Etiketüç boyutlu dünya

Dünyaya 3 Boyutlu Bakış

D

     Coğrafya kitaplarındaki, atlaslardaki topoğrafik haritalardan alıştık; yeşil renkli yerler alçak, düzlük yerler, karanlık kahverengi bölgeler de volkanlar, dağlar, sıradağlar. Ama hepsi de düz görünüyor. Kahverengiyi dağ olarak algılamak için bir soyutlama işlemi gerekiyor. California Eyalet Üniversitesi’nden emekli coğrafya profesörü William Bowen, bu soruna bir çözüm bulmak için...