EtiketEy Oğul!

Ey Oğul!

E

     Aşağıda sunacağım metin; Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatidir. Ünlü Osmanlı tarihçisi Cenabi’nin “Cenabî Tarihi” adıyla da bilinen “el-Hâfilü’l-Vâsıt ve Aylemü’z-Zâhirü’l-Muhît” adlı Arapça eserinin İstanbul-Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı bir nüshasında yer almaktadır. Metnin tarihi gerçekliği konusunda yorum yapmak ve bazı iddialarda bulunmak bize düşmez. Önemli olan...