Etiketbinbir gece masalları

İkinci Şeyhin Öyküsü

İ

     İkinci Şeyh şunları anlatmış:      Bil ki, ey ecinni, şahların efendisi, bu iki köpek benim kardeşlerimdir. Babamız ölünce, bize miras olarak üç bin dinar bıraktı. Ben, hisseme düşenle, alışveriş yapacağım bir dükkân açtım. Kardeşlerimden biri ticaret yapmak üzere geziye çıktı; kervanlara katılarak bir sene kadar bizden uzakta kaldı. Döndüğü zaman elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Ona...

Birinci Şeyhin Öyküsü

B

     Birinci Şeyh şunları anlatmış:      Bil ki ey yüce ifrit, şu gördüğün ceylan, benim amcanım kızıydı ve benim etim, kanım gibiydi. Onunla daha pek gençken evlendim ve birlikte otuz yıl yaşadık. Allah ondan çocuk sahibi olmamı istemedi. Bunun üzerine bir cariye edindim. Allah’ın lütfuyla bana dolunay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurdu; hoş gözleri, birleşik kaşları ve kusursuz bir...

Tacir İle İfritin Öyküsü

T

     Ve Şehrazat, söze başlayarak şunları anlatmış:      Ey bahtı güzel şahım, vaktiyle tacirler içinde, pek çok serveti ve tüm ülkelerde ticari ilişkileri olan bir tacir varmış.      Bir gün, atına atlayıp işinin gerektirdiği bir yere gitmek üzere yola çıkmış. Sıcak pek fazla olduğundan, bir ağacın altında oturmuş; elini azık torbasına sokarak oradan birkaç lokmalık yemek ve hurma çıkarmış;...

Eşek, Öküz ve Çiftçinin Öyküsü

E

     Bil ki kızım, bir zamanlar büyük zenginlikleri ve sürü sürü hayvanları olan bir tacir varmış. Bu tacir evliymiş, çocuk sahibiymiş. Yüce Tanrı ona kuşların ve hayvanların dilinden anlama yeteneği de vermiş.      Bu tacirin ev yeri, nehir kıyısında verimli bir toprakmış ve çiftliğinde bir eşek ile bir öküz varmış.      Bir gün öküz, eşeğin bulunduğu ahıra gelmiş; burasını süpürülmüş, sulanmış...

Hükümdar Şehriyar İle Kardeşi Hükümdar Şahzaman

H

    Anlatırlar ki -ancak Allah bilgedir, her şeyi bilir, kesin kudret sahibi ve hayırseverdir- eski çağlarda, ömrün ve ânın akışı içinde, Sâsânî hükümdarları içinde, Hint ve Çin adalarına(1) hükmeden, orduların ve kavimlerin, hizmetinde olanlarla kalabalık maiyetinin efendisi olan bir hükümdar, bu hükümdarın da iki oğlu varmış; biri büyük, biri küçük. İkisi de yiğit savaşçılarmış; fakat büyük...

Binbir Gece Masalları Hakkında

B

     Dünya edebiyatının en ünlü, en güzel masal derlemesidir. Arapça kaleme alınmıştır ve özgün adı “Elf Leyle ve Leyle/Binbir Gece”dir. Bir yazarı yoktur. Bir kısmı Hint, bir kısmı İran, bir kısmı da Arap (Irak ve Mısır) menşeli masallardan oluşmuş, birbiri ardınca dizilip 1001 geceye bölünmüştür.      Masalları Hükümdar Şehriyar’, eşi Şehrâzâd anlatır ve kız kardeşi Dinârzâd da dinler. Masallar...