EtiketErmeni tarihi

Ermeni Dosyası-6

E

ERMENİ DOSYASI (Ermeni Kiliseleri ve Faaliyetleri) Bu yazı dizisi, tarihte birlikte hayatını sürdürdüğü değişik milletlerin yanı sıra, kendi milletine bile büyük maddi ve manevi zararlar veren, Ermeni Parti ve Komitelerinin faaliyet dosyasıdır. Kısaca, ERMENİ DOSYASI’dır.      … Ermeni Haklarını Arama Komitesi: Fransa’dadır. Başkanı, aynı zamanda Taşnak Partisi Başkanı olan Hrant...

Ermeni Dosyası-5

E

ERMENİ DOSYASI (Zamanımızın Ermenileri) Bu yazı dizisi, tarihte birlikte hayatını sürdürdüğü değişik milletlerin yanı sıra, kendi milletine bile büyük maddi ve manevi zararlar veren, Ermeni Parti ve Komitelerinin faaliyet dosyasıdır. Kısaca, ERMENİ DOSYASI’dır.      Bunlar, katliama uğradığını ileri süren bir milletin öğretileri olarak kabul edilse bile, aynı okulda Ermeni parti ve...

Ermeni Dosyası-4

E

Bu yazı dizisi, tarihte birlikte hayatını sürdürdüğü değişik milletlerin yanı sıra, kendi milletine bile büyük maddi ve manevi zararlar veren, Ermeni Parti ve Komitelerinin faaliyet dosyasıdır. Kısaca, ERMENİ DOSYASI’dır.      1839 senesine kadar, Ermenilerin kendi aralarında Gregoryan, Katolik ve Protestanlık akımları yüzünden çıkan ve zaman zaman yabancı devletlerin ve hükümetlerin de aracılık...

Ermeni Dosyası-3 (Türkiye Üzerinde Oynanan Oyunlar)

E

Bu yazı dizisi, tarihte birlikte hayatını sürdürdüğü değişik milletlerin yanı sıra, kendi milletine bile büyük maddi ve manevi zararlar veren, Ermeni Parti ve Komitelerinin faaliyet dosyasıdır. Kısaca, ERMENİ DOSYASI’dır.      Ermenilerin vahşice zulümlerine uğramış Türklerin katliamı ve Ermeni mezalimini göstermesi bakımından, çıkarmış oldukları isyanları kısaca incelemekte ve teferruatını tarih...

Ermeni Dosyası-2 (Ermeni Tarihine Kısa Bir Bakış)

E

ERMENİ DOSYASI (Ermeni Tarihine Kısa Bir Bakış) Bu yazı dizisi, tarihte birlikte hayatını sürdürdüğü değişik milletlerin yanı sıra, kendi milletine bile büyük maddi ve manevi zararlar veren, Ermeni Parti ve Komitelerinin faaliyet dosyasıdır. Kısaca, ERMENİ DOSYASI’dır.      Coğrafi Açıdan Ermenistan      Ermeni coğrafyacılarına göre, asıl Ermenistan Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi arasında...