EtiketLise düzeyi matematik

İleri Matematik Kursları

İ

     Sitenin adı: JOMA (Journal of Online Mathematics and Its Applications–İnternet Matematiği ve Uygulamaları Dergisi). Amacı: Dünyanın her yerinde matematik deyince tir tir titreyen milyonlarca “matefobik” üniversite öğrencisine, Carl Friedrich Gauss’un deyişiyle “bilimlerin kraliçesini” tanıtmak. Araçları: Her düzeyde üniversite matematiği için tasarlanmış internet temelli öğretim araçları.   ...