KategoriGenel Konular

Ulusal Güvenlik Sendromu

     Bir insan düşününüz; “Düşmanını tanı, senin Türk’ten başka dostun yoktur!” gibi sürekli beyin yıkama yöntemleriyle eğitilmiştir. Bu çocuğun kendine olan özgüveni ve çevresine itimadı nasıl gelişebilir?      Bu insan çocukluğunda otoriter bir aileden gelmişse, bu ailelerde sorun çözme ve hak arama yöntemi olarak baskı, şiddet, tehdit, sindirme, korkutma, azarlama yöntemleri uygulanır.      Bu...

Demokratik Liderlik Nedir?

     Demokrat olmayan liderlerin bazı mitleri vardır: * Bir şeyin olmasını istemiyorsan, komisyona havale et. * Demokrasi, iş ortamında yürümez. * Demokrasi, aile ortamında yürümez. * Demokrasi, kulağı dolaştırarak göstermek gibidir.      Fakat Hitler, Stalin, Mussolini gibi diktatörlerin çıkmasının nedenleri analiz edilirken şu noktaya gelindi: Demokrasi ideal sistem değildir ama mevcutlar...

Diktatörlüğe Gidiş

     Gerçekten de korku, insanları diktatörlüğe götürmeye başlar. Korkan kişi, suçluları şiddetle cezalandırır. Her şeyi potansiyel tehdit olarak algılama eğilimindedirler. Denetimleri aşırı biçimde artırırlar ve özgürlükleri kısıtlarlar. Otoriteye korunma amacıyla iyi bakma eğilimlerinin onları kötü sona doğru daha çok yaklaştırdığının farkına varamazlar.      Marilyn French, “Beyond Power”...

Tarihin İlk’leri (57)

İlk Yapay Eklem      Orta yaşı aşan pek çok insanda, eklem yerlerinde, özellikle kıkırdak kesimlerinde aşınma ve yırtılma sonucu çeşitli organizma bozuklukları ortaya çıkar. Kalça eklemleri, bunlar arasında en yaygın biçimde hasar görenidir. 1960 yılında İngiltere’nin Lancashire kentinde mühendis ve cerrah John Charnley, hastalarına yeni bir yapay eklem yerleştirmeyi başardı. Kalçaya konan bu...

Hemofili ve Trombosit

     Belirtileri:      Kalıtsal veya daha sonra kazanılan bu hastalıklar anormal kanamayla kendini belli eder. Kanama burunda, ağızda, vajina, rektum ve vücudun diğer organlarında olabilir. Deri altından ve eklem yerlerinden de kanama görülebilir.      Sebepleri:      Hemorojik durumlara küçük kan damarlarının gevşekliği, kandaki anormal durumlar ve pıhtılaşma faktörleri sebep olur.      Kan, kan...

Sürü İçgüdüsüne Dikkat

     Hak ve özgürlük bilincinin karşıt duygusu, sürü içgüdüsüdür. Sürü içgüdüsüne sahip insanlar, duygularını bastırırlar. Maruz kaldıkları haksızlık karşısında direnemeyip alkole yönelirler, çocuklarını ezerler ve sağlıklarını bozarlar. Sürü içgüdüsünün yaşandığı yerde adi suçlar, cinayetler artar, kaba kuvvete dayalı sosyal patlamalar yaşanabilir.      Sürü içgüdüsüne sahip olan yığınların...

Hak Arama Bilinci

     Bir halk, hakkına sahip çıkacak oranda bilinçli ise, o toplumda kötü adamlar azınlıkta kalacaktır.      Peygamberimiz bir gün şöyle söylüyor: “Zalime yardım ediniz.” Bunun üzerine arkadaşları bu nasıl olur, diyorlar. Cevap çok net olarak geliyor: “Ondaki hakkınızı alarak ona yardım ediniz.”      Gerçekten de bir insan eğer hakkına aramıyorsa, kişi o hakka layık değildir.      Günümüz...

Tarihin İlk’leri (56)

İlk Yarım Ton Baskı İşlemi      Yarım ton baskı işleminin mucidi, İsveçli Carl Gustaf Wilhelm Carleman’dır. Carleman, geliştirdiği bu yeni tekniğin ilk örneklerini, 1871 yılı Mayıs ayında Stockholm’de yayınlanan Photography by Typhographic Printing Press’te sergiledi. Bunların içinde en ilgi çekeni, iki kadın ve bir çocuğu göl kıyısında yürürken gösteren fotoğraf oldu...

Yeni Dünya Düzeni

      Özgürlük Tehdit Altında mı?      Bir ülkede kaynakların yarıdan fazlası % 10’luk bir grup tarafından kontrol ediliyorsa, bu rahatsız edici bir tablodur. Bir ülkede, yönetim % 10’luk bir grup tarafından yapılıyorsa, bu suçluluk duygusu uyandıracak bir tablodur.      Aristoteles, orta sınıfın güçlü olması ve onun siyaseti yönetmesinin ideal olduğunu söylüyordu.      Gelirin adil dağılmaması...

Korku Kültürü ve Eğitim

     Psikolojik savaşın başarısında etüdünün iyi yapılması, stratejisinin iyi belirlenmesi birinci derecede önemlidir. Bir toplumun korku duygusu ile oynamak hem askeri hem kültürel savaşta kullanılır.      Korku duygusu ile eğitilen bireylerden oluşan toplumda korumaya yönelik, tutucu özellikler daha belirgindir. Korku duygusu beyinde savunma ve korunmaya yönelik zihinsel şartlanmalar geliştirir...

Seçmenin Kendini Değerlendirme Ölçeği

* Liderin sağlık politikalarını biliyorum. * Liderin ekonomi politikalarını biliyorum. * Liderin ulusal güvenlikle ilgili politikalarını biliyorum. * Liderin eğitim politikalarını biliyorum. * Liderin dünya barışı ile ilgili politikalarını biliyorum. * Liderin çevre politikalarını biliyorum. * Liderin insan haklarına yaklaşımını biliyorum. * Liderin dış politika ile ilgili görüşlerini biliyorum...

Politik Liderlik Ölçeği

* Sık fikir değiştirmez. * Ne yapacağı bellidir, güven uyandırır. * Kendisine yontmaz, bencil değildir, paylaşmayı sever. * Başkaları kendisi ile işbirliği etmekten kaçınmaz. * Önemliyi önemsizi ayırt eder. * Yapılabilir olanla yapılabilir olmayanı ayırt eder. * Gerçekçi hedefleri vardır, hayalci değildir. * Zihin kavrayışı yeterlidir. * Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği yeterlidir. *...

Politik Liderlik ve Seçmen Davranışı

     Psikolojik savaşta savaş stratejileri ve taktikleri belirlenirken liderlerin kişilik özellikleri ve liderlik vasıflarının olup olmadığı önemli bir değerlendirme alanıdır. Şiddete yatkın kişilik özellikleri ile liderlik özelliklerinin aynı kişide bulunması çok ciddi toplumsal sonuçlar doğurabilir.      Doğu toplumları lider tipi toplum özelliklerini daha fazla gösteriyorlar. İyi bir lider...

Tarihin İlk’leri (55)

İlk Kız İzci      Sir Robert Baden-Powell’ın erkek izciler için yaptığı yayınların etkisiyle kurulan ilk kız izcilerle ilgili kayıt, 1908 yazına aittir. Glaskow’lu bir kız öğrenci Allison Cargill, “Cockoo Patrol” adlı kız izciler birliğini kurdu. Önceleri Cargill’den başka hiç kimse, projeyle ilgilenmedi. Ancak, 1909 sonbaharında, kız izci teşkilatına olan ilgi arttı...

Siyasal Mobbing

     Ülke yönetiminde Mobbing’i yöntem olarak benimseyenler, sistematik baskıyı “rejim” haline getirmişlerdir. Uyguladıkları yasalar çok katıdır ve bunları evrensel normlara göre düzenlemekten kaçınırlar. Yönetilenlerin küçük görüldüğü, değer verilmediği ve eğitimsiz kabul edildiği için sistematik baskı yapmayı bir hak olarak kendilerinde görürler. Hatta “Demokrasi eğitimli toplumların yönetim...

Psikolojik Taciz ve Mobbing

Fırça Atmak      Askerlikte çok kullanılan, “fırça atmak” diye bir tabir vardır. Bu tabir, psikolojik taciz olarak jargona girmiş bir cümledir. Mobbing de, sataşmak ve hücum etmek anlamına gelir. Üst düzey yönetim kademesinde bulunan insanlar, çalışanlarını pasifize etmek, onları baskı altında tutmak için bu yöntemi sıkça kullanırlar, ideal yöneticiler için fırça atmak, kolaycılıktır. Buna ikna...

Oyuncu Kişiliklerin Bazı Özellikleri

* Her olayı dramatize eder, abartırlar. * Modadan iyi anlar, dış görünüşe fazla önem verir. * Kıyafetleri, tavırları dikkat çekicidir. * Heyecanlı, eğlenceli kişilerdir. * İlk tanıştıkları kişiye kırk yıllık dost gibi davranırlar. * Dedikodu ve laf taşımayı çok severler. * Popülerdirler, aranan kişi olurlar. * Konuşmalarında öz ve derinlik yoktur. * Sıkıldıklarında hastalık numarası yaparlar. *...

Oyuncu Kişiliklerle Savaş Stratejileri

     Onları iyi tanıyın, oyunlarına gelmemek için ilk şart budur. Rezalet çıkarmaya bayılırlar, tatsızlık yaşamamak için onlarla iyi geçinmenin yolunu bulmak gerekir.      Cinsel taciz davalarında çok mağdur olurlar. Eğer kıskanç biri iseniz bu kişilerden uzak durun, yoksa mide kanaması geçirebilirsiniz.      Söylediklerine değil yaptıklarına inanın. Kararlı, tutarlı, disiplinli olursanız bu...

Oyuncu Kişiliklerin Özellikleri-2

     Rol Yapmaları Doğal Halleridir      Telkine çok açıktırlar; kendilerine ait tutarlı davranış kalıpları yoktur. Sizin ne istediğinizi hissettikleri an, hemen sizin istediğiniz oluverirler. Sürekli rol yapmalarının arka planında kendilerini sevecek, ilgi gösterecek ve bağlanacakları birini bularak onu elde etme arzusu vardır.      Fiziksel Çekicilikte Çok Başarılıdırlar      Kendilerine bakmak...

Tarihin İlk’leri (54)

İlk Çatal      Çatal ilk kez olarak 11. yüzyılda, İtalya’da meyve yemek için kullanıldı. 1450’li yıllardan itibaren de, et yemeklerinde kullanılmaya başlandı. İngiltere’deki yemek masalarına ulaşması ise, ancak 1620’li yıllarda oldu. 19. yüzyılın başına gelinceye değin, çatallar iki dişliydi. Daha sonra üç dişli çatallar moda oldu. 1880 yılından itibaren de dört dişli...

Oyuncu kişiliklerin özellikleri-1

     İlgi Açlığı Çekerler      Yeterince ilgi görmedikleri ortamda boğulacak gibi olurlar. Kim ilgi gösterirse, sonucunu düşünmeden ona yaklaşırlar. Dikkati çekmek için her şeyi yaparlar. Moda onların eseridir. Gülünç duruma düşseler de ilgiden aldıkları zevk daha önemlidir. İlgi üzerlerine odaklanmazsa rahatsız olurlar.      Girişkendirler      Neşeli, canlı, heyecan verici, herkesi gülmekten...

Oyuncu Ruh Hali

     Psikiyatri kitaplarındaki Histrionik kişilik yapısına çok benzerler. Kolayca yalan söyleyen, ikiyüzlülüğü meslek edinmiş, dış görünüm fetişisti olan kişilerdir. Dikkati çekmek için her şeyi yapan bu tipler kadınlar arasında bulunur. Maganda erkekler bu tiplere bayılırlar, ama beraberlikleri kısa sürer. Seksten başka her şeyi seksüalize ettikleri için, erkekleri kolay hipnotize ederler. Rol...

Tarihin İlk’leri (53)

İlk Gaz Odası      Nevada eyaletinde, ABD Ordusu sağlık teşkilatı görevlilerinden Binbaşı D.A. Turner tarafından, “Bir insanı ölüme göndermek için en çabuk ve en insanca yöntem” olarak takdim edildi. İlk kez 8 Şubat 1924’te Carson City’deki Nevada Eyalet Hapishanesi’nde bir Çinlinin katili olan Gee Jon’un ölüm cezasının infazında kullanıldı. Gee Jon, ölüm...

Devletin Çıkarı Uğruna…

     “Devletin çıkarı uğruna her şey mubahtır, devlet hayatı ile özel hayatın ahlâk ölçüleri birbirinden farklıdır” şeklinde özetlenecek ana fikirde ilginç öngörüler vardır: * Nasıl yaşayacaklarını bilmeyen insanları, şiddet kullanarak eğitmek gerekir. * Hükümdar şahsı için değil, halkın iyiliği için zor kullanabilir. * Kalabalıklar karakter bakımından kaypaktır, zor kullanarak inandırılmalıdır...

Politik Yalancılık

     “İşime yarayacağı zaman yalan söyleyebilirim” düşüncesinin açık sözlülük kabul edildiği bir toplumda, politika üretenlerin yalanı kullanmalarına çok sık rastlanır.      Dürüstlük Doğuştan mıdır?      Gerçekte dürüstlük yaratılıştan değildir. En çok yalan söyleyen varlık çocuktur. Takdir edilmek, ilgi, şefkat için, suçu saklamak için, cezadan kurtulmak için, öç almak için, eleştiriden kaçmak...

Antisosyallere Karşı Nasıl Davranmalı?

     Onları Düzeltmeye Çalışmayın:      Eleştirilerini ciddiye alın ama kişiselleştirmeyin. Her eleştiri, içinde faydalı bilgi barındırma özelliğine sahiptir. Eleştiriye eleştiri ile karşılık vermek onların orman alanına girmek demektir. Antisosyaller sadece size değil, herkese bağırırlar. Bağırdıklarında kendilerini güvende hisseden bu kabadayılarla ellerinden güveni almadan onlarla ilişki...

Antisosyallerle Baş Etmek

     Birinci basamak, onları tanımaktır. İnsanı kolayca tahrik edebilme özellikleri nedeniyle karşı tarafın duygusal tepkisi ile beslenirler. Misilleme yaparsanız, onlar amaçlarına ulaşmış olurlar. Orman kanunlarının geçerli olduğu kendi alanlarına sizi çekmeyi başarmamalılar.      İkinci basamak, onları kontrol etmek yerine kendinizi kontrol etmeyi başarmanızdır. İçinizdeki ses kavga etmeyi...

Satıcı Antisosyaller

     Bu kişiler yalancılığın bir türünü uygularlar. Size bir şey vererek güveninizi kazanırlar, daha sonra sizi sömürürler.      Önce kendilerini sevdirirler. Zeki, kibar ve çekicidirler. Sizin hoşlandığınız şeyleri hemen hissederler. Kendilerinin de aynı şeyden hoşlandıklarını ayaküstü sohbetlerde belirtirler. Zamanla iletişim öyle bir noktaya gelir ki, onunla aynı fikirde olduğunuz için...

Tarihin İlk’leri (52)

İlk Parmak İzleri      Parmak izlerinden kimlik saptanmasının sistematik olarak kullanımı, 1858 yılında Hindistan’ın Jagipur kentinde, William Herschel tarafından düşünüldü. Bir devlet memuru olan Herschel, o yılın 28 Temmuz’unda, Nista köyünden Rajyadhar Konai adlı bir Hintli müteahhit ile bir yol yapımı anlaşması yapmıştı. Anlaşma kâğıdının arka yüzüne, Konai’nin sağ elinin iç...

Sevgi Yolu Anekdotları (55)

     Sessizliği Bozmak:      “Baba, bunu nasıl yaptın? 20 yıldır bir tek damla bile içki almamayı nasıl başardın?” Bu oldukça özel soruyu babama sorabilmem tam yirmi yılımı almıştı. Babam içkiyi ilk bıraktığında, bütün aile tekrar içki içmeye başlayacak korkusuyla iğne üzerinde yaşamıştı. Birkaç yıl boyunca yine içkiye başlar diye korktuğumuzdan bu konuyu açmaktan uzak durmuştuk...