineklerin Tanrısı         William Golding (İngiltere, 1954)        İnsanlığın masum olduğunu iddia eden efsanenin aksine, Golding’in romanı, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti henüz dünya insanlarının kafasında taze olduğu bir zamanda, 1954 yılında ortaya çıktı. Savaş sırasında kıyıma tabi tutulan kadın, çocuk, hasta ve yaşlı insanların hemen hemen hepsinin temelde iyi olduğu...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (83)

061. The Heart of the Matter/Meselenin Kalbi         Graham Greene (İngiltere, 1948)        Batı Afrika’da, Sierra-Leone sömürgesini anlatan bir roman; bu roman, Graham Greene’in en güçlü ve en kışkırtıcı olarak kabul gören eseridir. Hıristiyanlığı yaygınlaştırmak çabasında olan Batı, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı misyonerlik merkezlerinin uzak bir birimine bir gönüllü kahramanını yerleştirir...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (82)

060. Animal Farm/Hayvan Çiftliği         George Orwell (İngiltere, 1945)        George Orwell’in “Animal Farm” romanı, 1943 yılında Tahran Konferansı sonucu Rus Devrimi’nden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine dönüşü anlatan alegorik bir masaldır. Şubat 1917’de Rus Çarı’nı alaşağı eden devrimin ilk aşaması, işçi sınıfının uzun zamandır devam eden şikâyetlerine karşı bir tepkiydi. Rusya’da...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (81)

059. The Citadel/Şahika         A.J. Cronin (İngiltere, 1937)        The Citadel, hekimlikten romancılığa dönüş yapan bir yazarın en popüler romanıdır; belli ki kendi hayatından alınmış deneyimlerinden oluşan bir hikâye anlatır. Büyük Buhran yıllarının tam ortasında, Batı dünyasının hâlâ mahrumiyet ve acı çektiği, ihmal ve savaş bulutlarının yavaş yavaş Avrupa üzerinde toplanmaya başladığı...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (80)

058. The Complete Memoirs of George Sherston/George Sherston’un Tüm Anıları         Siegfried Sassoon (İngiltere, 1937)         Birinci Dünya Savaşı’na ait Sassoon’un anıları, ilkin şiir ve otobiyografik kurgu olarak, sonradan popüler oyuncularıyla çok şaşırtıcı bir eser olarak değerlendirildi. Kahramanca duruşun ardından başlayan körü körüne bir çatışma ve etkili hesaplar, Avrupa’nın yüzünü...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (79)

057. Brave New World/Cesur Yeni Dünya         Aldous Huxley (İngiltere, 1932)        Huxley, romanında, 1920’lerin savaş sonrası dünya atmosferi ile ahlaki ve ideolojik bir dizi karmaşasını tanımlamaya çalıştı. “Brave New World”, hiciv ağırlıklı, çağın oldukça başarılı ve en etkili bilim-kurgu romanlarından biridir.        Dünya Savaşı sonrasında, Batı toplumunun tamamı geleneksel değerleri...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (78)

056. Mrs. Dalloway/Bayan Dalloway         Virginia Woolf (İngiltere, 1925)        Bayan Dalloway, modernist geleneği olan dış eylem yerine iç dünyanın boyutlarını vurgulayan bir eserdir. Bununla birlikte, karakterlerin düşüncelerine, arka planda Birinci Dünya Savaşı sonrası yıllarıyla ilgili sorunların tümüne yer vermiştir. On dokuzuncu yüzyıla ait değerleri ve gelenekleri yerle bir eden Büyük...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (77)

055. A Passage to India/Hindistan’a Bir Geçit         E.M. Forster (İngiltere, 1924)        İngiliz sömürgeciliğinin sonunu ve sömürge sonrası Hindistan’ın bağımsızlığının başlangıcını Forster’in son romanı, kuşkusuz en iyi çalışmalarından biridir. Eser, sadece geçmişteki İngiliz egemenliğini değil, gelecekte kendi kendini yönetecek olan Hindistan’ın geçiş dönemini ve umutlarını derinden ele alır...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (76)

054. The Good Soldier/İyi Asker         Ford Madox Ford (İngiltere, 1915)        Ford Madox Ford’un başyapıtı olarak kabul edilen “The Good Soldier”, yazarın kırk iki yaşındayken yazdığı, geçmiş dönemin hilekârlık ve entrika ile karışık bir ortamda yaşayan temsili bir karakterin psikolojik bir karakterin portresini sunar; can çekişen bir dönemin değerlerinin ve entrikalarının sona ereceği...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (75)

053. Sons and Lovers/Oğullar ve Sevgililer         D.H. Lawrence (İngiltere, 1913)        D.H. Lawrence’in bu kitabı; ergenliğe doğru adım atan genç bir sanatçının, İngiltere’nin iç kısımlarında, kömür madenlerinin bulunduğu bir köyde geçen hikâyesidir. Büyük ölçüde modernist ve psikolojik roman niteliğini taşırken, sosyal etkisini de hissettirmektedir. Lawrence, bir maden kasabasını anlatırken...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (74)

052. Tono-Bungay/Tono Bungay         H.G. Wells (İngiltere, 1908)          Tono-Bungay, önemsiz bir maddeyi pazarlayan ve onun sayesinde alt sınıftan bir adamın ön sıralara yükselişini ve zengin oluşunu anlatan bir hikâyedir. Aslında Edward dönemi İngiliz toplumunun tüm suçlamalarını içinde barındırır. Ne zaman geriye dönüp bakıldığında, net ve açık bir şekilde görülecektir ki, İngiltere uzun bir...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (73)

052. The Way of All Flesh/Tüm İnsanlar Gibi         Samuel Butler (İngiltere, 1903)        Samuel Butler’ın en ünlü ve en etkili bu romanı, neredeyse 1885 yılında tamamlanmış, ancak onun 1912 yılında ölümünden sonra yayınlanabilmiştir. Romanın arka planında; evrim kuramları, aileyle ilgili psikolojik kuramlar yer alır ve her nesil bir öncekine göre zarar görmüş olarak gelişir; işte Butler’ın...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (72)

50. Heart of Darkness/Karanlığın Kalbi       Joseph Conrad (İngiltere, 1902)        “Heart of Darkness”, modern çağın en güçlü, en karmaşık ve en karamsar romanlarından biridir. Görünüşte, endüstriyel açıdan gelişmiş bir ülkenin temsilcisinin, sömürgecilik sonrası bir dönemde, egzotik ve tehlikeli ilkel topraklarda yaptığı araştırma sırasında yaşadığı deneyimleri aktaran bir macera romanıdır...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (71)

ZAMAN ÇİZELGESİ (İngiltere, 1900-1999) 1899-1905 Britanya İmparatorluğu’nun zirvesinde bir isim, George Nathaniel Curzon, Hindistan İngiliz Genel Valisi olur. Hükümetin genişletilmesinde Hint katılımı ve İngiltere’den bağımsızlığın elde edilmesi konularında tüm kışkırtmaları bastırır. 1900 Fabian sosyalistler, İngiltere’nin güçlü İşçi Partisi’ne dönüşecek olan İşçi Temsil Komitesi’nde etkili olur...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (70)

049. Children of the Ghetto/Getto Çocukları         Israel Zangwill (İngiltere, 1892)        Children of the Ghetto, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Londra’daki göçmen Yahudilerin hayatını anlatan bir yazarın en önemli eseri olarak ortaya çıktı. Çok çarpıcı bir istisna olarak, Benjamin Disraeli’nin, başbakan, romancı ve İngiliz aristokrasisinin siyasal temsilcisi olduğu bir dönemde, şu anda...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (69)

048. Jude the Obscure/Adsız Sansız Bir Jude         Thomas Hardy (İngiltere, 1895)        “Jude the Obscure”, Hardy’nin son ve gerçekten çok tartışmalı olan romanıdır ve on dokuzuncu yüzyılın sosyal, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklarını dramatize eder. Döneminin başka kurgusal çalışmalarından daha fazla hararet, daha yüksek bir ses ve öfke oluşturan bir çalışmadır. Bunun nedeni de teleolojiktir:...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (68)

047. Tess of the d’Urbervilles/d’Urbervilles’li Tess         Thomas Hardy (İngiltere, 1891)        Thomas Hardy’nin romanı, 1884 tarihli üçüncü reform tasarısı gibi, İngiltere kırsalında yer alan toplumsal çalkantının dile getirilmesi, Dorset gibi Londra’nın kentsel gecekondu semtlerinde hayvanlar gibi yaşamak durumunda kalan İngiliz alt sınıf insanının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (67)

046. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde/Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’ın Tuhaf Hikâyesi         Robert Louis Stevenson (İngiltere, 1886)        Stevenson’un “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” romanı, modern yaşamın tüm aşamalarında büyük değişikliklerin olduğu bir zamanda, geç Viktorya döneminde yazılmış, ilk yayınlandığı zaman popüler bir başarı elde etmiştir. Ayrıca, Gotik korku...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (66)

045. Diana of the Crossways/Aykırı Diana         George Meredith (İngiltere, 1884)        On dokuzuncu yüzyılın son on yılında, George Meredith’in romanı ortaya çıktığında, hem İngiltere hem de A.B.D.de sivil haklar için kadın mücadelesi damgasını vuruyordu. Hem kilise hem de devlet tarafından korunan toplumdaki kadınların görünümü, bu haklardan mahrum kaldıklarının herhangi bir yetişkin insanın...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (65)

044. The Unclassed/Sınıflandırılmamış         George Gissing (İngiltere, 1884)        Gissing’in romanının başlığı “The Unclassed”, Londra’nın bohem hayatını simgeler; geleneksel toplum ve âdetlerin dışında yaşayan entelektüel ve sanatsal fakirleri anlatır. Yoksul sanatçının romandaki ilk portrelerinden biri, geniş bağlamda dar ve yüzeysel ahlak kurallarına uyan, ama büyük ölçüde cinsel davranış...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (64)

043. Silas Marner/Silas Marner         George Eliot (İngiltere, 1861)        Marian Evans takma adını kullanan George Eliot, Silas Marner romanını yazdığında; materyalizme dayanan, sermaye tarafından yönlendirilen ve hızla sanayileşmeye doğru yönelen kırsal toplumdan değişik görüntüler aktarmak istemişti. Rekabetin hızla yaşandığı, öncesine nazaran daha baskın çıkan sınıflar arası bölünmenin...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (63)

042. Hard Times/Zor Yıllar         Charles Dickens (İngiltere, 1854)        Zor Yıllar, “Aç 40’lar” dönemini yaşayan İngiltere sanayisinin bir romanıdır; vahşi bir sistem olarak yoksulun, tarif edilemez bir acı ve çaresizlik içinde yaşama çabalarını anlatır.        Yüzyılın başlarında emekçiler, yeni zengin fabrika sahiplerini koruyan yasaların gölgesinde kölelikten çok daha kötü koşullar altında...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (62)

041. Bleak House/Kasvetli Ev         Charles Dickens (İngiltere, 1853)        Dickens’ın kapsamlı ve çok yönlü yeni romanı Kasvetli Ev, Londra’nın bir bölümünü teşkil eden Chancery semtinde, yağmurun, soğuğun ve sisin baskın olduğu kasvetli bir günle birlikte başlar; dar geçitler, loş sokaklar ve gecekonduyu andırır evler mekânı oluşturur; işadamları, avukatlar, suçlular ve diğerleri de rollerine...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (61)

040. David Copperfield/David Copperfield         Charles Dickens (İngiltere, 1850)        David Copperfield, Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi kargaşalı bir dönemde, 1850 yılında İngiltere’de yazıldı. Mesleğinde etkili olan bir yazar tarafından yapılan sosyal yorumunda, kitabın “Bildungsroman” olarak bilinen ve büyüme trendine sahip bir eser olduğu vurgulandı. Yoğun acılarla dolu bir süreçte...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (60)

039. Alton Locke/Alton Locke         Charles Kingsley (İngiltere, 1850)        Alton Locke, bir Çartist terzinin kurgusal biyografisidir; 1830-1840’lı yılların zor koşullarında çalışan, toplumu ıslah etmek için gayret gösteren, daha sonra Hıristiyan Sosyalistliğe dönen din adamı Kingsley’in tutkulu arzularının roman şeklinde kaleme dökülüşüdür. Sosyal düşünürlerin yoğun bir farkındalık...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (59)

038. Vanity Fair/Gurur Dünyası         William Makepeace Thackeray (İngiltere, 1848)        Thackeray ilk yayınlanan romanı “Vanity Fair”i 1840 yılında yazdı; bu nedenle “Aç 40’lar” diye de tanınır. Kişisel ve ulusal umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir zamanda, yaşanılan dönemi, İngiliz üst sınıfının renksiz ve önyargılı bakış açısına rağmen, toplumun görmesini sağladı.        Hindistan’da zengin bir...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (58)

037. Mary Barton/Mary Barton         Elizabeth Gaskell (İngiltere, 1848)        Bayan Elizabeth Gaskell, “Mary Barton” adlı romanında; orta ya da üst sınıfa dahil kişilerin sosyal tutumlarını, daha alt tabakadaki kişilere, hukuka aykırı olarak vicdansızca ve zalimce nasıl davrandıklarını anlatmak istedi. Onun amacı, işçi sınıfı insanlarının sendikalaşmalarını ya da Çartizm hareketi içinde yer...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (57)

036. Wuthering Heights/Uğultulu Tepeler         Emily Bronte (İngiltere, 1847)        Uğultulu Tepeler’in garip sahibinin hikâyesi; Yorkshire bataklıklarında bir ev; Lockwood adındaki yeni bir ziyaretçi ile Nellie Dean adlı evin eski bir hizmetkârı tarafından mektuplar aracılığıyla anlatılıyor. Lockwood’un Uğultulu Tepeler’e ilk ziyareti otuz yıl önce olmuştu. Nellie Dean onu, Uğultulu Tepeler’in...

Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (56)

035. Jane Eyre/Jane Eyre         Charlotte Bronte (İngiltere, 1847)        1847 yılında, İngiltere’nin bazı bağlamsal konuları, Charlotte Bronte’nin “Currer Bell” takma adıyla kaleme alıp yayınladığı “Jane Eyre” adlı romanında dile getirilmiştir. Kadınlara karşı takınılan tavırlar dahil, orta sınıf kadınların eğitim, meslek edinme ve ekonomik açıdan kısıtlanmaları, dini ikiyüzlülük ve kolonilerde...